Eenzijdige wijziging in arbeidscontract: mag een werkgever na ziekte zomaar ander werk aanbieden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over functiewijziging en wijziging van andere arbeidsvoorwaarden in het arbeidsrecht. Alleen als met een werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, mag de werkgever eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden tegen de wil van de werknemer doorvoeren. Het uitgangspunt is echter dat in de arbeidsovereenkomst de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer zijn neergelegd, en dat hier niet eenzijdig van mag worden afgeweken. Met name als er sprake is van een nadelige gevolgen voor de werknemer, schrijft de wet voor dat er eerst overleg over de wijziging met de werknemer moet plaatsvinden. In de rechtspraak wordt in veel gevallen een functiewijziging die eenzijdig tot stand is gekomen, afgewezen.[Lees meer]

Wanneer is een voordeel voor een werknemer een arbeidsvoorwaarde?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft juridisch advies bij eenzijdige wijziging of beperking van arbeidsvoorwaarden. Mag een werkgever eenzijdig een regeling voor de vergoeding van een oproep tijdens consignatiedienst waarvoor standaard 2 uur extra werd uitbetaald, en waarbij de reisuren als overwerkuren werd vergoed afschaffen of inkrimpen? Rechtbank Rotterdam heeft hier op 13 april 2018 een uitspraak over gedaan. De kantonrechter stelde vast dat de werknemers vanaf 2001 in geval van een oproep tijdens consignatiedienst vergoedingen hebben ontvangen. Hierover waren echter geen afspraken vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Wel werden de urenstaten door de locatiemanager goedgekeurd en werden de 2 extra uren door de manager vooraf goedgekeurd. HR-medewerkers moeten op de hoogte zijn geweest van het systeem van vergoedingen voor consignatiediensten.
[Lees meer]

Advocaat arbeidsvoorwaarden Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over verworven rechten. Werknemers kunnen zich onder omstandigheden beroepen op een verworven recht, bijvoorbeeld bij het langdurig gebruik van een auto van de zaak, het werken op een bepaalde vaste dag of het ontvangen van een bepaald bedrag aan salaris. Wanneer kan een afspraak, zoals het werken in een bepaald rooster als een (verworven) arbeidsvoorwaarde gelden? Kan een recht ook ontstaan als dit niet in het arbeidscontract is vastgelegd?
[Lees meer]

Mag een werkgever iemand zijn functie ontnemen?

avatar

Soms gebeurt het dat een werkgever een werknemer niet meer toelaat in zijn functie, bijvoorbeeld omdat er geen werk meer is of als er iemand anders voor die functie meer geschikt is. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 3 februari 2015 bepaald dat een werkgever verplicht is om de werknemer toe te laten tot zijn werk, ook al waren er zaken veranderd en was inmiddels iemand anders op die positie aangenomen.[Lees meer]

Degradatie en demotie in het arbeidsrecht

avatar

Advocaat over degradatie en eenzijdige functiewijziging in Amsterdam Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij degradatie van werknemers, ook wel demotie genoemd of het terugzetten in functie en salaris. Mag een werkgever tot eenzijdige functiewijziging overgaan en wat zijn dan de rechten van de werknemer bij terugzetting in[Lees meer]

Inschaling in te lage functie afgestraft

avatar

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 oktober 2013 bepaald dat een medewerker ten onrechte als Medewerker Post was ingeschaald, terwijl bleek dat de medewerker feitelijk een hogere functie uitoefende. De werkgever werd veroordeeld om het salaris behorende bij de (hogere) functie Allround Medewerker Post, vermeerderd met de wettelijke rente, met terugwerkende kracht aan de werknemer te betalen.
[Lees meer]

Arbeidsgeschil leaseauto

avatar

Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 17 juli 2013 bepaald dat toekenning van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is die door de werkgever niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De rechter stelde vast dat de werkgever voor in diensttreding niet aan de wens met betrekking tot de hoogte van het salaris kon voldoen en daarom ter compensatie een leaseauto had toegezegd. De werkgever wilde echter het leasecontact na afloop niet verlengen om financiële redenen.[Lees meer]

Call Now Button