Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle en betaalbare hulp aan bedrijven en particulieren. Ons team van ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam geeft sinds 2000 rechtshulp en juridisch advies over alle arbeidsrechtelijke zaken: van het opstellen van een arbeidscontract tot ontslag op staande voet of advies over een vaststellingsovereenkomst.

Advocatenkantoor WS Advocaten is altijd op de hoogte van de juridische actualiteit van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Hier leest u alles wat u moet weten over arbeidsrechten.


Hulp van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag op het werk

Arbeidsgeschillen en andere arbeidsrechtelijke kwesties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin u de juridische rechten en plichten goed laat vastleggen door een advocaat. Dan is er later geen misverstand over belangrijke arbeidsrechtelijke zaken, zoals de proeftijd of het concurrentiebeding.

Heeft u toch als werkgever of werknemer vragen of behoefte aan een gedegen advies over

 • een arbeidsconflict,
 • een verstoorde arbeidsverhouding
 • of ontslag?

Met onze jarenlange expertise kunnen wij u als arbeidsrechtadvocaat bij elk juridisch werkgerelateerd probleem van dienst zijn.

Juridisch advies over arbeidsrecht 

De arbeidsrecht advocaat in Amsterdam geeft snel en deskundig werkgerelateerd advies, en behandelt rechtszaken voor zowel bedrijven als medewerkers. Bijvoorbeeld over:

 • arbeidscontract;
 • (eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden;
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie;
 • achterstallig loon (salaris);
 • reorganisatie en boventalligheid;
 • ontslag bij kantonrechter en UWV / ontslag op staande voet / ontbinding arbeidscontract; 
 • vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden);
 • ontslagvergoeding, billijke vergoeding, transitievergoeding, aanzegvergoeding;
 • schorsing en loonstop;
 • concurrentiebeding en relatiebeding;
 • (opbouw) ontslagdossier.

Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten in Amsterdam

arbeid juristU heeft als werkgever of werknemer een vraag, of juridisch advies over een arbeidszaak of ontslag nodig en u bent gevestigd of woont (in regio) Amsterdam? Een afspraak op korte termijn met een van de gespecialiseerde juristen arbeidsrecht van WS Advocaten is altijd mogelijk. 


Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Waar vind ik de beste ontslagadvocaat?

WS Advocaten in Amsterdam adviseert werkgevers en werknemers bij arbeidsconflicten en ontslag. Wordt u ontslagen, wilt u iemand ontslaan of heeft u een vraag over een ontslagvergoeding? Bel een arbeidsrechtspecialist voor advies als u een geschil heeft op het werk. Dat geldt ook voor ambtenaren.

Niet elk ontslag is geldig. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of opzegging terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms beëindigt de rechter zelf op verzoek het arbeidscontract. Ook het UWV kan toestemming geven voor ontslag.

In ontslagprocedures is het altijd verstandig om de beste ontslagdeskundige in de arm te nemen. Laat u zich daarom juridisch voorlichten door een gespecialiseerde ontslagadvocaat, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een ontslagdeal.

Dat kan ook zinvol zijn bij proeftijdontslag of als een tijdelijk contract afloopt. Ook dan kan er recht zijn op een aanzegvergoeding of ontslagvergoeding als schadevergoeding.

Wilt u meer weten over ontslagrecht? Bekijk dan deze pagina over ontslagrecht door onze advocaten arbeidsrecht.

Het team van WS arbeidsrecht advocaten in Amsterdam:

arbeidsrecht advocaat amsterdam
mr. Ruchama Bwefar
Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u, in overleg met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, een vaststellingsovereenkomst met de werkgever. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift.

Laat de beëindiging van een arbeidscontract altijd vooraf juridisch controleren, of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis voor u omdat de werkgever normaalgesproken de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt.

Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris of een loonstop kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij (een deel van) de advocaat kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen in het arbeidsrecht zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld. Gespecialiseerde advocaten zijn er echter dagelijks mee bezig. Onze juristen zijn op de hoogte van de termijnen waarbinnen een gerechtelijk stuk moet zijn ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, die aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige.

Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn vaak te voorkomen met een simpel belletje, een check of een adviesgesprek. 

Klik hieronder voor meer informatie over advies voor werkgevers of werknemers. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

Arbeidsrecht advies voor werkgevers

Arbeidsrecht advies voor werknemers

 

 

Call Now Button
advocaat amsterdam