Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam advocatenbureau

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle en betaalbare rechtshulp aan bedrijven en particulieren. Het betrokken team van WS Advocaten Amsterdam bestaat uit ervaren en gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Onze juristen geven sinds 2000 rechtshulp en persoonlijk juridisch advies bij alle arbeidsrechtelijke kwesties. Van het opstellen of checken van arbeidscontracten, juridisch advies over ontslag op staande voet of opzegging, tot het onderhandelen over een ontslagregeling (vaststellingsovereenkomst; VSO).

Advocatenkantoor WS Advocaten weet alles over arbeid en recht.

Hier leest u wat u moet weten over uw arbeidsrechten.

Meteen contact met een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam? 020 – 522 1999

Arbeidsrecht: juridisch advies over uw rechten en plichten

Iedereen die werkt en elk bedrijf heeft met arbeidsrecht te maken, ook ambtenaren. Wij geven snel en helder advies over arbeidsrecht:

> Advies voor werkgevers> Advies voor werknemers

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet (oftewel opzegging of ontslag per direct) is mogelijk bij bijvoorbeeld:

 • een misdrijf, zoals diefstal op het werk,
 • fraude,
 • werkweigering,
 • het overtreden van een verbod op nevenwerkzaamheden.

Dit is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. De werkgever moet dit ontslag snel, ‘onverwijld’ geven. Een advocaat kan binnen 2 maanden het ontslag op staande voet aanvechten, anders is het definitief. Dat kan met de hulp van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Ontslag op staande voet? Bel of mail WS Advocaten

Onterecht ontslag aanvechten bij de rechtbank

Onze advocaten arbeidsrecht kunnen onterecht ontslag bij de arbeidsrechter in Amsterdam aanvechten. Beslist de kantonrechter dat een werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen, dan moet de werkgever de arbeidsrelatie herstellen (weder te werkstellen, vaak met een dwangsom). De schade moet ook worden vergoed. Ook is vaak de wettelijke verhoging verschuldigd.

Is het ontslag onterecht maar wil de werknemer niet terug, dan moet de werkgever vaak een ontslagvergoeding betalen zoals:

    • billijke vergoeding 
    • transitievergoeding 
    • gefixeerde schadevergoeding. 

Ontslagen wegens disfunctioneren en verwijtbaar gedrag

Houdt iemand zich niet aan de verplichtingen, dan kan een arbeidsconflict ontstaan. Als een medewerker bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag vertoont, niet goed presteert, of de targets niet behaalt. De werkgever kan dan een waarschuwing geven of een verbeterplan of coaching aanbieden. Het wordt dan tijd om een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Deze kan bijvoorbeeld bezwaar maken en zorgen dat de waarschuwing uit uw personeelsdossier verdwijnt.

Advies van een arbeidsrechtadvocaat Amsterdam over ontslag

De kantonrechter in Amsterdam of het UWV kan een medewerker op basis van een verzoekschrift van een arbeidsrecht advocaat ontslaan. Dat kan als er een goede (redelijke) ontslaggrond is. Bijvoorbeeld als de werkgever minder werk heeft, als de werknemer (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld of bij een verstoorde arbeidsverhouding. In dat geval kan:

 • de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden,
 • of het UWV geeft een ontslagvergunning af wegens economische redenen of na 2 jaar ziekte. Daarmee mag de werkgever het contract opzeggen.

Vragen over ontslag? Bel of mail vrijblijvend met een arbeidsrecht advocaat

Advocaat bij reintegratie en ziekte

Bij arbeidsongeschiktheid zal de Arboarts of bedrijfsarts adviseren over reintegratie. Door de wet Poortwachter moeten alle partijen hun best doen om de zieke werknemer te reïntegreren. De werknemer moet volgens het arbeidsrecht passend werk accepteren, of meewerken aan mediation. Is er een arbeidsconflict dan adviseren onze advocaten om een deskundigenoordeel van het UWV, of een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.

Conflicten arbeidsrecht voorkomen met mediation of een schikking

Niet iedereen zit echter te wachten op een ontslagzaak of een brief van een advocatenkantoor. U kunt de arbeidszaak ook schikken. Is er bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding met uw werkgever of uw collega’s in Amsterdam, dan kan mediation een oplossing zijn. Dat kan ook bij een ziekmelding als gevolg van de omstandigheden op het werk. Vaak adviseert de Arbodienst of de bedrijfsarts mediation. De arbeidswet schrijft voor dat een goed werkgever eerst samen problemen en conflicten op het werk oplost. Pas als dat niet lukt, is ontslag mogelijk.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Bel of mail met een arbeidsrecht advocaat

Vaststellingsovereenkomst: onderhandelen over uiteengaan met wederzijds goedvinden

Bij een ernstig arbeidsconflict kan een werkgever op basis van het arbeidsrecht ontslag geven. Voordat een werkgever echter deze stap neemt, is een vaststellingsovereenkomst, dus ontslag met wederzijds goedvinden, vaak de beste oplossing om uit elkaar te gaan.

Met hulp van een deskundige arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam kunt u over uw ontslag onderhandelen middels een beëindigingsovereenkomst. U kunt in deze beeindigingsregeling allerlei afspraken maken. Bijvoorbeeld over

 • het terugbetalen van studiekosten,
 • concurrentiebeding,
 • vakantiedagen,
 • tekenbonus,
 • referenties.

VSO en reorganisatie

Personeel kan door economische redenen boventallig zijn na een reorganisatie. Vaak maakt de werkgever daarvoor een sociaal plan, een afvloeiingsregeling. Advocatenkantoor WS Advocaten staat werkgevers en werknemers bij in geval van een reorganisatie om economische redenen.

In de definitieve ontslagregeling komen dan alle details aan bod over een geregeld ontslag, zoals een ontslagvergoeding (bijvoorbeeld de transitievergoeding), opzegtermijn en vrijstelling van werk.

Kort geding en loonstop

Is snel een beslissing nodig in een arbeidsgeschil, dan kan de kort geding rechter in Amsterdam met spoed een uitspraak doen. Dat kan bij arbeidsgeschillen over achterstallig salaris. Of bij een conflict over een loonstop of loonopschorting, bijvoorbeeld bij ziekte en reintegratie.

Loonstop en loonopschorting komt voor bij conflicten over reintegratie bij ziekte, of als een werkgever weigert het loon of vakantiegeld te betalen.

Bel of mail bij vragen over een loonstop of achterstallig loon

Arbeidsconflicten na het einde arbeidscontract

Ook nadat een arbeidscontract is geëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of ontslag, is het arbeidsrecht van toepassing. Dat zijn de ‘post contractuele bedingen’: afspraken die doorgaan na afloop van een arbeidsovereenkomst.

 • Er staat bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding met een boete in het arbeidscontract.
 • Of er is een conflict over het inleveren van bedrijfseigendommen.

Soms zijn er problemen met een geheimhoudingsplicht, als een werknemer bedrijfsgeheimen heeft geschonden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

In kort geding kan de rechter dan op verzoek van een advocaat het concurrentiebeding of relatiebeding schorsen, of een andere spoedmaatregel nemen.

Meer informatie over een concurrentiebeding? Bel of mail onze juristen

Het team van WS arbeidsrecht advocaten in Amsterdam

advocaat-arbeidsrecht-amsterdam
mr. Maria Ok
Arbeidsrecht en ontslag
 
 
 
 
Sinds 2018 ben ik advocaat. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met het arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers kunnen bij mij terecht voor advies, maar ook voor bijstand in procedures dan wel het opstarten hiervan. Ik ben op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht.

Wat zijn arbeidsrechten?

Rechten en plichten voor werknemers en werkgevers zijn vastgelegd in arbeidswetten (o.a. Burgerlijk Wetboek), arbeidscontracten en CAO. Daarbij kan het gaan om een vast of een tijdelijk contract. Vaak is er ook een handboek of een gedragscode op uw contract van toepassing, over bijvoorbeeld werktijden, gedragsregels, het gebruik van een leaseauto etc.

Hoger beroep in ontslagzaken

Een advocaat van een werknemer of werkgever kan in arbeidszaken in hoger beroep gaan. Er is bijvoorbeeld een verschil van inzicht over de ontslagvergoeding of de rechtsgeldigheid van ontslag. Of over een ontslagvergunning.

Rechtszaken bij de rechter en gerechtshof Amsterdam

Alle arbeidszaken uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp komen terecht bij de kantonrechter in Amsterdam. Het gerechtshof mag alleen door tussenkomst van een advocaat een beslissing in hoger beroep geven.

Schakel bij hoger beroep bij het gerechtshof een ervaren advocatenkantoor in Amsterdam in, dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

In alle stadia van de arbeidsrelatie staan de juristen van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam voor u klaar. Met scherp advies, het opbouwen van een dossier of het voeren van een gerechtelijke procedure.


Rechtsbijstand van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag op het werk

Arbeidsgeschillen en andere arbeidsrechtelijke kwesties op het werk kunt u het beste voorkomen met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin u de juridische rechten en plichten goed laat vastleggen door een advocaat. Dan is er later geen misverstand over belangrijke arbeidsrechtelijke zaken, zoals de proeftijd of het concurrentiebeding.

Heeft u toch als werkgever of werknemer toch vragen of behoefte aan een gedegen juridisch advies bij:

 • een arbeidsconflict,
 • een verstoorde arbeidsverhouding
 • of ontslag?

Met onze jarenlange expertise zijn wij u als arbeidsrechtadvocaat bij elk werkgerelateerd probleem van dienst.

Juridisch advies over arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaat in Amsterdam geeft snel en deskundig juridisch advies. Wij behandelen rechtszaken voor zowel bedrijven als medewerkers. Bijvoorbeeld over:

Neem contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam

bel een arbeid jurist van een advocatenkantoor bij (dreigend) ontslagU heeft als werkgever of werknemer een vraag, of juridisch advies over een (internationale) arbeidszaak of ontslag nodig (in regio) Amsterdam? Een afspraak op korte termijn met een gespecialiseerde jurist arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten is altijd mogelijk.


Direct naar advies voor werkgevers

Direct naar advies voor werknemers

 

 

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Waar vind ik de beste ontslagadvocaat?

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam adviseert werkgevers en werknemers bij arbeidsconflicten en ontslag.

Wordt u ontslagen, wilt u iemand ontslaan of heeft u een vraag over een ontslagvergoeding? Bel vrijblijvend een jurist van ons advocatenkantoor die tevens arbeidsrechtspecialist is voor advies bij een conflict op het werk. Dat geldt ook voor ambtenaren.

Niet elk ontslag is rechtsgeldig. Het is de rechter die achteraf bepaalt of opzegging terecht is, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms beëindigt de rechter zelf het arbeidscontract. Ook het UWV kan ontslag geven.

In ontslagprocedures moet u de beste ontslagdeskundige in de arm nemen. Laat u zich daarom juridisch voorlichten door een van onze gespecialiseerde ontslagadvocaten, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een ontslagdeal.

Wij adviseren ook over proeftijdontslag of als een tijdelijk contract dat afloopt. Vaak is er recht op een aanzegvergoeding of ontslagvergoeding als schadevergoeding.

Wilt u meer weten over ontslagrecht? Bekijk dan deze pagina over ontslagrecht door onze advocaten arbeidsrecht.

 
 

Veel gestelde vragen over arbeidsrecht

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u, in overleg met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, een vaststellingsovereenkomst met de werkgever. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met uw advocaat afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift.

Laat de beëindiging van een arbeidscontract altijd vooraf juridisch door een goed advocatenkantoor controleren, of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis voor u omdat de werkgever normaalgesproken de kosten vergoedt.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht Amsterdam nodig?

Het arbeidsrecht is ingewikkeld. Gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten die werkzaam zijn op een advocatenkantoor zijn er echter dagelijks mee bezig. Zij kennen uw rechten en plichten. Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste rechtspraak en de wettelijke termijnen. Maar ook hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, zodat die aan alle wettelijke eisen voldoet. Bij ontslag of een arbeidsconflict is een arbeidsrecht advocaat de aangewezen deskundige.

Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al te voorkomen met een simpel belletje met een gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam, een check of een adviesgesprek.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt.

Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen. Zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salarisof een loonstop kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Hoeveel kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers bij €210,00 ex BTW.

Wat is een pro deo arbeidsrecht advocaat?

Voor werknemers met een laag inkomen kunnen wij als advocatenkantoorgefinancierde rechtshulp ofwel een pro deo advocaat arbeidsrecht aanbieden. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand in Amsterdam en een doorverwijzing via het Juridisch Loket. Dat heet ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand, een advocaat op toevoeging of een pro deo advocaat. U betaalt als u voor toevoeging of een pro deo advocaat met gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, een eigen bijdrage voor rechtsbijstand aan de toegevoegde advocaat. U mag dan uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan bereken wij ons tarief voor particulieren. In dat geval kunnen wij ook een prijsafspraak voor u maken. Natuurlijk proberen wij altijd de kosten op de wederpartij te verhalen. Zo is het bijvoorbeeld bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst gebruik dat de werkgever de advieskosten vergoedt. Dat geldt ook bij een onterecht ontslag.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering, mag ik zelf een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kiezen?

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat arbeidsrecht uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de kosten van de arbeidsrecht advocaat. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij (een deel van) de advocaat kosten vergoeden.

Waar vind ik de regels over arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract en in de CAO. Maar ook de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen in het arbeidsrecht zich aan moet houden: jurisprudentie. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is van alle regels op de hoogte.

Klik hieronder voor meer informatie over advies van ons advocatenkantoor voor werkgevers of werknemers. Heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam.

Arbeidsrecht advies voor werkgevers

Arbeidsrecht advies voor werknemers

 

Call Now Button