Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht (ZZP)?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is onder meer gespecialiseerd in het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht (ZZP). In de praktijk levert het onderscheid tussen deze overeenkomsten vaak een probleem op, in die zin dat een opdrachtnemer achteraf kan stellen dat er feitelijk geen opdrachtovereenkomst, maar een arbeidsovereenkomst is gesloten. Als er sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst heeft dat vergaande gevolgen. Zo kan de opdrachtnemer zich op het standpunt stellen dat hij bij ziekte dient te worden doorbetaald en ook kan hij in dat geval aanspraak maken op de wettelijke ontslagbescherming.[Lees meer]

Freelance-contracts (ZZP; independent contractor) in The Netherlands

avatar

Our Amsterdam lawyer can assist you with any labour relations matters whether you are an employer or employee, like freelance-contracts. Freelance-contracts (ZZP; an entrepreneur without any staff who works for a number of different customers) are rather complex since there have been a lot of issues about these kinds of contracts in The Netherlands. The Dutch government wishes to have more labor (employment) contracts in the traditional sense, instead of too many freelance agreements. [Lees meer]

Advocaat ZZP-er en concurrentiebeding Amsterdam

avatar

Concurrentiebeding geldig voor zzp-er? Is een non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers geldig? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in het non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers.  Een zzp’er die als eenmanszaak in de ICT werkte als softwareontwikkelaar is niet zonder meer gebonden aan een non-concurrentiebeding, zo heeft gerechtshof den Haag bepaald. In afwachting van[Lees meer]

ZZP-er en toch werknemer?

avatar

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam geven juridisch advies over alle soorten arbeidsrelaties. Een VAR-verklaring en een arbeidsovereenkomst sluiten elkaar niet uit. De rechter kan oordelen dat een zzp’er eigenlijk werknemer is. Overeenkomsten van opdracht kunnen zodoende onder de reikwijdte van het BBA vallen. De opzegging van de opdrachtovereenkomst kan dan door de zzp-er worden vernietigd wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. Rechtbank Amsterdam heeft op 28 april 2014 bepaald of een zzp-er die voor AT5 als journalist werkte, als werknemer kan worden beschouwd. [Lees meer]

Werkgever mag na ontslag UWV stagiaire of ZZP-er aannemen

avatar

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 12 november 2013 bepaald dat een werkgever, nadat hij wegens bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV heeft opgezegd, niet het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 overtreedt als hij vervolgens binnen 26 weken een stagiaire of ZZP’er voor die werkzaamheden aantrekt.[Lees meer]

Call Now Button