Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor advies over ontslag en arbeidsconflict advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam helpt bij ontslag en arbeidsconflict.  Onze arbeidsrechtadvocaten geven sinds 1997 juridisch advies over arbeidszaken. Van arbeidscontract tot arbeidsgeschil en van ziekte tot ontslag op staande voet. ✅ Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is altijd op de hoogte van de juridische actualiteit van het arbeidsrecht.


Juridisch advies over arbeidszaken

Arbeidsgeschillen kunt u het beste voorkomen met een duidelijk contract. Dan zijn er immers geen misverstanden over bijvoorbeeld de tekst van de proeftijd en het concurrentiebeding. Heeft u toch vragen? Dagelijks staan onze arbeidsrecht advocaten werkgevers en werknemers efficiënt bij in het oplossen en voorkomen van arbeidsgeschillen. U kunt bij ons terecht voor arbeidsrechtelijk advies over:

Direct juridisch advies over arbeidsrecht nodig? Een afspraak op korte termijn op kantoor in Amsterdam is altijd mogelijk. Ons kantoor is uitstekend bereikbaar.


Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

juridisch advies ontslagrecht arbeidsjurist advocatenkantoor


Advocaat arbeidsrecht is specialist in ontslag 

Ontslag een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Ontslagrecht is ons specialisme. Bij ontslag gaat het om disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding. Ontslag krijgen of ontslagen worden heeft ingrijpende gevolgen. U heeft geen baan meer en moet een werkloosheidsuitkering aanvragen. Wanneer mag een werkgever iemand ontslaan en wat is een goede ontslagreden? Hoe ziet een compleet ontslagdossier er uit? Waar focust een rechter op bij ontslag? Onze juristen weten precies waar het bij ontslagrecht over gaat.

Een advocaat ontslagrecht kan een voornemen tot ontslag vooraf beoordelen. Of een ontslag aanvechten. Met meer dan 20 jaar ervaring ervaring staan de advocaten van WS Advocaten voor u klaar bij (dreigend) ontslag. De ingeschakelde ontslagspecialist geeft u een helder en praktisch advies en staat u daadkrachtig bij in de ontslagzaak.


Beëindigen arbeidsovereenkomst

Afscheid nemen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Als arbeidsrecht adviseurs komen wij op voor werkgevers of werknemers bij:


Ontslag met wederzijds goedvinden: juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst 

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract (ontslagregeling met instemming), is de beste manier om ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Bijvoorbeeld na mediation, of in het kader van een afvloeiingsregeling, reorganisatie of een sociaal plan. Dagelijks onderhandelen de juristen van WS Advocaten over de voorwaarden voor ontslag met wederzijds goedvinden en leggen de bereikte ontslagregeling vast in een duidelijke VSO.

Een ontslagcompromis in onderling overleg is aantrekkelijk omdat u allerlei afspraken kunt maken met elkaar. Een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV is dan niet meer nodig. Bel onze advocaten arbeidsrecht zodra u een ontslagbrief of ontslagvoorstel heeft gekregen. Vaak kunnen onze juristen nog een tegenvoorstel doen. Zo is de best haalbare ontslagregeling voor u mogelijk. Een ervaren ontslagadvocaat weet immers precies wat bij geregeld ontslag belangrijk is, zoals:


advocaat amsterdam werkgever ontslagen worden

Ontslag op staande voet als ultieme disciplinaire maatregel

Ontslag op staande voet is de ultieme maatregel in het arbeidsrecht. Uw arbeidscontract eindigt immers direct door de ontslagbrief, zonder opzegtermijn. U heeft dan geen recht op een WW uitkering. Vandaar dat deze opzegging aan strenge regels is gebonden. Een werkgever mag een werknemer op staande voet alleen ontslaan wegens een dringende reden. Dat betreft grensoverschrijdend gedrag zoals fraude, intimidatie op het werk, fysiek geweld of werkweigering. Of doorgaan met misdragingen na een officiële waarschuwing. Kortom, gedrag dat ernstig verwijtbaar is.

De kantonrechter kan ontslag op staande voet ongedaan maken. Dat kan op basis van een verzoekschrift van een arbeidsjurist. Schakel bij ontslag op staande voet meteen een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in om het ontslag te laten vernietigen. Dat moet binnen 2 maanden gebeuren. 

Ontslag aanvechten

Het is zinvol om een ontslag op staande voet met een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht te bespreken. Wij kunnen het ontslag juridisch toetsen en voor u aanvechten. Bezwaar maken tegen ontslag is vaak zinvoller dan u denkt!

 • kantonrechters wijzen opzegging vaak af; 
 • bij ongeldig ontslag kan de rechter een billijke schadevergoeding opleggen aan de werkgever;
 • een jurist kan bij de rechter een loonvordering instellen;
 • Vaak is bij ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst mogelijk waardoor u toch recht krijgt op een WW uitkering.

Hulp advocatenkantoor bij ontbinden arbeidscontract door de kantonrechter 

Wat gebeurt er als een medewerker na een waarschuwing zich toch verwijtbaar blijft gedragen of ondanks een verbetertraject disfunctioneert? De kantonrechter, als exclusieve arbeidsrechter, kan op verzoek van een arbeidsrechtadvocaat de arbeidsovereenkomst ontbinden. De rechter bepaalt dan de einddatum van het arbeidscontract en kan een ontslagvergoeding (billijke vergoeding of transitievergoeding) toekennen. 

De 5 ontslaggronden in het arbeidsrecht

Een werkgever moet daarvoor wel een goede ontslagreden hebben. Onze ontslagexperts staan u bij als er sprake is van de volgende ontslaggronden:

 • vaak ziek zijn;
 • disfunctioneren: een slecht functioneringsgesprek of een slechte beoordeling, of de werknemer haalt de targets niet, ook niet na een verbetertraject;
 • Verwijtbaar handelen zoals alcohol of drugs op het werk, te laat komen, niet meewerken aan re-integratie;
 • Verstoorde arbeidsverhouding: een ernstige vertrouwensbreuk of conflict op het werk met een collega of leidinggevende, waarbij overplaatsing dit niet oplost;
 • Speciale gronden (voor o.a. directeuren en managers) of een combinatie.

Hoe werkt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

De ontslagzaak bij de kantonrechter verloopt als volgt: een arbeidsjurist dient een verzoekschrift of verweerschrift in, daarop volgt een mondelinge zitting bij de kantonrechter. De advocaten voeren dan het woord, meestal met een pleitnota, en de rechter zal vragen stellen. De griffier maakt een verslag van de zitting. Soms treft de rechter met medewerking van de juridisch vertegenwoordigers een schikking. Dat compromis komt in een uitspraak (proces verbaal) te staan. Lukt dat niet, dan doet de rechtbank uitspraak (in een beschikking). Tegen deze beslissing staat hoger beroep open.

Voor juridisch advies en bijstand in de ontbindingsprocedure kunt u een beroep doen op de jarenlange kennis en ervaring van onze arbeidsrechtadvocaten. 


Hulp bij ontslag via het UWV: reorganisatie, langdurige ziekte of boventalligheid

Ook voor een ontslagzaak bij het UWV in Amsterdam is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Om bedrijfseconomische redenen kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wegens corona. Uw advocaat kan namens de werknemer in deze ontslagprocedure schriftelijk verweer voeren. Geeft het UWV de ontslagvergunning af (meestal binnen 6 weken), dan mag de werkgever met de wettelijke opzegtermijn het arbeidscontract opzeggen. Een door het UWV ontslagen medewerker heeft recht op een transitievergoeding.

WS Advocaten geeft advies bij ontslag door het UWV bij:


Voorwaarden UWV bij een ontslagvergunning

Aan toestemming voor ontslag stelt het UWV bepaalde eisen. Zo moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel (last in first out) toepassen. Ook moet de werkgever de werknemer eerst herplaatsen. Na ontslag mag de werkgever voorlopig geen personeel voor dezelfde functie aannemen.  Daarom geven veel werkgevers de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst.


advocaat ontslagen worden juristGeen ontslag ondanks toestemming opzegging UWV

Het arbeidsrecht verbiedt werkgevers om werknemers te ontslaan bij:

 • Eerste 2 jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Dienstplicht;
 • Lidmaatschap of kandidaat van OR of vakbond;
 • Ouderschapsverlof.

Bent u ontslagen? Laat onze gespecialiseerde arbeidsjurist controleren of het ontslag juridisch juist is. 


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: de beste tips bij ontslagvergoedingen

De ingeschakelde advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert u over alle soorten ontslagvergoedingen. 

staande voet amsterdam jurist Mocht u ontslag krijgen dan adviseren onze arbeidsrechtjuristen over:

Billijke vergoeding bij ontslag

Bij ernstig verwijtbaar gedrag moet een werkgever een billijke vergoeding betalen aan een ontslagen werknemer. De rechter bepaalt de hoogte van deze ontslagvergoeding. De bedragen aan ontslagvergoeding lopen behoorlijk uiteen en een arbeidsrechtadvocaat weet met welke elementen u de schade moet onderbouwen.

Wanneer zal de rechter een billijke vergoeding opleggen? Bijvoorbeeld bij:

Transitievergoeding bij ontslag

Een ontslagen werknemer heeft vrijwel altijd recht op de wettelijke transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Voor het berekenen van de transitievergoeding tellen niet alleen de dienstjaren (arbeidsverleden, dus het aantal maanden) en het salaris mee, maar ook de 13e maand en bonussen.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als een contract niet wordt verlengd. Ook bij een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding gebruikelijk. Laat u zich hier goed voorlichten door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Aanzegvergoeding bij einde tijdelijk contract

Heeft een werknemer een tijdelijk contract dat afloopt, dan moet de werkgever u schriftelijk informeren over het verlengen van het contract. Zo niet, dan moet de werkgever u een aanzegvergoeding betalen. 

Voor zowel de billijke vergoeding, de transitievergoeding als de aanzegvergoeding gelden korte termijnen waar onze arbeidsrechtadvocaten u graag over informeren. 


jurist specialist ontslagrecht arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst

Hulp van advocaten arbeidsrecht bij ontslag in hoger beroep

Soms is het nodig dat het gerechtshof Amsterdam of elders zich opnieuw over de ontslagzaak buigt. Advocatenkantoor WS advocaten heeft veel ervaring met ontslagzaken in hoger beroep. Alleen een advocaat (dus geen jurist of een rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij) mag een werkgever of werknemer in hoger beroep bijstaan.


Het beste resultaat met een arbeidsrecht advocaat van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam

Op rechtspraak.nl zijn diverse uitspraken gepubliceerd waarin WS Advocaten Amsterdam cliënten met succes heeft bijgestaan: 


dreigend ontslag krijgen wat nu

Spoed? Kort geding (voorlopige voorziening) in het arbeidsrecht

Een kort geding bij de kantonrechter is vaak de beste oplossing bij een arbeidsgeschil. Voor spoedkwesties die niet kunnen wachten, kunt u een beroep doen op onze advocaten:

Met een voorlopige voorziening van de kantonrechter heeft onze expert arbeidsrecht snel een bindende uitspraak voor u in handen.


beste specialist advocatenkantoor arbeidsrechtHulp bij opstellen van arbeidscontracten 

Werkgevers vragen ons advocatenkantoor om waterdichte arbeidscontracten op te stellen, of aan te passen, zodat die aan de nieuwste eisen voldoen. Ook vragen werknemers ons om hun arbeidsovereenkomsten te checken. Onze juridisch specialisten geven advies over proeftijdopzegtermijn, overuren, geheimhouding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten en concurrentiebeding.

De aangewezen advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor adviseert niet alleen over tijdelijke contracten (voor bepaalde tijd zoals een jaarcontract) of onbepaalde tijd (vast contract) maar ook over flexcontracten. Daarnaast geven onze experts  juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere belangrijke bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor het beste advies

Omdat onze advocaten arbeidsrecht uitstekend zijn ingevoerd in de wet en jurisprudentie, kunnen wij de kansen van werkgever of werknemer goed inschatten. 


advocaat advocatenkantoor Arbeidsrecht Amsterdam

Ontslag of arbeidsconflict? Bel direct met onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een professioneel persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel voor betaalbaar juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Onze advocaat arbeidsrecht adviseert u om niet zonder meer akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om zich te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat u zich eerst goed juridisch voorlichten door een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een goede ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Maar wel is er soms recht op een ontslagvergoeding.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u in overleg met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht een contract met de werkgever over ontslag. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat arbeidsrecht in Amsterdam afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat bij beëindiging het contract altijd vooraf juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis omdat de werkgever de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de advocaat kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen u een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn vaak te voorkomen met een simpel belletje, een check of een gesprek met onze arbeidsrechtadvocaat Amsterdam.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam