Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: expert in ontslag en arbeidsconflict advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam biedt hulp bij ontslag of een  arbeidsconflict. Onze arbeidsrecht advocaten geven sinds 1997 rechtshulp en juridisch advies: van arbeidscontract tot arbeidsgeschil en van ziekte tot ontslag op staande voet. Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is op de hoogte van de juridische actualiteit van het arbeidsrecht.


Juridisch advies over arbeidszaken

Arbeidsgeschillen en vervelende situaties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijk arbeidscontract waarin de juridische rechten en plichten zijn vastgelegd. Dan zijn er geen misverstanden over arbeidsrecht zaken zoals de proeftijd of het concurrentiebeding. Heeft u toch vragen of behoefte aan tips? Met onze ruime ervaring kunnen wij u  goed helpen. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam geeft snel en adequaat werkgerelateerd advies over:

Dringend juridisch advies nodig en u bent gevestigd of woont (in de buurt van) Amsterdam? Een afspraak of intake op korte termijn met een van onze juridisch specialisten bij WS advocaten in Amsterdam Zuid is altijd mogelijk. 


Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

juridisch beste advies ontslagrecht arbeidsjurist advocatenkantoor


Advocaat arbeidsrecht is specialist in ontslag

Ontslagrecht is een specialisme in het arbeidsrecht. Bij ontslag gaat het om disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding op het werk. Mogelijk ontslag krijgen of ontslagen worden heeft ingrijpende gevolgen. Wanneer mag een werkgever een werknemer ontslaan en wat is een goede ontslagreden? Hoe ziet een goed ontslagdossier er uit? Waar focust een rechter op? Onze gespecialiseerde juristen weten precies waar het bij ontslagrecht om draait en begeleiden uw ontslagzaak.

Een advocaat ontslagrecht kan ontslag vooraf beoordelen. Bent u het niet eens met de opzegging dan kunnen onze juristen het ontslag voor u aanvechten. Zorg dat u krijgt waar u recht op hebt. Met meer dan 20 jaar ervaring ervaring staan de ontslagadvocaten van WS Advocaten voor u klaar bij (dreigend) ontslag.


Hulp bij beëindigen arbeidsovereenkomst

Afscheid nemen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Als arbeidsrecht adviseurs in regio Amsterdam bieden wij hulp bij:


Ontslag met wederzijds goedvinden: vaststellingsovereenkomst 

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract (ontslagregeling met instemming), is de beste manier om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, op voorstel van de werkgever. Bijvoorbeeld  na mediation, een afvloeiingsregeling of reorganisatie met een sociaal plan. Het is belangrijk dat de afspraken goed op papier staan. Dagelijks onderhandelen de juristen van WS Advocaten van de sectie arbeidsrecht over opzegging met wederzijds goedvinden (VSO).

Een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV is niet meer nodig. Bel een van onze ontslagspecialisten zodra u een ontslagbrief of beëindigingsvoorstel heeft gekregen. Onze experts kunnen een tactisch tegenvoorstel doen. Zo is de best haalbare afvloeïingsregeling voor u mogelijk:

 • vaststellingsovereenkomst beoordelen: wel of niet tekenen?
 • checken juiste ontslagvergoeding (transitievergoeding, afkoopsom) controleren 
 • kosten juridisch advies (advocaatkosten, kosten rechtsbijstand) verhalen
 • vrijstelling van werk
 • reiskosten
 • uitleg sociaal plan
 • eigendommen inleveren zoals laptop, auto en telefoon
 • einddatum, vrijstelling van werk en doorbetaling salaris
 • onderhandelen over postcontractuele bedingen (geheimhouding, vertrouwelijkheid, concurrentiebeding, relatiebeding)
 • fictieve opzegtermijn 
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op en behoud van een WW-uitkering
 • optimale ontslagregeling
 • outplacement
 • eindafrekening controleren

advocaat amsterdam werkgever ontslagen worden advocatenkantoor niche

Ontslag op staande voet: de zwaarste disciplinaire maatregel

Door een ontslagbrief met ontslag op staande voet bent u meteen zonder baan, zonder opzegtermijn. U heeft ook geen recht op een WW uitkering. Vandaar dat een werkgever volgens het arbeidsrecht iemand alleen mag ontslaan wegens een dringende reden. Dat betreft grensoverschrijdend gedrag zoals fraude, intimidatie op het werk, geweld of werkweigering na een officiële waarschuwing. Gedrag dat ernstig verwijtbaar is.

Ontslag advocaat

Er zijn veel wettelijke eisen als een werkgever iemand wil ontslaan. Zo moet de werkgever de opzegging op staande voet vrijwel direct mededelen. Schakel daarom bij ontslag op staande voet meteen een ervaren ontslag advocaat in. Wij kunnen de opzegging juridisch toetsen en voor u op tijd aanvechten. Verweren tegen ontslagen worden is zinvol omdat:

 • kantonrechters wijzen ontslag op staande voet regelmatig af; 
 • bij ongeldige opzegging kan de rechter een billijke schadevergoeding opleggen;
 • een ontslag advocaat kan loonvordering instellen (doorbetaling loon);
 • Soms wil een werkgever de opzegging op staande voet terugdraaien en een vaststellingsovereenkomst aangaan.

Hulp van advocaat ontslagrecht bij ontbinden arbeidscontract  

Blijft een medewerker na een waarschuwing zich verwijtbaar gedragen of disfunctioneert hij of zij ondanks een verbetertraject? Dan kan de kantonrechter, als arbeidsrechter, de arbeidsovereenkomst ontbinden. De rechter bepaalt de einddatum van het contract en kan een ontslagvergoeding (billijke vergoeding of transitievergoeding) toekennen.

Ontslaggronden in het arbeidsrecht

Een werkgever moet een goede ontslagreden hebben, zoals:

Hoe werkt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat dient een verzoekschrift of verweerschrift in, daarop volgt een mondelinge zitting bij de kantonrechter. Soms treft de rechter met medewerking van de juridisch gemachtigden een schikking. Lukt dat niet, dan doet de rechtbank uitspraak (in een beschikking). 

Voor juridisch advies en praktische hulp in de ontslagprocedure kunt u een beroep doen op de specialistische kennis en ervaring van onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam.


Hulp bij ontslag via het UWV: reorganisatie, langdurige ziekte of boventalligheid

Ook voor een ontslagzaak bij het UWV is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam in te schakelen. Om bedrijfseconomische redenen kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wegens corona. Uw ontslagrecht advocaat kan namens de werknemer in deze ontslagprocedure verweer voeren. Geeft het UWV de ontslagvergunning af, dan pas mag de werkgever het arbeidscontract opzeggen. 

WS Advocaten geeft advies bij ontslag door het UWV bij:


Voorwaarden UWV bij een ontslagvergunning

Bij ontslag via het UWV moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel (last in first out) toepassen. Ook moet de werkgever de werknemer eerst herplaatsen. Na ontslag mag de werkgever geen personeel voor dezelfde functie aannemen.  


advocaat ontslagen worden juristGeen ontslag ondanks toestemming opzegging UWV

In bepaalde gevallen verbiedt het arbeidsrecht om werknemers te ontslaan, zoals tijdens de eerste 2 jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid of bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Bent u ontslagen? Laat onze gespecialiseerde arbeidsjurist controleren of dit juridisch juist is. 


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: hulp bij ontslagvergoeding

staande voet amsterdam jurist Mocht u ontslag krijgen dan adviseren onze arbeidsrecht professionals over schadevergoeding:

Billijke vergoeding bij ontslag

Wanneer kan de rechter een billijke vergoeding opleggen? Bij ernstig verwijtbaar gedrag zoals:

Een in ontslagrecht gespecialiseerde advocaat weet wanneer u een billijke vergoeding kunt vorderen en met welke elementen u de schade moet onderbouwen.

Transitievergoeding bij ontslag

Een ontslagen werknemer heeft meestal recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor de transitievergoeding tellen niet alleen de dienstjaren (arbeidsverleden, dus het aantal maanden) en het salaris mee, maar ook de 13e maand en bonussen.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Laat u zich dus goed voorlichten door onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in Amsterdam.

Aanzegvergoeding bij einde tijdelijk contract

Heeft een werknemer een tijdelijk contract dat afloopt, dan moet de werkgever u schriftelijk informeren over het verlengen van het contract. Zo niet, dan moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen. 


jurist specialist ontslagrecht arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst

Hulp van advocaat arbeidsrecht in hoger beroep

Soms is moet het gerechtshof Amsterdam of elders zich in hoger beroep zich over uw ontslagsituatie buigen. Advocatenkantoor WS advocaten heeft veel ervaring met juridische ondersteuning van ontslagzaken in hoger beroep. Alleen een gespecialiseerde advocaat (dus geen jurist van een rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij) mag een werkgever of werknemer in hoger beroep bijstaan.


Het beste resultaat met een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Op rechtspraak.nl zijn uitspraken gepubliceerd waarin ontslagspecialist WS Advocaten Amsterdam cliënten met succes als gemachtigde in arbeidsrechtelijke zaken heeft bijgestaan: 


dreigend ontslag krijgen wat nu

Spoed? Kort geding (voorlopige voorziening) in het arbeidsrecht

Een kort geding is vaak de beste oplossing bij spoedkwesties op het gebied van werk. U kunt u een beroep op ons doen voor een kort geding bij:

Met een voorlopige voorziening heeft onze expert arbeidsrecht snel een uitspraak voor u.


beste specialist advocatenkantoor arbeidsrechtHulp bij opstellen van arbeidscontracten 

De aangewezen advocaat arbeidsrecht stelt waterdichte arbeidscontracten op die aan de nieuwste eisen voldoen. De juridisch specialisten zorgen ervoor dat belangrijke zaken zoals proeftijdopzegtermijn, overuren, geheimhouding, nevenactiviteiten en concurrentiebeding duidelijk zijn vastgelegd zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Uiteraard zijn al onze advocaten arbeidsrecht van ons kantoor in Amsterdam aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)


advocaat advocatenkantoor Arbeidsrecht Amsterdam

Ontslag of arbeidsconflict? Bel  onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam voor advies

Zoekt u betrokkenheid en een professioneel persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel voor snel juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Onze advocaat arbeidsrecht adviseert u om niet zonder meer akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om zich te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat u zich eerst goed juridisch voorlichten door een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een goede ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Maar wel is er soms recht op een ontslagvergoeding.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u in overleg met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht een contract met de werkgever over ontslag. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat arbeidsrecht in Amsterdam afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat bij beëindiging het contract altijd vooraf juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis omdat de werkgever de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de advocaat kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen u een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn vaak te voorkomen met een simpel belletje, een check of een gesprek met onze arbeidsrechtadvocaat Amsterdam.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam