Werkgever moet externe kosten advocaat OR vergoeden

avatar

Een ondernemingsraad mag extern (juridisch) advies inwinnen ingevolge artikel 22 WOR, mits het gaat om ‘kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR’. In een door Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 2 november 2017 behandelde zaak, is besloten dat de advocaatkosten die de OR had gemaakt, door het bedrijf moeten worden vergoed. Het betrof een advies door vergoeding van de advocaatkosten die de OR had gemaakt ter beantwoording van vragen onder meer over de gevolgen van de concessieovergang. Daarbij was de vraag of de kosten van de ingeschakelde advocaten/deskundigen voor rekening van de huidige of nieuwe werkgever moesten komen.[Lees meer]

Advocaat Ondernemingsraad (OR) Amsterdam

avatar

Ondernemingsraden worden juridisch bijgestaan door onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam. Over bedrijfsbesluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers, moet de OR vooraf advies geven.[Lees meer]

Call Now Button