Arbeidsgeschil in Amsterdam? Schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Advocaat conflict werkgever in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Arbeidsconflict advocaat in Amsterdam: juridisch advies bij schorsing, op non actief stellen, waarschuwing, loonstop en ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Conflict op het werk in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Recht op salaris bij schorsing of op non-actiefstelling

avatar

Salaris bij schorsing of op non-actiefstelling? Heeft een werknemer die wegens verdenking van een ernstig strafbaar feit op non-actief is gesteld recht op loon als hij op vrije voeten komt en wil werken? Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en werd om die reden op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet omdat hij toen had willen werken. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot het ontslag moet betalen. [Lees meer]

Schorsing, vrijstelling van werk en op non-actiefstelling bij een arbeidsconflict

avatar

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp en juridisch advies bij schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk. Schorsing of op non actiefstelling van een werknemer is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing of non-actiefstelling is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Neem voor advies over schorsing of op non actiefstelling contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Werknemer op non actief of geschorst? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Advocaat schorsing en op non actiefstelling Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over schorsing en op non actiefstelling (vrijstelling van werkzaamheden). Schorsing of op non-actiefstelling is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan u hierbij terzijde staan. Een werkgever mag een werknemer niet zo maar op non actief stellen. Er moet een goede treden voor zijn voor de op non actief stelling. Rechtbank Leeuwarden heeft op 13 maart 2013 aangegeven aan welke criteria een schoring c.q. op non-actiefstelling van een werknemer moet voldoen. Kantonrechter Rotterdam (AR 2018-0381) heeft op 19 maart 2018 nog eens benadrukt dat de algemene maatstaf van artikel 7:611 BW met zich brengt dat een werkgever een werknemer slechts de onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid mag onthouden de overeengekomen arbeid te verrichten.[Lees meer]

Call Now Button