Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam advocatenbureau

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle en betaalbare hulp aan bedrijven en particulieren. Een team van gedreven en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam geeft sinds 2000 rechtshulp en juridisch advies over alle arbeidsrechtelijke zaken. Van het opstellen of checken van een arbeidscontract tot ontslag op staande voet, of advies over een vaststellingsovereenkomst.

Advocatenkantoor WS Advocaten weet alles van arbeid en recht.

Hier leest u wat u moet weten over uw arbeidsrechten.

Meteen een advocaat arbeidsrecht aan de lijn: 020 – 522 1999  

Wat is arbeidsrecht? Advies over rechten en plichten

Wij geven duidelijk advies over arbeidsrecht. Arbeidsrecht komt in elke werkrelatie voor, ook bij ambtenaren. 

  • arbeidscontracten
  • arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
  • ontslag 
  • loonstop, loonopschorting
  • concurrentiebeding.

> Advies voor werkgevers

> Advies voor werknemers

De rechten en plichten voor werknemers en werkgevers liggen vast in de arbeidswetten (Burgerlijk Wetboek en andere wetten), arbeidscontract en CAO. Daarbij kan het gaan om een vast of een tijdelijk contract. Vaak is er ook een handboek of een gedragscode van toepassing. Deze geven overige rechten en verplichtingen, over bijvoorbeeld werktijden en gedragsregels.

Houdt iemand zich niet aan de verplichtingen, dan kan al snel een arbeidsconflict ontstaan. Als een medewerker bijvoorbeeld niet goed presteert, of de targets niet haalt, kan de werkgever een verbeterplan opstellen of coaching aanbieden om het disfunctioneren te verbeteren.

Begeleiding bij reintegratie en ziekte

Bij arbeidsongeschiktheid zal de Arboarts of bedrijfsarts een advies geven om het herstel te bevorderen. Sinds de wet Poortwachter moeten beide partijen hun best doen om de zieke werknemer te reïntegreren. De werknemer moet dan ook passend werk accepteren, of meewerken aan mediation. Is er een conflict over de adviezen van de bedrijfsarts, dan kan een deskundigenoordeel van het UWV of een second opinion duidelijkheid verschaffen. 

Ontslag helpen te voorkomen

Niet iedereen zit te wachten op een ontslagzaak al dan niet met hulp van een advocatenbureau. Is er bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding met een werkgever of collega’s in Amsterdam, dan biedt mediation mogelijk een uitkomst, ook bij een ziekmelding als gevolg van de omstandigheden op het werk. De arbeidswet schrijft voor dat een goed werkgever eerst samen problemen en conflicten op het werk moet zien op te lossen. Soms is de inschakeling van een bedrijfsarts en/of een advocatenkantoor daarvoor nodig.

Pas als dat niet lukt, is de volgende stap, ontslag mogelijk.

Bel of mail voor vragen over ontslag

Vaststellingsovereenkomst bij uiteengaan met wederzijds goedvinden

In ernstige gevallen kan de werkgever ontslag geven. Voordat een werkgever echter deze stap neemt, is een vaststellingsovereenkomst, dus ontslag met wederzijds goedvinden, vaak de beste oplossing om netjes uit elkaar te gaan.

Samen met hulp van een arbeidsrecht advocaat kun je ontslag overeenkomen met een beëindigingsovereenkomst. Je kunt dan bijvoorbeeld ook in de beeindigingsregeling afspraken maken over het terug betalen van studiekosten, concurrentiebeding, vakantiedagen, referenties en andere belangrijke onderwerpen. 

In de ontslagregeling komen dan alle details te staan over een geregeld ontslag, zoals een ontslagvergoeding (bijvoorbeeld de transitievergoeding), opzegtermijn en vrijstelling van werk.

Na zo’n ontslagakkoord kun je als werknemer met de getekende ontslagovereenkomst een WW-uitkering aanvragen bij het UWV in Amsterdam. Let wel, bij ziekte is het niet altijd verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te accepteren. Ook bij een tijdelijk contract kan een WW-aanvraag problemen opleveren als er geen opzegbeding in staat. 

Bel of mail voor vragen over een vaststellingsovereenkomst 

Advies bij ontslag op staande voet 

Komen partijen er echt samen niet uit, dan kan de kantonrechter in Amsterdam of het UWV een medewerker op verzoek van een advocaat ontslaan. Dat gebeurt alleen als er een goede ontslagreden voor is, bijvoorbeeld als de werkgever minder werk heeft, of als de werknemer iets ernstigs te verwijten valt. In dat geval zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, of het UWV geeft een ontslagvergunning af waarmee de werkgever kan opzeggen. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de werkgever echter ontslag geven buiten de rechter om: onverwijld ontslagen op staande voet vanwege een ernstig verwijt. Daarbij kun je denken aan verwijten bij diefstal op het werk, fraude, werkweigering of het overtreden van een verbod op nevenwerkzaamheden. De werkgever moet dit ontslag zo snel mogelijk, ‘onverwijld’ geven en mededelen.

Bel of mail voor vragen over ontslag op staande voet  

Ontslag aanvechten

In dat geval kan de advocaat van een werknemer die het ontslag niet accepteert, binnen 2 maanden het gegeven ontslag op staande voet bij de arbeidsrechter aanvechten. Beslist de kantonrechter dat het ontslag op staande voet onterecht is, dan moet de werkgever de arbeidsrelatie herstellen (weder te werkstellen, vaak met een dwangsom). De schade moet dan worden vergoed. 

Is het ontslag onterecht maar wil de werknemer niet meer terug, dan moet de werkgever meestal een billijke vergoeding betalen, en mogelijk andere ontslagvergoedingen, zoals een gefixeerde schadevergoeding

Meteen contact over ontslag op staande voet 

Kort geding bij een loonstop

Is er een arbeidsgeschil dat op korte termijn al een beslissing nodig heeft, dan kunnen partijen de kort geding rechter in Amsterdam vragen om met spoed een uitspraak te doen over het conflict. Dat kan bijvoorbeeld bij arbeidsgeschillen over achterstallig salaris. Of als er een conflict is over een loonstop of loonopschorting bij ziekte en reintegratie. 

Loonstop en loonopschorting gebeurt vooral bij een moeizame reintegratie bij ziekte, of als een werkgever weigert het loon of vakantiegeld te betalen.

Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat stelt dan een dagvaarding op en vraagt de kantonrechter om als voorzieningenrechter op korte termijn een uitspraak te doen. 

Bel of mail voor vragen over een loonstop

Hulp bij conflicten na het einde van de arbeidsovereenkomst

Ook nadat een arbeidscontract is geëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of ontslag, kan het arbeidsrecht er voor zorgen dat werkgevers en werknemers nog aan elkaar verbonden zijn. Vaak heeft dat te maken met ‘post contractuele bedingen’. Dat zijn afspraken die doorgaan ook nadat een arbeidsovereenkomst is beëindigd. Er is bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding in het arbeidscontract van toepassing, waardoor de ontslagen werknemer niet zomaar bij een concurrent mag gaan werken. Of er is een conflict over het inleveren van bedrijfseigendommen. 

Concurrentiebeding en relatiebeding

In kort geding kan de rechter dan op verzoek van een advocaat beoordelen of het concurrentiebeding of relatiebeding geldig is, of een andere spoedmaatregel nemen.

Soms zijn er problemen met een geheimhoudingsplicht, waardoor de werkgever een boete inroept, of een werknemer blijkt achteraf bedrijfsgeheimen te hebben geschonden. Allemaal conflicten die ook na ontslag tot rechtszaken kunnen leiden.

Bel of mail voor vragen over een concurrentiebeding

Hoger beroep in arbeidszaken

Niet iedereen is het eens met een uitspraak van de arbeidsrechter. Sommige werknemers of werkgevers willen een uitspraak in hoger beroep over ontslag. Er is bijvoorbeeld een verschil van mening over de hoogte van een ontslagvergoeding of de vraag of het ontslag wel rechtsgeldig gegeven is. Of dat het UWV terecht of onterecht een ontslagvergunning heeft afgegeven.

Rechtszaken bij de kantonrechter Amsterdam

Onder kantonrechter Amsterdam vallen arbeidszaken uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp. Over een uitspraak van de kantonrechter kan gerechtshof in Amsterdam, op verzoek van een advocaat, een nieuwe beslissing in hoger beroep geven.

Schakel bij hoger beroep bij het gerechtshof altijd een advocatenkantoor in dat o.a. gespecialiseerd is in arbeidsrecht. 

In alle stadia van de arbeidsrelatie staan onze juristen in Amsterdam voor u klaar. Met advies, het helpen opbouwen van een dossier of het voeren van een procedure. 

Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 


Rechtsbijstand  van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag op het werk

Arbeidsgeschillen en andere arbeidsrechtelijke kwesties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin u de juridische rechten en plichten goed laat vastleggen door een advocaat. Dan is er later geen misverstand over belangrijke arbeidsrechtelijke zaken, zoals de proeftijd of het concurrentiebeding.

Heeft u toch als werkgever of werknemer toch vragen of behoefte aan een gedegen juridisch advies bij:

  • een arbeidsconflict,
  • een verstoorde arbeidsverhouding
  • of ontslag?

Met onze jarenlange expertise kunnen wij u als arbeidsrechtadvocaat bij elk werkgerelateerd probleem van dienst zijn.

Juridisch advies over arbeidsrecht 

De arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam geeft snel en deskundig juridisch advies. Wij behandelen rechtszaken voor zowel bedrijven als medewerkers. Bijvoorbeeld over:

Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten in Amsterdam

bel een arbeid jurist van een advocatenkantoor bij (dreigend) ontslagU heeft als werkgever of werknemer een vraag, of juridisch advies over een arbeidszaak of ontslag nodig en u bent gevestigd of woont (in regio) Amsterdam? Een afspraak op korte termijn met een van de gespecialiseerde juristen arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten is altijd mogelijk. 


Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Waar vind ik de beste ontslagadvocaat?

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam adviseert werkgevers en werknemers bij arbeidsconflicten en ontslag.

Wordt u ontslagen, wilt u iemand ontslaan of heeft u een vraag over een ontslagvergoeding? Bel een jurist van ons advocatenkantoor die tevens arbeidsrechtspecialist is voor advies bij een conflict op het werk. Dat geldt ook voor ambtenaren.

Niet elk ontslag is rechtsgeldig. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of opzegging terecht is, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms beëindigt de rechter zelf het arbeidscontract. Ook het UWV kan ontslag geven.

In ontslagprocedures moet u echt de beste ontslagdeskundige in de arm nemen. Laat u zich daarom juridisch voorlichten door een gespecialiseerde ontslagadvocaat, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een ontslagdeal.

Dat kan ook bij proeftijdontslag of als een tijdelijk contract dat afloopt. Vaak is er recht op een aanzegvergoeding of ontslagvergoeding als schadevergoeding.

Wilt u meer weten over ontslagrecht? Bekijk dan deze pagina over ontslagrecht door onze advocaten arbeidsrecht.

Het team van WS arbeidsrecht advocaten in Amsterdam:

advocaat-arbeidsrecht-amsterdam
mr. Maria Ok
Arbeidsrecht en huurrecht
Sinds 2018 ben ik advocaat. Ik houd mij bezig met het arbeidsrecht en huurrecht. Werkgevers, werknemers, verhuurders en huurders kunnen bij mij terecht voor advies, maar ook voor bijstand in procedures dan wel het opstarten hiervan. Ik ben op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u, in overleg met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, een vaststellingsovereenkomst met de werkgever. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift.

Laat de beëindiging van een arbeidscontract altijd vooraf juridisch door een goed advocatenkantoor controleren, of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis voor u omdat de werkgever normaalgesproken de kosten vergoedt.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Het arbeidsrecht is ingewikkeld. Gespecialiseerde advocaten die werkzaam zijn op een advocatenkantoor zijn er echter dagelijks mee bezig en kennen uw rechten en plichten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste rechtspraak en de termijnen waarbinnen een gerechtelijk stuk moet zijn ingediend. Maar ook hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, zodat die aan alle wettelijke eisen voldoet. Bij ontslag of een arbeidsconflict is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige.

Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al te voorkomen met een simpel belletje met een gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam, een check of een adviesgesprek. 

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt.

Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris of een loonstop kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW.

Pro deo arbeidsrecht advocaat

Voor werknemers met een laag inkomen kunnen wij als advocatenkantoor gefinancierde rechtshulp ofwel een pro deo advocaat arbeidsrecht aanbieden. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand in Amsterdam en een doorverwijzing via het Juridisch Loket. Dat heet ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand, een advocaat op toevoeging of een pro deo advocaat. U betaalt als u voor toevoeging of een pro deo advocaat met gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, een eigen bijdrage voor rechtsbijstand aan de toegevoegde advocaat. U mag dan uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan bereken wij ons tarief voor particulieren. In dat geval kunnen wij ook een prijsafspraak voor u maken. Natuurlijk proberen wij altijd de kosten op de wederpartij te verhalen. Zo is het bijvoorbeeld bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst gebruik dat de werkgever de advieskosten vergoedt. Dat geldt ook bij een onterecht ontslag. 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij (een deel van) de advocaat kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen in het arbeidsrecht zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Klik hieronder voor meer informatie over advies van ons advocatenkantoor voor werkgevers of werknemers. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

Arbeidsrecht advies voor werkgevers

Arbeidsrecht advies voor werknemers

 

 

advocaat amsterdam
Call Now Button