Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam advocatenbureau

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle en betaalbare rechtshulp aan bedrijven en particulieren. Het team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten van WS Advocaten Amsterdam geeft sinds 2000 rechtshulp en juridisch advies over arbeidsrechtelijke zaken. Van het opstellen of checken van een arbeidscontract, tot ontslag op staande voet, of juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst.

Advocatenkantoor WS Advocaten weet alles van arbeid en recht.

Hier leest u wat u moet weten over uw arbeidsrechten.

Bel een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: 020 – 522 1999  

Wat is arbeidsrecht? Advies over uw rechten en plichten

Iedereen die werkt en elk bedrijf heeft met arbeidsrecht te maken, ook ambtenaren. Wij geven duidelijk advies over arbeidsrecht. Onze juristen adviseren u over:

  • arbeidscontracten
  • arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
  • ontslag 
  • vaststellingsovereenkomst 
  • loonstop en loonopschorting
  • concurrentiebeding
  • reorganisatie.

> Advies voor werkgevers

> Advies voor werknemers

De rechten en plichten voor werknemers en werkgevers liggen vast in de arbeidswetten (o.a. Burgerlijk Wetboek), arbeidscontract en CAO. Daarbij kan het gaan om een vast of een tijdelijk contract. Vaak is er ook een handboek of een gedragscode op een contract van toepassing. Deze geven ook rechten en verplichtingen, over bijvoorbeeld werktijden, gedragsregels, het gebruik van een leaseauto etc. 

Disfunctioneren

Houdt iemand zich niet aan de verplichtingen, dan kan een arbeidsconflict ontstaan. Als een medewerker bijvoorbeeld niet goed presteert, of de targets niet haalt, kan de werkgever een verbeterplan of coaching aanbieden om het disfunctioneren te verbeteren.

Reintegratie en ziekte

Bij arbeidsongeschiktheid zal de Arboarts of bedrijfsarts een advies geven. Dit gebeurt om de reintegratie te bevorderen. Door de wet Poortwachter moeten alle partijen immers hun best doen om de zieke werknemer te reïntegreren. De werknemer moet dan ook passend werk accepteren, of meewerken aan mediation. Is er een arbeidsconflict omdat men niet eens is met het advies van de Arbodienst of bedrijfsarts, dan kan een deskundigenoordeel van het UWV of een second opinion uitkomst bieden.

Ontslag voorkomen

Niet iedereen zit te wachten op een ontslagzaak of een brief van een advocatenbureau. Is er bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding met een werkgever of uw collega’s in Amsterdam, dan kan mediation een oplossing bieden. Dat kan ook bij een ziekmelding als gevolg van de omstandigheden op het werk. Vaak adviseert de Arbodienst of de bedrijfsarts ook mediation. De arbeidswet schrijft voor dat een goed werkgever eerst samen problemen en conflicten op het werk oplost. Pas als dat niet lukt, is ontslag mogelijk.

Bel of mail een advocaat voor vragen over ontslag

Vaststellingsovereenkomst: uiteengaan met wederzijds goedvinden

Bij een ernstig arbeidsconflict kan een werkgever ontslag geven. Voordat een werkgever echter deze stap neemt, is een vaststellingsovereenkomst, dus ontslag met wederzijds goedvinden, vaak de beste oplossing om uit elkaar te gaan.

Met hulp van een arbeidsrecht advocaat kunt u ontslag overeenkomen in een beëindigingsovereenkomst. U kunt in deze beeindigingsregeling allerlei afspraken maken. Bijvoorbeeld over het terugbetalen van studiekosten, concurrentiebeding, vakantiedagen, tekenbonus, referenties en andere belangrijke onderwerpen.

VSO en reorganisatie

Personeel kan door economische redenen boventallig worden verklaard bij een reorganisatie. Soms komt de werkgever daarvoor een sociaal plan overeen met het personeel. WS Advocaten staat werkgevers en werknemers bij in geval van een reorganisatie. 

In de definitieve ontslagregeling komen dan alle details te staan over een geregeld ontslag, zoals een ontslagvergoeding (bijvoorbeeld de transitievergoeding), opzegtermijn en vrijstelling van werk.

WW uitkering aanvragen met een beëindigingsovereenkomst

Na zo’n ontslagakkoord kunt u als werknemer met de getekende ontslagovereenkomst een WW-uitkering aanvragen bij het UWV in Amsterdam. Let wel, bij ziekte is het niet altijd verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Ook bij een tijdelijk contract kan een WW-aanvraag problemen opleveren (bijvoorbeeld als er geen tussentijds opzegbeding in staat).

Bel of mail voor vragen over een vaststellingsovereenkomst 

Advies over ontslag op staande voet

Komen partijen er samen echt niet uit, dan kan de kantonrechter in Amsterdam of het UWV een medewerker op verzoek van een advocaat ontslaan. Dat kan als er een goede (redelijke) ontslagreden is. Bijvoorbeeld als de werkgever minder werk heeft, of als de werknemer iets te verwijten valt. In dat geval zal de Amsterdamse kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, of het UWV geeft een ontslagvergunning af waarmee de werkgever kan opzeggen.

In uitzonderlijke gevallen mag de werkgever ontslag geven buiten de rechter en UWV om: onverwijld ontslaan op staande voet vanwege een zeer ernstig verwijt. Daarbij moet u denken aan diefstal op het werk, fraude, werkweigering of het overtreden van een verbod op nevenwerkzaamheden. De werkgever moet dit ontslag snel, ‘onverwijld’ geven en mededelen.

Bel of mail voor vragen over ontslag op staande voet  

Ontslag aanvechten bij de rechter

De advocaat van een werknemer die het ontslag niet accepteert, moet binnen 2 maanden het ontslag op staande voet bij de arbeidsrechter in Amsterdam aanvechten. Beslist de kantonrechter dat het ontslag op staande voet onterecht is, dan moet de werkgever de arbeidsrelatie herstellen (weder te werkstellen, vaak met een dwangsom). De schade moet ook worden vergoed. Meestal gebeurt dat door de wettelijke verhoging toe te kennen.

Is het ontslag onterecht maar wil de werknemer niet terug, dan moet de werkgever meestal een billijke vergoeding betalen, en andere ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding.

Meteen contact over ontslag op staande voet

Kort geding en loonstop

Is er een arbeidsgeschil dat op korte termijn al een beslissing nodig heeft, dan kunnen partijen de kort geding rechter in Amsterdam vragen om met spoed een uitspraak te doen over het conflict. Dat kan bijvoorbeeld bij arbeidsgeschillen over achterstallig salaris. Of als er een conflict is over een loonstop of loonopschorting bij ziekte en reintegratie.

Loonstop en loonopschorting komt voor bij conflicten over reintegratie bij ziekte, of als een werkgever weigert het loon of vakantiegeld te betalen.

Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat stelt dan een dagvaarding voor u op en vraagt de kantonrechter om als voorzieningenrechter op korte termijn een uitspraak te doen. Meestal is er binnen 2 weken na de zitting een vonnis.

Bel of mail voor vragen over een loonstop

Arbeidsconflicten na het einde van de arbeidsovereenkomst

Ook nadat een arbeidscontract is geëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of ontslag, kan het arbeidsrecht werkgevers en werknemers nog aan elkaar verbinden. Dat heeft te maken met ‘post contractuele bedingen’. Dat zijn afspraken die doorgaan na een arbeidsovereenkomst. Er staat bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding in het arbeidscontract, waardoor de ontslagen werknemer niet bij een concurrent, of relaties van de werkgever, mag werken. Of er is een conflict over het inleveren van bedrijfseigendommen. 

Soms zijn er problemen met een geheimhoudingsplicht, waardoor de werkgever een boete inroept, of een werknemer blijkt bedrijfsgeheimen te hebben geschonden. Allemaal conflicten die ook na ontslag tot rechtszaken kunnen leiden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

In kort geding kan de rechter dan op verzoek van een advocaat het concurrentiebeding of relatiebeding schorsen, of een andere spoedmaatregel nemen.

Bel of mail voor vragen over een concurrentiebeding

Hoger beroep in ontslagzaken

Niet iedereen is het eens met een uitspraak van de arbeidsrechter. Een advocaat van een werknemer of werkgever kan van een uitspraak over ontslag in hoger beroep gaan. Er is bijvoorbeeld een verschil van inzicht over de hoogte van een ontslagvergoeding of de vraag of het ontslag rechtsgeldig is. Of dat het UWV terecht of onterecht een ontslagvergunning heeft afgegeven.

Rechtszaken bij de kantonrechter Amsterdam

Alle arbeidszaken uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp komen terecht bij de kantonrechter in Amsterdam. Over een uitspraak van deze kantonrechter kan het gerechtshof in Amsterdam, op verzoek van een advocaat, een beslissing in hoger beroep geven.

Schakel bij hoger beroep bij het gerechtshof een advocatenkantoor in dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

In alle stadia van de arbeidsrelatie staan onze juristen in Amsterdam voor u klaar. Met scherp advies, het opbouwen van een dossier of het voeren van een gerechtelijke procedure

Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 


Rechtsbijstand van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag op het werk

Arbeidsgeschillen en andere arbeidsrechtelijke kwesties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin u de juridische rechten en plichten goed laat vastleggen door een advocaat. Dan is er later geen misverstand over belangrijke arbeidsrechtelijke zaken, zoals de proeftijd of het concurrentiebeding.

Heeft u toch als werkgever of werknemer toch vragen of behoefte aan een gedegen juridisch advies bij:

  • een arbeidsconflict,
  • een verstoorde arbeidsverhouding
  • of ontslag?

Met onze jarenlange expertise kunnen wij u als arbeidsrechtadvocaat bij elk werkgerelateerd probleem van dienst zijn.

Juridisch advies over arbeidsrecht

De arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam geeft snel en deskundig juridisch advies. Wij behandelen rechtszaken voor zowel bedrijven als medewerkers. Bijvoorbeeld over:

Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten in Amsterdam

bel een arbeid jurist van een advocatenkantoor bij (dreigend) ontslagU heeft als werkgever of werknemer een vraag, of juridisch advies over een arbeidszaak of ontslag nodig (in regio) Amsterdam? Een afspraak op korte termijn met een gespecialiseerde jurist arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten is mogelijk. 


Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Waar vind ik de beste ontslagadvocaat?

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam adviseert werkgevers en werknemers bij arbeidsconflicten en ontslag.

Wordt u ontslagen, wilt u iemand ontslaan of heeft u een vraag over een ontslagvergoeding? Bel een jurist van ons advocatenkantoor die tevens arbeidsrechtspecialist is voor advies bij een conflict op het werk. Dat geldt ook voor ambtenaren.

Niet elk ontslag is rechtsgeldig. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of opzegging terecht is, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms beëindigt de rechter zelf het arbeidscontract. Ook het UWV kan ontslag geven.

In ontslagprocedures moet u de beste ontslagdeskundige in de arm nemen. Laat u zich daarom juridisch voorlichten door een van onze gespecialiseerde ontslagadvocaten, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een ontslagdeal.

Dat kan ook bij proeftijdontslag of als een tijdelijk contract dat afloopt. Vaak is er recht op een aanzegvergoeding of ontslagvergoeding als schadevergoeding.

Wilt u meer weten over ontslagrecht? Bekijk dan deze pagina over ontslagrecht door onze advocaten arbeidsrecht.

Het team van WS arbeidsrecht advocaten in Amsterdam:

advocaat-arbeidsrecht-amsterdam
mr. Maria Ok
Arbeidsrecht en huurrecht
Sinds 2018 ben ik advocaat. Ik houd mij bezig met het arbeidsrecht en huurrecht. Werkgevers, werknemers, verhuurders en huurders kunnen bij mij terecht voor advies, maar ook voor bijstand in procedures dan wel het opstarten hiervan. Ik ben op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.

 

Veel gestelde vragen over arbeidsrecht

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u, in overleg met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, een vaststellingsovereenkomst met de werkgever. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift.

Laat de beëindiging van een arbeidscontract altijd vooraf juridisch door een goed advocatenkantoor controleren, of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis voor u omdat de werkgever normaalgesproken de kosten vergoedt.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Het arbeidsrecht is ingewikkeld. Gespecialiseerde advocaten die werkzaam zijn op een advocatenkantoor zijn er echter dagelijks mee bezig en kennen uw rechten en plichten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste rechtspraak en de termijnen waarbinnen een gerechtelijk stuk moet zijn ingediend. Maar ook hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, zodat die aan alle wettelijke eisen voldoet. Bij ontslag of een arbeidsconflict is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige.

Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al te voorkomen met een simpel belletje met een gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam, een check of een adviesgesprek. 

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt.

Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris of een loonstop kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW.

Wat is een pro deo arbeidsrecht advocaat?

Voor werknemers met een laag inkomen kunnen wij als advocatenkantoor gefinancierde rechtshulp ofwel een pro deo advocaat arbeidsrecht aanbieden. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand in Amsterdam en een doorverwijzing via het Juridisch Loket. Dat heet ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand, een advocaat op toevoeging of een pro deo advocaat. U betaalt als u voor toevoeging of een pro deo advocaat met gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, een eigen bijdrage voor rechtsbijstand aan de toegevoegde advocaat. U mag dan uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan bereken wij ons tarief voor particulieren. In dat geval kunnen wij ook een prijsafspraak voor u maken. Natuurlijk proberen wij altijd de kosten op de wederpartij te verhalen. Zo is het bijvoorbeeld bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst gebruik dat de werkgever de advieskosten vergoedt. Dat geldt ook bij een onterecht ontslag. 

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering, mag ik zelf een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kiezen?

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij (een deel van) de advocaat kosten vergoeden.

Waar vind ik de regels over arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen in het arbeidsrecht zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Klik hieronder voor meer informatie over advies van ons advocatenkantoor voor werkgevers of werknemers. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

Arbeidsrecht advies voor werkgevers

Arbeidsrecht advies voor werknemers

 

 

advocaat amsterdam
Call Now Button