Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis

Mike

Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis advocaat amsterdam kanton rechtbank gerechtshof amsterdam
Verstek & Verzet na een vonnis of uitspraak van de rechter: ik ben veroordeeld zonder dat ik bij de rechtbank aanwezig ben geweest. Kan ik hier nog iets met een advocaat tegen doen?

Het komt regelmatig voor dat personen door een rechter worden veroordeeld zonder dat zij hun kant van het verhaal hebben kunnen laten horen, mondeling of schriftelijk. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij geen kennis hebben genomen van de inleidende dagvaarding of doordat zij wegens een andere reden niet in de procedure zijn verschenen. Verschijnt een persoon die gedagvaard is niet in de procedure? Dan wijst de rechter een verstekvonnis als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals een juiste oproeping. Dat betekent dat alle stellingen van de eiser als juist worden aangenomen en dat alle eisen, in beginsel, worden toegewezen. Vervolgens kan de eisende partij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te laten leggen of door een huurwoning te laten ontruimen. Dit kan zij zelfs doen als de uitspraak van de rechter op onjuiste gronden is gebaseerd!

Veroordeeld bij verstek, wat nu te doen? Neem eerst contact op met een advocaat

Het is dus van groot belang om in een procedure bij de rechter te verschijnen (Wanneer word ik bij verstek veroordeeld?). Doe je dit niet, dan heb je nog een zeer korte termijn om alsnog in de procedure te verschijnen (Verzet: Hoe kan ik alsnog verweer voeren tegen het verstekvonnis?). Ben je bij verstek veroordeeld? Handel dan snel en neem contact op met een advocaat. Anders is het (vrijwel) niet meer mogelijk om onder de gevolgen van het verstekvonnis uit te komen.

Wanneer wordt iemand bij verstek veroordeeld?

Als twee partijen een geschil hebben, dan zal vaak eerst worden geprobeerd om onderling tot een oplossing te komen. Soms lijken de verschillen echter onoverbrugbaar. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf stelt dat jij een schuld bij hen hebt, terwijl jij van mening bent dat je geen schuld (meer) bij haar heeft. Komen jullie er onderling niet uit. Dan kan het bedrijf een procedure bij de rechtbank starten. Dat doet zij door een dagvaarding – een oproepbrief waarin staat wanneer jij bij de rechtbank moet verschijnen, wat de eiser wil bereiken en welke gronden daarvoor zijn – aan jou te laten betekenen.

Vervolgens moet je op de genoemde datum in de procedure verschijnen. De wijze waarop je dit doet, hangt af van het type rechter:

  • Bij de regulier rechtbank (sector civiel/ sector handel) kan je enkel in de procedure verschijnen door een advocaat in te schakelen;
  • Bij de kantonrechter en in kort geding kan je ook verschijnen in de procedure zonder een advocaat door (tijdig) zelf ter zitting te verschijnen of door schriftelijk verweer te voeren.

In de dagvaarding wordt vermeld of je een advocaat moet inschakelen of dat je zelf in de procedure mag verschijnen. Verschijn je niet op tijd in de procedure? Dan word je bij verstek veroordeeld. De door de eiser genoemde feiten worden dan als juist beschouwd. Ook worden de eisen van de eiser, in principe, volledig toegewezen. Dit kan grote gevolgen voor jou hebben.

Wat zijn de gevolgen van een verstekvonnis?

Heeft de rechter jou bij verstek veroordeeld? Dan heeft dit grote gevolgen. De eiser kan dan namelijk het vonnis ten uitvoer leggen. Wat dit exact betekent, hangt af van wat de eiser bij de rechtbank heeft geëist. Zie onderstaande voorbeelden:

Voorbeeld 1: De eiser heeft gesteld dat jij een schuld hebt. Jij betwist de schuld, maar je bent niet in de procedure verschenen, waardoor je bij verstek bent veroordeeld. De eiser kan hierdoor de schuld op jou verhalen. Betaal je niet vrijwillig? Dan kan de eiser beslag laten leggen op onder andere jouw inkomen, je inboedel of je woning.

Voorbeeld 2: De eiser heeft gesteld dat jouw huurovereenkomst ontbonden (beëindigd) moet worden. Je bent niet in de procedure verschenen, waardoor de rechter een verstekvonnis heeft gewezen. Hierdoor kan de eiser jouw woning laten ontruimen door een deurwaarder; zelfs als je in een verzetprocedure (zie de volgende paragraaf) alsnog in het gelijk wordt gesteld.

Verzet: Wat kan ik nog doen als ik bij verstek ben veroordeeld?

Heb je een verstekvonnis ontvangen? Dan moet je zeer snel handelen. Je hebt namelijk slechts vier weken om de uitspraak van de rechter alsnog aan te vechten. Dit doe je door een verzetdagvaarding in te dienen. In de verzetdagvaarding noem je de redenen waarom jij het niet eens bent met de standpunten van de wederpartij.

Nadat je een verzetdagvaarding hebt ingediend, wordt de procedure bij de rechtbank heropend, waarna de procedure op de normale wijze wordt voortgezet. Hierdoor ben je dus alsnog in staat om verweer te voeren tegen de standpunten van de eiser.

Wanneer begint de termijn van vier weken te lopen?

Wanneer de termijn om in verzet te gaan, begint te lopen is afhankelijk van verschillende factoren. Is het verstekvonnis door de deurwaarder aan jou in persoon betekend? Dan moet je binnen 4 weken daarna in verzet gaan.

Is het verstekvonnis niet in persoon aan jou betekend? Heeft de deurwaarder bijvoorbeeld het vonnis in jouw brievenbus achtergelaten? In dat geval begint de termijn pas te lopen, nadat je een daad van bekendheid hebt gepleegd. Onder meer de volgende gedragingen kunnen als een daad van bekendheid worden aangemerkt:

  • U heeft met de wederpartij (mondeling of schriftelijk) gesproken over de uitspraak van de rechter;
  • De wederpartij heeft beslag laten leggen.

Conclusie van onze advocaat over verzet en verstekvonnis

Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis advocaat amsterdam kanton rechtbank gerechtshof amsterdamBen je bij verstek veroordeeld? Dan is het van belang om zo snel mogelijk te handelen. Onze advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het voeren van verzetprocedures bij de rechtbank en andere instanties. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten voor een afspraak op ons kantoor in Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button