Ontslagen op staande voet? Advies en bezwaar bij (dreigend) conflict op het werk

avatar

Bij ontslag op staande voet geven wij als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Dit ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag aanvecht. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslaan op staande voet mag alleen als daar een goede, dringende reden voor is. Een grond voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.[Lees meer]

Ontslag op staande voet aanvechten

avatar

Bij ontslag op staande voet geven wij als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam rechtshulp aan werkgevers en werknemers. Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract onmiddellijk. Dit ontslag moet aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag aanvecht. De werknemer krijgt geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Ontslaan op staande voet mag alleen als daar een goede, dringende reden voor is. Een grond voor ontslag is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zoals diefstal of werkweigering. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam treedt regelmatig voor werkgevers en werknemers op bij procedures wegens ontslag op staande voet.[Lees meer]

Ontslag op staande voet advocaat Amsterdam

avatar

Ontslagen op staande voet? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet. Door staande voet ontslag eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden na het ontslag gebeuren door een jurist. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en adviseert zowel werkgevers als werknemers.[Lees meer]

Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en de ontslagbrief. Rechtbank Amsterdam heeft hierover op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond in deze zaak de werknemer bij. De kernvraag in deze procedure was of de werknemer rechtsgeldig op staande voet is ontslagen. De advocaat van de werkgever had aangegeven dat de werknemer op staande voet was ontslagen door middel van aangetekende verzending van de ontslagbrief aan de werknemer. Mr. Snijders stelde in de ontslagprocedure dat deze brief de werknemer nooit had bereikt en dat de werknemer pas veel later op de hoogte is geraakt van de ontslagbrief. Kantonrechter Amsterdam volgde het verweer van mr. Snijders. Daardoor was er geen sprake van een onverwijlde opzegging en van een onverwijlde mededeling van het ontslag.[Lees meer]

Ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Om rechtsgeldig te zijn, moet een ontslagbrief, waarin de werknemer op staande voet wordt ontslagen, de werknemer daadwerkelijk hebben bereikt. Niet in alle ontslagzaken is echter duidelijk of de ontslagbrief door een werknemer is ontvangen. Artikel 3:37 lid 3 BW schrijft voor dat een verklaring een persoon moet hebben bereikt, om haar werking te kunnen hebben. Op deze regel bestaat éen uitzondering, namelijk als het niet tijdig bereiken van de verklaring voor rekening en risico van de geadresseerde komt. De bewijslast rust hierbij op degene die zich op de werking van de verklaring beroept (in dit geval ontslag op staande voet: de werkgever). Daarom moet de afzender (werkgever) bewijzen dat hij de brief (aangetekend) en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk maken dat de brief op de gebruikelijke wijze aan de geadresseerde is aangeboden.[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Onze kantoorgenoot en specialist arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond met succes een werknemer bij die ontslagen was op staande voet omdat hij tijdens ziekte voor zichzelf zou zijn begonnen. Namens de ontslagen werknemer werd bij de kantonrechter te Amsterdam een loonvordering ingesteld. De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon en een wettelijke verhoging van 25% over het achterstallig loon. Tegen dit oordeel kwam de werkgever in hoger beroep. [Lees meer]

Amsterdam arbeidsrecht advocatenkantoor

avatar

De advocaten arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam zijn als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidsconflicten en ontslag. Ontslag wegens het niet goed functioneren, of wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie heeft vergaande gevolgen. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en arbeidsconflict aan werkgevers en werknemers. Door de WWZ en de ontwikkelingen in de rechtspraak is het onslagrecht behoorlijk gecompliceerd geworden. Onze advocaten houden de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet bij.
[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam