Liegen over nieuwe baan bij een VSO komt werknemer duur te staan

avatar

Er worden steeds meer uitspraken gepubliceerd waarin een werknemer een boete moet betalen of een ontslagvergoeding terug moet betalen, als blijkt dat deze kort na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst al een andere baan heeft. De rechtspraak over het verzwijgen van een nieuwe baan bij ontslag met wederzijds goedvinden valt steeds vaker in het nadeel van de werknemer uit. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders zet de mogelijkheden op een rijtje.[Lees meer]

Kantoorruimte beschikbaar voor zelfstandige advocaten in Amsterdam Zuid

avatar

Kantoorruimte voor zelfstandige advocaten te huur in Amsterdam Zuid / Rivierenbuurt
Ben je een (enigszins) ervaren advocaat/advocate met een eigen praktijk? Zoek je als advocaat met eigen praktijk zelfstandig aansluiting bij een leuk en collegiaal kantoor in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt? Voor zelfstandige, ondernemende collega advocaten of juristen met eigen praktijk die zich bij ons advocatenkantoor aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt in Amsterdam willen aansluiten, hebben wij een werkplek beschikbaar.

WS Advocaten werkt in de cloud en met een slim management systeem. Het team van gedreven advocaten is voorzien van alle benodigde infrastructuur, zoals snelle internetverbindingen. Je kunt ‘plug and play’ en omringd door ervaren advocaten op jouw eigen gehuurde werkplek meteen aan de slag. Er is bij ons voldoende gelegenheid voor ontspanning, om samen te werken aan een dossier of met elkaar te juridisch sparren. Wij zijn zeer goed vindbaar op Google. Flex/thuiswerken is bij ons geen probleem.

[Lees meer]

Zwangerschap en einde contract bij opheffen functie

avatar

Zowel bij ziekte als afwezigheid wegens zwangerschap kan het gebeuren dat de baan wordt opgeheven door de werkgever. Terugkeer in de oorspronkelijke functie is dan niet meer mogelijk. Wat kan een werknemer in dat geval het beste doen? Kan een zwangere werknemer zich dan bijvoorbeeld met succes verzetten tegen een ontbindingsverzoek? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders geeft antwoord. [Lees meer]

Moet werkgever passend werk aanbieden na WIA-uitkering?

avatar

Veel medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, vragen een WIA uitkering aan. Deze wordt toegekend als de werknemer voldoende arbeidsongeschikt wordt geacht door het UWV. In de meeste gevallen eindigt de werkgever dan de arbeidsovereenkomst in samenspraak met de werknemer. Doorgaans gebeurt dat met een vaststellingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst. Veel werknemers gaan er mee akkoord, omdat na twee jaar de werkgever ook geen loon meer hoeft te betalen, tenzij er sprake is van onvoldoende re-integratie inspanningen. Toch komt het soms wel degelijk voor dat de afgekeurde werknemer aangeeft liever niet uit dienst te gaan en ondanks de afkeuring nog wel (passende) werkzaamheden wil uitvoeren bij de werkgever. Is de werkgever in zo’n geval dan verplicht om passend werk aan te bieden?[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens concurrerende werkzaamheden, ook zonder verbod op nevenwerkzaamheden?

avatar

Veel (ex) werknemers doen wel eens nonchalant over het verrichten van concurrerende werkzaamheden. Ook al zal de regeling over het concurrentiebeding binnenkort door een wetswijziging grotendeels op de schop gaan, dat betekent niet dat het beconcurreren van de eigen werkgever in alle gevallen is toegestaan. In een recente uitspraak overwoog de rechtbank dat een werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig was geworden door tijdens zijn dienstverband een aan werkgever concurrerende onderneming op te zetten, ook al was er niets afgesproken over verboden nevenwerkzaamheden. Onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, licht dit toe aan de hand van deze uitspraak.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding? Pas op met concreet uitzicht op nieuwe baan

avatar

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans een ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze is bedoeld om de periode naar ander werk, al dan niet met een WW uitkering, te vergemakkelijken. In de meeste beeindigingsovereenbkomsten is een artikel opgenomen dat als de werknemer tijdens het tekenen van de overeenkomst, of tijdens het totstandkomen daarvan, concreet uitzicht op ander werk heeft, de vergoeding niet wordt betaald, of terug moet worden betaald soms met een boete. Veel werknemers gaan daar veel te lichtvaardig mee om. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders gaat hier verder op in.[Lees meer]

Bobbi-Joe du Bois

mr. Bobbi-Joe du Bois sluit zich aan bij WS Advocaten

avatar

Per 1 maart 2024 zal mr. Bobbi-Joe du Bois zich aansluiten bij WS Advocaten. Bobbi-Joe du Bois is sinds 2013 advocaat en heeft in 2019 de postacademische opleiding Grotius Personenschade afgerond. Hen heeft ruim 10 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en behandelt met name zaken op het gebied van verkeersaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid alsmede zaken van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Voor deze gedupeerden heeft Bobbi-Joe ervaring met het begroten van schade voor de Commissie Werkelijke Schade (CWS) van de Belastingdienst.

In 2023 heeft Bobbi-Joe de basisopleiding tot mediator behaalt. 

Daarnaast heeft Bobbi-Joe zich jarenlang vrijwillig ingezet voor de LHBTQIA+ gemeenschap en behandelt hen ook (selectief) zaken op het gebied van Familierecht zoals naamswijzigingen, alimentatie, ouderschapsplanning etc. [Lees meer]

Wanneer heb ik een verworven recht als mijn werkgever mij meer betaalt dan afgesproken?

avatar

Wat is een verworven recht en wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een verworven recht? Een verworven recht is bijvoorbeeld inroostering op een bepaalde vaste dag, of doorbetaling van loon over een bepaalde periode, zonder dat hierover aparte afspraken staan in de arbeidsovereenkomst. Een veel voorkomend geval is terbeschikkingstelling stelling van en auto, of doorbetaling van het loon boven de 70% als een werknemer langere tijd ziek is. [Lees meer]

Call Now Button