Akkoord met ontslag: duidelijke en ondubbelzinnige opzegging

avatar

Onze gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven advies bij opzegging van de arbeidsovereenkomst en andere vormen van ontslag. Soms is niet duidelijk of een werknemer akkoord is met zijn ontslag, bijvoorbeeld bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer mag een werkgever er van uitgaan dat een werknemer echt ontslag wil? Een werkgever mag in ieder geval niet al te snel aannemen dat een werknemer het arbeidscontract opzegt, en daarmee afstand doet van al zijn rechten. Werkgevers moeten dus voorzichtig omgaan met de vraag of een werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of zijn akkoord aan ontslag heeft gegeven. De rechter stelt aan zo’n opzegging (ontslag nemen) hoge eisen. Dat blijkt uit de rechtspraak. Er moet sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging van de arbeidsovereenkomst.[Lees meer]

Advocaat ontslag

avatar

Advocaat ontslag Advocaat en ontslag. De advocaten arbeidsrecht van WS Advocaten in Amsterdam adviseren cliënten dagelijks over ontslag. Onze advocaten ontslagrecht treden als advocaat bij ontslag zowel voor de werknemer als de werkgever op. Hierin hebben wij als ontslagadvocaat sinds 1997 uitgebreide ervaring opgedaan en een ontslagzaak van alle kanten leren bekijken.[Lees meer]

Ontbinding arbeidscontract (ontslag) wegens wanprestatie

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens wanprestatie. De meeste gevallen van ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (ontslag) vinden plaats op grond van verwijtbaar gedrag, een verstoorde verhouding of disfunctioneren van de werknemer. Veel werkgevers (en werknemers) vergeten dat er nog een grond is om de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (ontslag) namelijk in geval van wanprestatie, oftewel ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een ernstige tekortkoming in de nakoming (art. 7:686 BW). Dit is mogelijk, als er sprake is van ernstige wanprestatie ‘van zodanige aard dat zij het ingrijpende gevolg van een ontbinding van de overeenkomst (…) kan rechtvaardigen’. Kortom, dit ziet op gevallen die lijken op ontslag op staande voet, of zoals de Hoge Raad dit uitdrukt, in gevallen die op één lijn zijn te stellen met de beëindiging van de dienstbetrekking wegens een dringende reden (zie Hoge Raad 20 april 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1092).[Lees meer]

Ontslagvergoeding nu ook bij gedeeltelijk ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over gedeeltelijk ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat bij een gedeeltelijk ontslag ook de transitievergoeding gedeeltelijk verschuldigd is. Het betrof een stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs waar een leraar langdurig was uitgevallen. De leraar ontving een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan werd de leraar opnieuw benoemd, maar slechts voor 55 % van de arbeidstijd. Na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling voor een kleiner deel van de werktijd, vraagt de leraar de kantonrechter om een transitievergoeding van € 76.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe maar in hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af.
[Lees meer]

Billijke ontslagvergoeding na ontslag UWV

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag, billijke vergoeding en ontslagvergunning afgegeven door het UWV. Het UWV kan een werkgever toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer wordt daardoor met toestemming van het UWV ontslagen. Voor veel werkgevers is daarmee de kous af. Echter, sinds de invoering van de WWZ kan de werknemer bij de kantonrechter (artikel 7:682 lid 1, onderdeel a BW) beroep instellen tegen een verstrekte opzegvergunning door het UWV, en vragen om de arbeidsrelatie alsnog te herstellen of, als dat niet mogelijk is, een billijke vergoeding aan de rechter vragen. Dat betekent dat ondanks het feit dat de werknemer met toestemming van het UWV is ontslagen, het ontslag nog een financieel staartje kan krijgen. Opgepast dus voor werkgevers, vooral als er sprake is van een groot bedrijf.
[Lees meer]

Vragen over arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over arbeidsrecht en ontslag. Heeft u een vraag over uw rechten of plichten bij ontslag of andere onderdelen van het arbeidsrecht, zoals werk en inkomen, de vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding, de WIA of WW-uitkering? Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp aan werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Heeft u een vraag of wilt u informatie op een van de volgende gebieden:
arbeidscontracten opstellen en beoordelen;
arbeidsconflicten;
ziekte en reïntegratie;
reorganisatie en boventalligheid;
ontslag / ontslag op staande voet / ontbinding / vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst);
concurrentiebeding en relatiebeding;
goed werkgeverschap.
Neem voor professioneel persoonlijk advies contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht.[Lees meer]

Juridisch advies arbeidsrecht amsterdam

avatar

Juridisch advies arbeidsrecht amsterdam: specialist bij arbeidsconflict en ontslag Onze advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over ontslag, arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke problemen. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp aan werkgevers en werknemers op de volgende gebieden: vaststellingsovereenkomst; arbeidscontracten (opstellen en[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam