mr. Krystle Aaron-de Bies

avatar

advocaat arbeidsrecht ambtenarenrecht Krystle Aaron-de Bies Amsterdam jurist arbeidszaken ontslag

Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocate ben ik tien jaar als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heb ik diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heb ik als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In mijn laatste functie adviseerde ik de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. In die hoedanigheid hield ik mij bezig met complexe ontslagzaken.

Ik werk graag intensief met u samen en ga samen met u op zoek naar de beste oplossing in uw zaak.

Bel mr. Krystle Aaron-de Bies: 020 – 522 1999

Mail mr. Krystle Aaron-de Bies

Specialisaties

  • Arbeidsrecht

Ik ben voornamelijk werkzaam in het arbeidsrecht. Zo houd ik mij dagelijks bezig met loonvorderingen, vaststellingsovereenkomsten, ontslagen op staande voet, ontbindingsprocedures, etc. Ik sta zowel werknemers als werkgevers in mijn praktijk bij.

  • Ambtenarenrecht

Ook ben ik deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Ik ben met name goed thuis in het ambtenarenecht. Gezien mijn achtergrond bij Defensie heb ik ook een specifieke deskundigheid in het militair recht (militaire ambtenarenrecht).

Postacademische opleidingen

  • Grotius Academie       : specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2023)
  • Grotius Academie       : vervolgopleiding algemeen bestuursrecht (2019)
  • Grotius Academie       : specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht (2017)

Specialisatieverenigingen

Om mijn expertise op peil te houden ben ik lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo ben ik lid van:

  • Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten in Amsterdam;
  • Vereniging Ambtenaar & Recht;
  • en de Militaire balie.

Nevenactiviteiten

Buiten de advocatuur ben ik lid van de Geschillencommissie van de Gemeente Soest. Sinds 1 januari 2020 is het voor de meeste ambtenaren namelijk niet meer mogelijk in bezwaar te gaan tegen besluiten van hun werkgever. Niet meer dan logisch: het bestuursrecht waarin de bezwaarmogelijkheid is geregeld, is niet meer van toepassing op de rechtspositie van die ambtenaren. Dat betekent natuurlijk niet dat er na 1 januari 2020 geen geschillen meer ontstaan tussen de ambtenaar en zijn werkgever. Door het wegvallen van de bezwarencommissie is in verschillende cao’s voor overheidswerkgevers voorzien in een alternatieve, laagdrempelige manier om (sommige) arbeidsgeschillen intern te kunnen voorleggen: de geschillencommissie. De geschillencommissie voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is op basis van de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao SGO in ieder geval bevoegd als het gaat om geschillen over de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem, de afspraken in het kader van een van-werk-naar-werk-traject en de individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben op lokaal niveau de mogelijkheid deze onderwerpen uit te breiden.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht, ambtenarenrecht en bestuursrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Als advocate bereid ik mijn zaken tot in de puntjes voor. Ik ben pas tevreden met de afdoening van de zaak als u dat ook bent.

 

advocaat-amsterdam-tel  020 5221999     advocaat-amsterdam-mail

 

Advocaat Amsterdam

 

Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland

Call Now Button