Ambtenaar en transitievergoeding. Telt verleden als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Bij het einde van een arbeidsovereenkomst door ontslag heeft een werknemer normaalgesproken recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) is o.a. van belang het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Daarbij is ook van belang of de werknemer eerder bij een bedrijf heeft gewerkt, dat als rechtsvoorganger van de werkgever kan worden aangemerkt. Die jaren tellen ook mee bij de transitievergoeding. Hoe zit dat met een voormalig ambtenaar die door de overname van zijn arbeidsplaats werknemer is geworden met een arbeidsovereenkomst? Tellen de jaren als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding? Rechtbank Limburg heeft hier op 20 september 2018 een uitspraak over gedaan.[Lees meer]

Ontslagvergoeding nu ook bij gedeeltelijk ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over gedeeltelijk ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat bij een gedeeltelijk ontslag ook de transitievergoeding gedeeltelijk verschuldigd is. Het betrof een stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs waar een leraar langdurig was uitgevallen. De leraar ontving een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan werd de leraar opnieuw benoemd, maar slechts voor 55 % van de arbeidstijd. Na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling voor een kleiner deel van de werktijd, vraagt de leraar de kantonrechter om een transitievergoeding van € 76.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe maar in hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af.
[Lees meer]

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

avatar

Twee jaar arbeidsongeschiktheid en transitievergoeding Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding. Na twee jaar ziekte (arbeidsongeschiktheid)  van een werknemer, hoeft de werkgever het salaris niet meer door te betalen. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding[Lees meer]

Call Now Button