Tarieven & Kosten WS Advocaten Amsterdam

advocaat amsterdam tarieven kostenAdvocaat Uurtarief

Wat zijn de kosten als u een van onze advocaten in Amsterdam inschakelt? Een advocaat van WS advocaten hanteert een minimum uurtarief vanaf ca. € 150,– tot € 350,– exclusief omzetbelasting, afhankelijk van de aard van de zaak en de (ervaring van de) behandelende advocaat.

Vaste prijs of abonnement

Onze advocaten kunnen in veel gevallen een all-in prijsafspraak voor de hele zaak met u maken.

Een abonnement op juridische diensten van een of meer advocaten (advies of procesbijstand) is mogelijk. U betaalt dan een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal werkzaamheden.

Rechtsbijstandverzekering en advocaatkosten

Een rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht om uw advocaat- en proceskosten te vergoeden als u als verzekerde betrokken raakt in een juridische procedure. In dat geval mag u uw eigen advocaat uitkiezen en hoeft u geen genoegen te nemen met een door de verzekeraar aangewezen jurist. Indien nodig nemen wij contact op met de rechtsbijstandsverzekering.

Dit geldt niet voor de rechtsbijstand die vakbewegingen als FNV biedt, dit kan die niet los worden gezien van de organisatie en de contractuele verhouding. De vrije advocaatkeuze is in dat geval niet van toepassing.

Geschillenregeling rechtsbijstandverzekering

Bij een blijvend verschil van mening met uw rechtsbijstandverzekeraar, over de haalbaarheid van uw zaak, of over de manier waarop uw zaak verder wordt aangepakt, heeft u het recht om dit voor te leggen aan een onafhankelijke advocaat die de haalbaarheid van uw zaak beoordeelt. De kosten van deze second opinion worden vergoed door uw verzekeraar. Dit heet de geschillenregeling. U kunt onze advocaten inschakelen voor een second opinion.

Uw rechtsbijstandverzekeraar ziet geen redelijke kans van slagen

Verzekerden krijgen van de rechtsbijstandverzekering zoals DAS, ARAG of Achmea wel eens te horen dat een zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Er wordt dan geen dekking verleend. Dit terwijl de verzekerde van mening is dat hij toch echt een sterke zaak heeft.

U bent het niet eens bent met de manier waarop de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak behandelt

Ook kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop de verzekering uw zaak behandelt. U kunt in dat geval ons een second opinion laten uitvoeren op de kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Dit is vastgelegd in de geschillenregeling.

Second opinion op de kosten van de rechtsbijstandverzekeraar

In beide gevallen beoordeelt een onafhankelijke deskundige (advocaat) de zaak.

  • In een second opinion geeft de advocaat aan of uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval moet de rechtsbijstandverzekeraar alsnog dekking verlenen.
  • Handelt volgens de second opinion de rechtsbijstandverzekeraar juist, dan wordt er geen dekking verleend.
  • De mogelijkheid bestaat dat u de procedure op eigen kosten voortzet. Krijgt u in deze procedure gelijk, dan moet de rechtsbijstandverzekeraar alsnog uw kosten vergoeden.

Ook als de second opinion advocaat oordeelt dat de zaak op een andere manier behandeld moet worden dan moet de rechtsbijstandverzekeraar de zaak volgens het advies van de advocaat voortzetten.

Gefinancierde rechtshulp / Pro deo / Toevoeging

Wij behandelen ook zaken op basis van gefinancierde rechtshulp oftewel toevoeging (vroeger: bewijs van onvermogen).

  • De Raad voor de Rechtsbijstand legt u bij een toevoeging een eigen bijdrage op, gebaseerd op uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. De normen hiervoor kunt u hier vinden.
  • Verdient u dit jaar aanzienlijk minder dan 2 jaar geleden, dan kunt u bij de Raad voor de Rechtsbijstand binnen 6 weken na het besluit zelf peiljaarverlegging hier aanvragen.

advocaat amsterdam tarieven kosten

Korting op eigen bijdrage als u kiest voor een Advocaat in Amsterdam

Wij kunnen voor u een korting van € 59,– op uw eigen bijdrage verzorgen via het Juridisch Loket. Gaat u in een civiele of bestuursrechtelijke zaak in hoger beroep, dan geldt deze korting van het Juridisch Loket ook.

advocaat amsterdam juridisch loket

No cure no pay – Advocaat Amsterdam

‘No cure no pay’ is door de Orde van Advocaten toegestaan in letselschade- en overlijdensschadezaken.

advocaat amsterdam kosten

Call Now Button