Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdamadvocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam biedt snel hulp bij ontslag en  arbeidsconflict. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten geven sinds 1997 rechtshulp en juridisch advies: van arbeidscontract tot arbeidsgeschil en van ziekte tot ontslag op staande voet. Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is op de hoogte van de juridische actualiteit van het arbeidsrecht. Hier lees je alles wat je moet weten over arbeidsrechten. 


Arbeidsgeschil 

Arbeidsgeschillen en andere vervelende situaties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin u de juridische rechten en plichten goed vastlegt. Dan zijn er geen misverstanden over arbeidsrecht zaken zoals de proeftijd of het concurrentiebeding. Heeft u toch vragen of behoefte aan tips? Met onze ruime ervaring in het arbeidsrecht kunnen wij u als advocatenkantoor goed van dienst zijn. De arbeidsrecht advocaat in Amsterdam geeft snel en adequaat werkgerelateerd advies. Bijvoorbeeld over:

 • arbeidscontract / arbeidsovereenkomst 
 • (eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden
 • ziekte en reïntegratie;
 • arbeidsvoorwaarden en loon (salaris);
 • reorganisatie, boventalligheid;
 • ontslag aanvechten / ontslag op staande voet / ontbinding arbeidscontract; 
 • vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden) na laten kijken;
 • ontslagvergoeding, billijke vergoeding, transitievergoeding;
 • schorsing;
 • concurrentiebeding en relatiebeding;
 • opbouw ontslagdossier.

Dringend advies over arbeidszaken nodig en u bent gevestigd of woont (in de buurt van) Amsterdam? Een afspraak of intake op korte termijn met een van de specialisten van WS advocaten in Amsterdam Zuid is altijd mogelijk. 


Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Wat moet ik doen bij ontslag?

Onze advocaat arbeidsrecht adviseert u om niet zonder meer akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om zich te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat u zich eerst goed juridisch voorlichten door een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een goede ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Maar wel is er soms recht op een ontslagvergoeding.

Wilt u meer weten over ontslagrecht? Bekijk dan deze pagina.

Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam:

arbeidsrecht-advocaat-amsterdamamsterdam arbeidsrecht advocaat advocaat arbeidsrecht amsterdam

 

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u in overleg met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht een contract met de werkgever over ontslag. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat arbeidsrecht in Amsterdam afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat bij beëindiging het contract altijd vooraf juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis omdat de werkgever de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de advocaat kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen u een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn vaak te voorkomen met een simpel belletje, een check of een gesprek met onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

Klik hieronder voor meer informatie over arbeidsrecht advies voor werkgevers of arbeidsrecht advies voor werknemers. Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via hier.

Arbeidsrecht advies voor werkgevers

Arbeidsrecht advies voor werknemers

 

 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam