mr. Paul Snijders

avatar

advocaat arbeidsrecht amsterdam

In 1989 ben ik begonnen als advocaat. Als advocaat arbeidsrecht richt ik mij op advisering, onderhandelen en juridische procedures over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarbij treed ik op voor werkgevers en werknemers.

In het arbeidsrecht en ontslagrecht bestaan geen standaard-zaken, omdat elk individueel geval weer anders is.

Bel mr. Paul Snijders: 020 – 522 1999  

Mail mr. Paul Snijders

Een gerechtelijke procedure komt aan de orde als de andere mogelijkheden zijn uitgeput. Moet er worden geprocedeerd, dan gaan alle registers open. Ik ben in het algemeen als advocaat pas tevreden als de cliënt dat ook is.

Door mijn ervaring ben ik er overtuigd van geraakt dat veel arbeids- en ontslagzaken niet bij voorbaat ‘gewonnen’ of ‘verloren’ zijn. Veel, zo niet alles, hangt af van de manier waarop men een zaak voorbereidt en presenteert. Een actieve samenwerking met de cliënt is onontbeerlijk. Ik hecht aan een persoonlijk contact met mijn cliënten. Wij zijn als advocaat arbeidsrecht gewend om snel te handelen. Een afspraak kan dus altijd op korte termijn worden gemaakt.

Onderstaand voorbeelden van arbeidszaken die ik als advocaat heb behandeld.


Bekijk hier een interview van de Academie voor de Rechtspraktijk met advocaat mr. Paul Snijders over de transitievergoeding bij ontslag.

Advocaat Amsterdam arbeidsrecht


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Op grond van deze registratie ben ik als advocaat verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

I have been practicing law since 1989. I gained extensive experience in the fields of Employment and Labour Law (advising and litigation). I provide comprehensive legal services to businesses entities, institutions, entrepreneurs and individuals. My proven approach is based on the observation that many cases are not a priori ‘strong’ or ‘weak’.

Case strength is determined by a combination of in-depth preparation efforts and presenting the arguments with great clarity and logic. I recognize that the best resolution is the one that occurs as early in the process as possible. Many cases in employment law can be settled before they reach the trial stage.

I have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): labour/employment law and civil servants law.

Based on this registration, I am as a lawyer required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.


advocaat-amsterdam-tel 003120 5221999   advocaat-amsterdam-mail  e-mail

arbeidsrecht advocaat amsterdam

 

Advocaat Amsterdam

 

Call Now Button