Recht op salaris bij schorsing of op non-actiefstelling

avatar

Salaris bij schorsing of op non-actiefstelling? Heeft een werknemer die wegens verdenking van een ernstig strafbaar feit op non-actief is gesteld recht op loon als hij op vrije voeten komt en wil werken? Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en werd om die reden op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet omdat hij toen had willen werken. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot het ontslag moet betalen. [Lees meer]

Schorsing, vrijstelling van werk en op non-actiefstelling bij een arbeidsconflict

avatar

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp en juridisch advies bij schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk. Schorsing of op non actiefstelling van een werknemer is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing of non-actiefstelling is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Neem voor advies over schorsing of op non actiefstelling contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Werknemer op non actief of geschorst? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Advocaat schorsing en op non actiefstelling Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over schorsing en op non actiefstelling (vrijstelling van werkzaamheden). Schorsing of op non-actiefstelling is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan u hierbij terzijde staan. Een werkgever mag een werknemer niet zo maar op non actief stellen. Er moet een goede treden voor zijn voor de op non actief stelling. Rechtbank Leeuwarden heeft op 13 maart 2013 aangegeven aan welke criteria een schoring c.q. op non-actiefstelling van een werknemer moet voldoen. Kantonrechter Rotterdam (AR 2018-0381) heeft op 19 maart 2018 nog eens benadrukt dat de algemene maatstaf van artikel 7:611 BW met zich brengt dat een werkgever een werknemer slechts de onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid mag onthouden de overeengekomen arbeid te verrichten.[Lees meer]

Advocaat schorsing en op non actiefstelling Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over schorsing en op non actiefstelling (vrijstelling van werkzaamheden). Schorsing of op non-actiefstelling is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan u hierbij terzijde staan. Een werkgever mag een werknemer niet zo maar op non actief stellen. Er moet een goede treden voor zijn voor de op non actief stelling. Rechtbank Leeuwarden heeft op 13 maart 2013 aangegeven aan welke criteria een schoring c.q. op non-actiefstelling van een werknemer moet voldoen. Kantonrechter Rotterdam (AR 2018-0381) heeft op 19 maart 2018 nog eens benadrukt dat de algemene maatstaf van artikel 7:611 BW met zich brengt dat een werkgever een werknemer slechts de onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid mag onthouden de overeengekomen arbeid te verrichten.[Lees meer]

Schorsing en ontslag

avatar

Mag schorsing zonder loon bij wijze van straf gevolgd worden door ontslag? Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2016 een uitspraak gedaan over de vraag of na schorsing (op non actiefstelling) van een werknemer, zonder behoud van salaris, de werkgever alsnog kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een beroep op verwijtbaar gedrag en verstoorde verhoudingen.[Lees meer]

Schadevergoeding na te lange schorsing

avatar

De CAO’s in het onderwijs geven een school de mogelijkheid om een medewerker bij een vermoeden van een ernstig incident te schorsen. Zo’n schorsing (op non actiefstelling) is echter aan termijn verbonden, meestal vier weken of 3 maanden. Wat zijn de consequenties als de schorsing te lang heeft geduurd?[Lees meer]

Opheffing op non-actiefstelling of schorsing door rechter

avatar

Onze advocaten arbeidsrecht geven juridisch advies bij schorsing. Rechtbank Amsterdam heeft op 28 november 2013 bepaald dat een werknemer na het nuttigen van snacks op kantoor, waarbij hij zich agressief zou hebben gedragen, niet met behoud van loon mag worden geschorst en heeft de vordering tot wedertewerkstelling met dwangsom toegewezen.[Lees meer]

Op non-actiefstellen algemeen directeur teruggedraaid

avatar

Mag een bedrijf een directeur op non actief stellen wegens slechte resultaten? Rechtbank Rotterdam vond op 4 februari 2013 in kort geding dat op non-actiefstelling van een directeur wegens economische redenen niet is toegestaan. Op straffe van een dwangsom moest een geschorste directeur weer tot het werk worden toegelaten.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam