Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle hulp en juridisch advies van een ervaren specialist bij een arbeidsgeschil of ontslag. Omdat de rechten en plichten in het arbeidsrecht veranderen door nieuwe rechtspraak en wetten, zijn de advocaten en juristen arbeidsrecht van ons advocatenkantoor altijd op de hoogte van de juridische actualiteit. Vanuit Amsterdam staan onze experts werkgevers en werknemers bij in alle arbeidszaken: dus van arbeidsovereenkomst tot arbeidsgeschil, en van ziekte tot ontslag op staande voet.

Arbeidsrecht specialist bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kun je het beste overlaten aan een specialist arbeidsrecht met goede kennis van zaken. Elke dag helpen onze ervaren advocaat en juristen ondernemingen en werknemers bij (het voorkomen van) arbeidsgeschillen in de werkrelatie. WS Advocaten Amsterdam geeft advies en specialistische hulp bij:

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

juridisch advies ontslagrecht

Ontslagspecialist in Amsterdam voor hulp bij ontslag

Ontslag is een belangrijk deel van het arbeidsrecht, maar niet iedereen is  goed op de hoogte van de lastige regels over ontslag. Daarom bieden wij als arbeidsrecht advocaat Amsterdam hulp bij rechtszaken als een medewerker dreigt te worden ontslagen, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of slecht functioneren. Bij (dreigend) ontslag kan een ontslagspecialist van WS Advocaten in Amsterdam jou inlichten over alle rechten en plichten bij ontslag. Als nodig zullen wij het ontslag bij de rechter aanvechten. 

Welke vormen van ontslag zijn er?

Hoewel ontslag in goed overleg -met wederzijds goedvinden- vaak de beste optie is om de arbeidsrelatie te beëindigen, kan een werkgever er ook voor kiezen om een werknemer te laten ontslaan. In zo’n geval kan een advocaat arbeidsrecht ontslag aanvragen bij de kantonrechter (om persoonlijke redenen) of het UWV (om economische redenen of lange ziekte). Wij zijn sinds 1997 ontslagspecialist in Amsterdam en geven dus hulp en juridisch advies bij alle vormen van ontslag:

1. Ontslag zelf regelen met vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

De beste manier om ontslag met elkaar te regelen is met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract, bijvoorbeeld als ontslagregeling na mediation. Een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV is bij zo’n compromis overbodig. Bij een ontslagregeling helpen onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam je met:

De werkgever betaalt bij geregeld ontslag bijna altijd de kosten van juridisch advies en rechtsbijstand als je een arbeidsrecht advocaat jouw vaststellingsovereenkomst laat controleren.

arbeidsrecht advocaat amsterdam

2. Ontslag op staande voet

Soms moet een onderneming bij een arbeidsconflict ingrijpen. Deze kan dan een werknemer op staande voet ontslaan om een dringende reden, zoals bij fraude of werkweigering. Het gaat hierbij om gedrag van een werknemer dat ernstig verwijtbaar is en niet door de beugel kan, zoals geweld tegen een collega of diefstal in werktijd.

Het arbeidscontract eindigt dan direct door de ontslagbrief die de dringende reden noemt, zonder opzegtermijn. Een op staande voet ontslagen werknemer staat meteen op straat en heeft ook geen recht op een WW uitkering, omdat hij of zij verwijtbaar werkloos is. Het is daarom verstandig om bij ontslag op staande voet meteen een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht te bellen, want deze kan je precies vertellen hoe en binnen welke termijn bezwaar te maken tegen (dreigend) ontslag op staande voet. 

 • Veel rechters wijzen ontslag op staande voet af omdat de arbeidswet strenge eisen stelt aan een dringende ontslagreden;
 • Vandaar dat de kantonrechter een bedrijf bij onterecht ontslag ook een billijke schadevergoeding kan opleggen;
 • Wij kunnen bij ontslag op staande voet direct als advocaat arbeidsrecht Amsterdam een loonvordering instellen. Ook helpen wij met verweer in de ontslagprocedure.

3. Ontbinden arbeidscontract door de kantonrechter 

Medewerkers moeten zich houden aan de verplichtingen uit het arbeidscontract. Maar wat als een personeelslid na een officiële waarschuwing in gebreke blijft? Dan kan de werkgever een arbeidsrechtadvocaat inschakelen om het arbeidscontract te laten ontbinden, door de rechter. Dat kan alleen als er een goede ontslagreden is. Voor een verzoekschrift of verweerschrift kun je het beste een beroep doen op de kennis en ervaring van onze ontslagadvocaat in Amsterdam. Wij staan je als advocatenkantoor terzijde wanneer de kantonrechter ontslag kan geven:

 • Bij vaak ziek zijn;
 • In geval van disfunctioneren, na een functioneringsgesprek of een slechte beoordeling blijkt de werknemer ongeschikt voor de functie, of haalt de targets niet, ook niet na een verbetertraject
 • Verwijtbaar handelen gaat om alcohol of drugs op het werk, te laat komen, officiële waarschuwingen negeren of niet meewerken aan re-integratie bij ziekte;
 • Verstoorde arbeidsverhouding is een ernstige vertrouwensbreuk of conflict op het werk met een collega of leidinggevende, waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen. Bij zo’n verstoring is herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk;
 • Speciale gronden (voor o.a. directeuren, voetbaltrainers en managers).

Soms vindt de rechter een ontslaggrond onvoldoende. Daarom mag de rechter ‘onvoldragen’ (onvoldoende) ontslagredenen optellen. 

Arbeidscontract ontbinden wegens wanprestatie

Niet alleen de werkgever maar ook de werknemer mag ontbinding wegens wanprestatie aan de rechter vragen, als het bedrijf een verplichting uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt.

Het opbouwen van een goed dossier in ontslagzaken is een van de services die wij als advocaat arbeidsrecht Amsterdam aanbieden.

4. Ontslag via het UWV bij reorganisatie, langdurige ziekte en boventalligheid

Behalve bij een ontslagzaak bij de kantonrechter, helpt onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam jou ook bij ontslagprocedures bij het UWV. Het UWV kan op verzoek van een advocaat een ontslagvergunning geven als de economische omstandigheden wijzigen. Met de wettelijke opzegtermijn mag de werkgever het arbeidscontract dan opzeggen. Een medewerker heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dat kan bij:

UWV en voorwaarden bij ontslag

Voor dit ontslag stelt het UWV wel bepaalde eisen, zo moet de werkgever o.a. het afspiegelingsbeginsel toepassen en tevens moet men deze werknemer nergens kunnen herplaatsen. Na dit ontslag mag de werkgever geen personeel meer voor dezelfde functie aannemen. Ook hier heeft de medewerker recht op een transitievergoeding.

advocaat arbeidszaken amsterdamWanneer mag de werkgever personeel niet ontslaan?

Bij een opzegverbod mag de werkgever volgens het arbeidsrecht geen mensen ontslaan. Het ontslagsrecht beschermt bepaalde medewerkers immers tegen ontslag:

 • Eerste 2 jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Dienstplicht;
 • Lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar daarna);
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Lidmaatschap van een vakbond of het werken hiervoor;
 • Ouderschapsverlof.

Advocaat arbeidsrecht voor advies over  ontslagvergoeding

Een passende ontslagvergoeding is belangrijk bij ontslag. De advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert niet alleen over ontslag, maar ook over ontslagvergoedingen. Een voorwaarde voor het krijgen van een ontslagvergoeding is dat de werknemer geen ernstig verwijt treft. Wij adviseren over:

Jouw ontslagvergoeding berekenen we graag voor je en wij kunnen hierover onderhandelen, bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden (geregeld ontslag met een vaststellingsovereenkomst).

jurist ontslag staande voet

Welke ontslagvergoedingen zijn er?

Elke ontslagvergoeding is weer anders en daarom zal de ingeschakelde advocaat arbeidsrecht jou van geval tot geval advies geven. Zo tellen voor de transitievergoeding niet alleen de dienstjaren (arbeidsverleden) en het salaris mee, maar ook de dertiende maand en bonussen. 

Billijke vergoeding

Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever moet hij soms een billijke vergoeding betalen. Specialistisch advies van een arbeidsrecht advocaat is hier aan te raden. De bedragen aan ontslagvergoeding lopen immers uiteen omdat de rechter met allerlei omstandigheden rekening houdt, waaronder de vraag wanneer een ontslagen medewerker weer een baan zal hebben. Voorbeelden van een billijke vergoeding zijn:

Aanzegvergoeding

Is er een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan moet de werkgever jou op tijd schriftelijk informeren over het niet verlengen, anders is een aanzegvergoeding verschuldigd.

specialist ontslag

Arbeidsrecht

advocaat

bij ontslag in hoger beroep

Niet elke rechtszaak eindigt bij de kantonrechter. In hoger beroep behandelt het gerechtshof een ontslagzaak helemaal opnieuw. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam hebben veel ervaring met ontslagzaken in hoger beroep. Alleen een advocaat, dus geen jurist van de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, mag jou bij het gerechtshof vertegenwoordigen. Je mag hier dus jouw eigen advocaat uitkiezen. 

Neem op tijd contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor hulp en tips bij dreigend ontslag, voordat de zaak escaleert. Voorkomen is beter dan genezen.

Arbeids- en ontslagzaken met succes behandeld door onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Wil je weten of wij ons werk goed doen? Ter illustratie hieronder uitspraken van rechtspraak.nl waarin onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam cliënten met succes heeft geholpen. 

advocaat amsterdam ontslag arbeidsrecht

Spoed? Kort geding of een voorlopige voorziening bij de kantonrechter 

Een kort geding is soms de beste oplossing bij een arbeidsgeschil. Met zo’n voorlopige voorziening heeft onze advocaat snel een vonnis voor je in handen. Voor alle spoedzaken in het arbeidsrecht kunt je onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam inschakelen, bijvoorbeeld:

arbeidsrecht advocaat ontslag amsterdam specialistAdvies bij het opstellen van een arbeidscontract 

Vaak vragen werkgevers om waterdichte arbeidscontracten die volgens onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam aan de nieuwste eisen voldoen. Ook vragen werknemers ons om arbeidsovereenkomsten te toetsen. Wij geven dan juridisch advies over zaken zoals proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhouding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten en non-concurrentiebeding.

De aangewezen advocaat arbeidsrecht van ons advocatenbureau adviseert niet alleen over tijdelijke contracten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (vast contract) maar ook over flexcontracten. Verder geven wij juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

Tenslotte adviseert de arbeidsadvocaat ook over contracten die onder de werking van de arbeidsovereenkomst vallen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (zzp of opdrachtovereenkomst) of stageovereenkomst.

Advocaat arbeidsrecht voor het beste advies aan werkgevers en werknemers

Aangezien onze advocaten in Amsterdam goed zijn ingevoerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht, kunnen wij ieders juridische positie in het arbeidsrecht versterken. Wij doen dat met dossieropbouw, het controleren van arbeidscontracten en andere arbeidsrechtelijke stukken.


Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam beste ontslag

Contact met een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, bel een specialist in arbeidszaken

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel voor juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze ervaren advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (60 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Niemand hoeft akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om je te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat je eerst goed juridisch voorlichten, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een betere ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Wel heb je dan soms recht op een ontslagvergoeding.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit je een contract met je werkgever over ontslag. Je gaat dan vrijwillig uit elkaar, maar je hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maak je samen met je werkgever afspraken zoals de datum waarop je uit elkaar gaat, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens jou onderhandelen over een goede ontslagdeal. Vaak is dat gratis.

Moet een werkgever mij altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris stopzetten. Bijvoorbeeld als je met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als je de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als je weigert om te werken mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet jouw schuld is dat je niet kunt werken. Bij achterstallig salaris kun je het beste contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in jouw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van jouw financiële situatie en of je werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Heb je een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag je je eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de advocaatkosten. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met je maken. Win je een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de kosten vergoeden.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen je een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een advocaat arbeidsrecht de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al met een simpel belletje, een check of een gesprek te voorkomen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam