Concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst toch aantastbaar?

avatar

Een concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 BW is een beding dat geldt tussen de werkgever en de werknemer. In het kader van deze arbeidsrelatie zijn er wettelijke mogelijkheden om de werking van een wettelijk overeengekomen concurrentiebeding te beperken door middel van bijvoorbeeld een kort geding. Verder bevat de wet een aantal voorwaarden voor de geldigheid van een concurrentiebeding, bijvoorbeeld dat het concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer, en dat de werkgever er geen rechten aan kan ontlenen als de arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag van de werkgever is geëindigd. Wat als er geen sprake is van een concurrentiebeding op basis van een arbeidsovereenkomst, maar dan bijvoorbeeld in een aandelenovereenkomst of management overeenkomst? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders laat zien dat via een omweg toch de rechter een dergelijk beding kan toetsen.[Lees meer]

Kantoorruimte te huur voor zelfstandige advocaten in Amsterdam Zuid

avatar

Hallo, ben je een (enigszins) ervaren advocaat/advocate met een eigen praktijk en op zoek naar iets anders? Zoek je als advocaat met eigen praktijk zelfstandig samenwerking met een leuk en collegiaal kantoor in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt? Voor zelfstandige, ondernemende collega-advocaten of juristen met eigen praktijk die zich bij ons advocatenkantoor aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt in Amsterdam willen aansluiten, hebben wij werkplekken beschikbaar.

WS Advocaten werkt in de cloud en met een slim management systeem. Het team van gedreven advocaten is voorzien van de benodigde infrastructuur, zoals snelle internetverbindingen. Je kunt ‘plug and play’ en omringd door ervaren advocaten op jouw werkplek meteen aan de slag. Er is bij ons voldoende gelegenheid voor ontspanning, om samen te werken aan een dossier of met elkaar juridisch te sparren. Wij zijn als kantoor zeer goed vindbaar op Google. Flex/thuiswerken is bij ons geen probleem. [Lees meer]

Ontslag tijdens proeftijd, altijd bingo voor de werkgever?

avatar

Proeftijd en ontslag, het lijkt zo simpel: zonder opgave van redenen mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst stoppen. Vaak tot teleurstelling van de werknemer, die soms voor de baan is verhuisd of de vorige baan heeft opgezegd. Niet in alle gevallen staat het de werkgever vrij om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd zomaar te beëindigen. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders gaat in op de vraag of proeftijdontslag altijd geldig is. [Lees meer]

Hoe omzeil ik een vervaltermijn in het arbeidsrecht?

avatar

Het arbeidsrecht bevat een aantal vervaltermijnen. Dat betekent dat als een processtuk te laat is ingediend, het niet meer in behandeling wordt genomen. Het gaat hier voornamelijk om termijnen die zijn gesteld voor het vernietigen van ontslag, het vragen van de billijke vergoeding en de wettelijke transitievergoeding. In principe geldt hier: te laat is te laat. Of zijn er toch nog mogelijkheden? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, mr. Paul Snijders, geeft aan welke wettelijke mogelijkheden er zijn om een vervaltermijn te omzeilen.[Lees meer]

Aansturen op ontslag is ernstig verwijtbaar

avatar

Een onredelijk opstelling van een werkgever kan leiden tot het toekennen van een billijke vergoeding. Er zijn diverse uitspraken waar uit blijkt dat werkgevers die bijvoorbeeld een ziekmelding niet serieus nemen, ten onrechte een loonstop opleggen of heftig aansturen op vertrek van een werknemer, in een procedure bij de kantonrechter het deksel op de neus krijgen. Onze specialist in ontslagzaken, Mr. Paul Snijders, geeft in het onderstaande aan waarom werkgevers voorzichtig moeten zijn.[Lees meer]

Liegen over nieuwe baan bij een VSO komt werknemer duur te staan

avatar

Er worden steeds meer uitspraken gepubliceerd waarin een werknemer een boete moet betalen of een ontslagvergoeding terug moet betalen, als blijkt dat deze kort na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst al een andere baan heeft. De rechtspraak over het verzwijgen van een nieuwe baan bij ontslag met wederzijds goedvinden valt steeds vaker in het nadeel van de werknemer uit. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders zet de mogelijkheden op een rijtje.[Lees meer]

Zwangerschap en einde contract bij opheffen functie

avatar

Zowel bij ziekte als afwezigheid wegens zwangerschap kan het gebeuren dat de baan wordt opgeheven door de werkgever. Terugkeer in de oorspronkelijke functie is dan niet meer mogelijk. Wat kan een werknemer in dat geval het beste doen? Kan een zwangere werknemer zich dan bijvoorbeeld met succes verzetten tegen een ontbindingsverzoek? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders geeft antwoord. [Lees meer]

Moet werkgever passend werk aanbieden na WIA-uitkering?

avatar

Veel medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, vragen een WIA uitkering aan. Deze wordt toegekend als de werknemer voldoende arbeidsongeschikt wordt geacht door het UWV. In de meeste gevallen eindigt de werkgever dan de arbeidsovereenkomst in samenspraak met de werknemer. Doorgaans gebeurt dat met een vaststellingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst. Veel werknemers gaan er mee akkoord, omdat na twee jaar de werkgever ook geen loon meer hoeft te betalen, tenzij er sprake is van onvoldoende re-integratie inspanningen. Toch komt het soms wel degelijk voor dat de afgekeurde werknemer aangeeft liever niet uit dienst te gaan en ondanks de afkeuring nog wel (passende) werkzaamheden wil uitvoeren bij de werkgever. Is de werkgever in zo’n geval dan verplicht om passend werk aan te bieden?[Lees meer]

Call Now Button