Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle hulp en juridisch advies van een ervaren advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag. Omdat de rechten en plichten in het arbeidsrecht steeds veranderen door nieuwe rechtspraak en wetten, zijn de advocaten en juristen van ons advocatenkantoor op de hoogte van de juridische actualiteit. Vanuit Amsterdam staan onze experts werkgevers en werknemers bij in alle arbeidszaken: dus van arbeidscontract tot arbeidsgeschil, en van ziekte tot ontslag op staande voet.


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij een arbeidsconflict

Het oplossen van arbeidsconflicten kun je het beste overlaten aan een specialist arbeidsrecht. Dagelijks helpen onze advocaten en juristen ondernemingen en werknemers bij (het voorkomen van) arbeidsgeschillen in de werkrelatie. WS Advocaten Amsterdam geeft advies over:


Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

juridisch advies ontslagrecht


Ontslagspecialist in Amsterdam voor hulp bij ontslag

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht, maar niet iedereen is  even goed op de hoogte van de vaak lastige regels over ontslag. Daarom bieden wij als arbeidsrecht advocaat Amsterdam hulp bij rechtszaken als een medewerker dreigt te worden ontslagen, bijvoorbeeld bij een arbeids conflict of slecht functioneren. Bij (dreigend) ontslag kan een ontslagspecialist van WS Advocaten jou inlichten over alle rechten en plichten bij ontslag. Ook kunnen wij bij de rechter het ontslag aanvechten. 


Bij welke vormen van ontslag helpen wij?

Wij zijn sinds 1997 ontslagspecialist in Amsterdam en geven hulp en juridisch advies bij alle vormen van ontslag. Hoewel ontslag in goed overleg -met wederzijds goedvinden- vaak de beste optie is om de arbeidsrelatie te beëindigen, kan een werkgever er ook voor kiezen om een werknemer door een instantie te laten ontslaan. In zo’n geval kan een advocaat arbeidsrecht ontslag aanvragen bij de kantonrechter (om persoonlijke redenen) of het UWV (om economische redenen of lange ziekte). Ontslag kan bij:


1. Ontslag zelf regelen met vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract, een ontslagregeling met instemming (bijvoorbeeld na mediation) is de beste manier om ontslag in het arbeidsrecht aan te vechten of te regelen. Na zo’n compromis in onderling overleg is de ontslagprocedure bij rechtbank of UWV niet meer nodig. Heb je een ontslagbrief gekregen, dan helpen onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam je bij de ontslagregeling:

Als onze arbeidsrecht advocaat jouw vaststellingsovereenkomst controleert bij geregeld ontslag, betaalt de werkgever vrijwel altijd de kosten van juridisch advies en rechtsbijstand.


arbeidsrecht advocaat amsterdam

2. Ontslag op staande voet

Soms moet een onderneming bij een arbeidsconflict onverwijld ingrijpen. De ondernemer mag een werknemer op staande voet ontslaan bij een dringende reden. Denk aan fraude, fysiek geweld of werkweigering. Het gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld na een waarschuwing. Het gedrag van de werknemer is dan ernstig verwijtbaar, zoals bij diefstal in werktijd.

Het contract eindigt door de ontslagbrief direct wegens de dringende ontslagreden, zonder opzegtermijn. Mocht een werknemer ontslag op staande voet krijgen, dan staat hij meteen op straat. Je hebt dan, net als bij zelf ontslag nemen, geen recht op een WW uitkering, omdat je verwijtbaar werkloos bent. Het is daarom verstandig om bij ontslag op staande voet meteen een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht Amsterdam in te schakelen. Deze jurist kan je precies te vertellen hoe en binnen welke termijn je bezwaar moet maken tegen (dreigend) ontslag op staande voet. 

 • Veel kantonrechters wijzen ontslag op staande voet af, omdat de arbeidswet strenge eisen stelt aan een dringende ontslagreden;
 • Vandaar dat de kantonrechter een bedrijf bij onterecht ontslag vaak een billijke schadevergoeding oplegt;
 • Wij kunnen bij ontslag op staande voet direct als advocaat arbeidsrecht Amsterdam een loonvordering instellen. Ook helpen wij met verweer in de ontslagprocedure.

3. Ontbinden arbeidscontract door de kantonrechter 

Medewerkers moeten zich houden aan de verplichtingen uit het contract. Maar wat als een personeelslid na een officiële waarschuwing in gebreke blijft? Dan kan de werkgever een arbeidsrecht advocaat inschakelen om het arbeidscontract te ontbinden. Ontslag indienen mag als de werkgever er een goede reden voor heeft. Voor het opstellen van een verzoekschrift of verweerschrift kun je het beste een beroep doen op de kennis en ervaring van onze ontslagadvocaat in Amsterdam. Wij staan je als arbeidsrecht advocatenkantoor terzijde wanneer de kantonrechter ontslag kan geven:

 • Bij vaak ziek zijn;
 • In geval van disfunctioneren: na een functioneringsgesprek, functiewijziging of een slechte beoordeling blijkt de werknemer ongeschikt voor de functie, of haalt de targets niet, zelfs niet na een verbetertraject
 • Verwijtbaar handelen gaat bijvoorbeeld om alcohol of drugs op het werk, te laat komen, een officiële waarschuwing negeren of niet meewerken aan re-integratie bij ziekte;
 • Verstoorde arbeidsverhouding: een ernstige vertrouwensbreuk of conflict op het werk met een collega of leidinggevende, waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen. Bij zo’n verstoring is herstel van de arbeidsrelatie sowieso niet meer mogelijk;
 • Speciale gronden (voor o.a. directeuren, voetbaltrainers en managers).

Soms vindt de rechter een ontslaggrond zonder een goed dossier onvoldoende. Daarom mag de rechter ‘onvoldragen’ (onvoldoende) ontslagredenen optellen. 

Het opbouwen van een goed dossier in ontslagzaken is een van de specialiteiten die wij als advocaat arbeidsrecht Amsterdam aanbieden.


4. Ontslag via het UWV bij reorganisatie, langdurige ziekte en boventalligheid

Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam helpt bij een ontslagzaak bij de kantonrechter en ontslagprocedures bij het UWV. Het UWV kan op verzoek van een advocaat een ontslagvergunning geven als de economische omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld tijdens corona. Met de wettelijke opzegtermijn mag de werkgever het arbeidscontract dan opzeggen. Een medewerker heeft bij ontslag vaak recht op een transitievergoeding. Een ontslagvergunning is mogelijk bij:


UWV en voorwaarden bij ontslag

Voor dit ontslag stelt het UWV bepaalde eisen, zo moet de werkgever o.a. het afspiegelingsbeginsel (last in first out) toepassen en tevens moet men deze werknemer niet kunnen herplaatsen. Na dit ontslag mag de werkgever geen personeel meer voor dezelfde functie aannemen. Ook hier heeft de medewerker recht op een transitievergoeding.


advocaat arbeidszaken amsterdamWanneer mag de werkgever personeel niet ontslaan?

Bij een opzegverbod mag de werkgever volgens het arbeidsrecht geen personeel ontslaan, ook al heeft  hij een opzegvergunning. Het ontslagsrecht beschermt medewerkers immers tegen ontslag bij:

 • Eerste 2 jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Dienstplicht;
 • Lidmaatschap of kandidaat van een ondernemingsraad, OR of vakbond;
 • Ouderschapsverlof.

Advocaat arbeidsrecht voor advies over  ontslagvergoeding

Een passende ontslagvergoeding is belangrijk bij ontslag. De advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert niet alleen over ontslag, maar ook over ontslagvergoedingen. Een voorwaarde voor het krijgen van een ontslagvergoeding is dat de werknemer geen ernstig verwijt treft. Onze arbeidsrechtjuristen adviseren je over:

Jouw ontslagvergoeding berekenen we graag voor je en wij kunnen hierover onderhandelen, bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden (geregeld ontslag met een vaststellingsovereenkomst).


jurist ontslag staande voet

Welke ontslagvergoedingen zijn er?

Als een werknemer ontslag heeft gekregen is elke ontslagvergoeding weer anders, en daarom zal de ingeschakelde arbeidsrecht advocaat jou van geval tot geval advies geven. Zo tellen voor het berekenen van de transitievergoeding niet alleen de dienstjaren (arbeidsverleden, dus het aantal maanden) en het salaris mee, maar ook de dertiende maand en bonussen. 

Billijke vergoeding

Bij ernstig verwijtbaar gedrag moet de werkgever soms een billijke vergoeding betalen. Specialistisch advies van een arbeidsrecht advocaat is hier aan te raden. De bedragen aan ontslagvergoeding lopen immers uiteen omdat de rechter met allerlei omstandigheden rekening houdt, waaronder de vraag wanneer een ontslagen medewerker weer een baan zal hebben. Voorbeelden van een billijke vergoeding zijn:

Aanzegvergoeding

Is er een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan moet de werkgever jou op tijd schriftelijk informeren over het niet verlengen, anders is een aanzegvergoeding verschuldigd.


specialist ontslag

Arbeidsrecht advocaat bij ontslag in hoger beroep

Niet elke rechtszaak eindigt bij de kantonrechter. In hoger beroep behandelt het gerechtshof een ontslagzaak helemaal opnieuw. Onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam hebben veel ervaring met ontslagzaken in hoger beroep. Alleen een advocaat, dus geen jurist van de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, mag jou bij het gerechtshof vertegenwoordigen. Je mag hier dus jouw eigen advocaat van een arbeidsrechtkantoor uitkiezen. 

Neem op tijd contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in Amsterdam voor hulp en tips bij dreigend ontslag, voordat de arbeidsverhouding escaleert. Voorkomen is beter dan genezen.


Arbeids- en ontslagzaken  behandeld door onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Wil je weten of wij als arbeidsrecht kantoor ons werk goed doen? Ter illustratie hier uitspraken van rechtspraak.nl waarin onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam cliënten met succes heeft bijgestaan. 


advocaat amsterdam ontslag arbeidsrecht

Spoed? Kort geding 

Een kort geding is soms de beste oplossing bij een arbeidsgeschil. Met zo’n voorlopige voorziening heeft onze advocaat snel een vonnis voor je in handen. Voor alle spoedzaken in het arbeidsrecht kunt je onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam inschakelen, bijvoorbeeld:


arbeidsrecht advocaat ontslag amsterdam specialistAdvies bij het opstellen van een arbeidscontract 

Vaak vragen werkgevers onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam om waterdichte arbeidscontracten die aan de nieuwste eisen voldoen. Ook vragen werknemers ons om arbeidsovereenkomsten te checken. Wij geven dan juridisch advies over zaken zoals proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhouding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten en non-concurrentiebeding.

De aangewezen advocaat arbeidsrecht van ons advocatenbureau adviseert niet alleen over tijdelijke contracten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (vast contract) maar ook over flexcontracten. Verder geven wij juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

Tenslotte adviseert de arbeidsadvocaat ook over contracten die onder de werking van de arbeidsovereenkomst vallen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (zzp of opdrachtovereenkomst) of stageovereenkomst.


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor het beste advies 

Aangezien onze advocaten goed zijn ingevoerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht, kunnen wij ieders juridische positie versterken. Wij doen dat met dossieropbouw, het controleren van contracten en andere arbeidsrechtelijke stukken.


Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam beste ontslag

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam, specialist in arbeidszaken

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een specialist arbeidsrecht of ontslagrecht? Bel voor juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze ervaren advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (60 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...

 

Wat kan ik doen bij ontslag?

Niemand hoeft akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om je te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat je eerst goed juridisch voorlichten, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een goede ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Maar wel heb je dan soms recht op een ontslagvergoeding.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit je een contract met je werkgever over ontslag. Je neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar je hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maak je samen met je werkgever afspraken zoals de datum waarop je arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat de beëindigingsovereenkomst altijd juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens jou onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis omdat de werkgever de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als je met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als je de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als je weigert om te werken mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet jouw schuld is dat je niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris kun je het beste contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van jouw financiële situatie en of je werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Heb je een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag je je eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de advocaatkosten. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met je maken. Win je een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in jouw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen je een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een advocaat arbeidsrecht de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al met een simpel belletje, een check of een gesprek te voorkomen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam