Summary dismissal in The Netherlands: legal aid and advice to employers and employees on Dutch Employment Law

avatar

Are you considering resignation or have you been dismissed on the spot by your employer? As an employment and dismissal lawyer in Amsterdam, we provide direct legal advice and legal assistance in the event of summary dismissal to employers and employees. There are many rules about dismissal in Dutch Employment Law. This dismissal must meet strict conditions, since the employee can request the Dutch subdistrict court (Cantonal Court) to revoke the dismissal. This request must be done by a lawyer within 2 months. Our dismissal law attorney in Amsterdam specializes in summary dismissal. Our lawyers are aware of the current case law on dismissal. An appointment with at one of our lawyers at short notice is always possible .[Lees meer]

Advies ontslag op staande voet

avatar

Ontslagen op staande voet? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden na het ontslag gebeuren door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers.[Lees meer]

Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslag. Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? [Lees meer]

Ontslagen op staande voet? Juridisch advies en bezwaar bij (dreigend) conflict op het werk

avatar

Bij ontslag op staande voet geven wij als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Dit ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag aanvecht. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslaan op staande voet mag alleen als daar een goede, dringende reden voor is. Een grond voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.[Lees meer]

Ontslag op staande voet aanvechten

avatar

Bij ontslag op staande voet geven wij als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Dit ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag aanvecht. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslaan op staande voet mag alleen als daar een goede, dringende reden voor is. Een grond voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.[Lees meer]

ontslagrecht Amsterdam

Recht op loon bij schorsing tot aan ontslag

avatar

Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en is om die reden op op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot aan het ontslag op staande voet moet betalen, ook al was hij geschorst op basis van een ernstige verdenking. [Lees meer]

Ontslagen op staande voet? Zoek hulp van een advocaat

avatar

Ontslagen op staande voet? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden na het ontslag gebeuren door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers.[Lees meer]

Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en de ontslagbrief. Rechtbank Amsterdam heeft hierover op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond in deze zaak de werknemer bij. De kernvraag in deze procedure was of de werknemer rechtsgeldig op staande voet is ontslagen. De advocaat van de werkgever had aangegeven dat de werknemer op staande voet was ontslagen door middel van aangetekende verzending van de ontslagbrief aan de werknemer. Mr. Snijders stelde in de ontslagprocedure dat deze brief de werknemer nooit had bereikt en dat de werknemer pas veel later op de hoogte is geraakt van de ontslagbrief. Kantonrechter Amsterdam volgde het verweer van mr. Snijders. Daardoor was er geen sprake van een onverwijlde opzegging en van een onverwijlde mededeling van het ontslag.[Lees meer]

Call Now Button