Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

avatar

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rijtje. [Lees meer]

Kosten advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Kan een werkgever een functie of arbeidscontract eenzijdig wijzigen?

avatar

Mag een werkgever zomaar een arbeidscontract veranderen? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven u juridisch advies. De bekende arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er vaak ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao of een andere regeling voor arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er als er veranderingen nodig zijn?[Lees meer]

Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Advocaat arbeidsrecht medisch specialist en maatschap (MSB) Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht (zoals ontslag en transitievergoeding, ontslagvergoeding) aan maatschappen, MSB’s en medisch specialisten in de gezondheidszorg. Veel arbeidszaken in de medische sector worden beoordeeld door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen rechtbank maar spreekt recht als arbiter, waarbij, als de advocaten van partijen dat overeenkomen, de regels van het arbeidsrecht kunnen worden toegepast. Het Scheidsgerecht kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Deze instantie behandelt o.a. geschillen tussen instellingen en medisch specialisten, in het bijzonder wanneer deze in loondienst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een coöperatie, maatschap of een besloten vennootschap (medisch specialistisch bedrijf, MSB). Ook behandelt het gerecht geschillen tussen de Instellingen (zoals ziekenhuizen) en bestuurders.[Lees meer]

Scheidsgerecht Gezondheidszorg: transitievergoeding voor medisch specialist verplicht bij slapend dienstverband

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft eind 2018 bepaald dat een werkgever verplicht is om een werknemer die al langer ziek is, te ontslaan. Dat liet dagblad Trouw weten. Het betrof een 59-jarige medisch specialist die twee jaar arbeidsongeschikt was en terminaal ziek was. Het UWV legde werkgever een loondoorbetalingsverplichting op, omdat er te weinig aan reintegratie was gedaan. De werkgever weigerde daarna om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor kreeg de specialist ook geen transitievergoeding. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op verzoek van de advocaat van de specialist dat de werkgever de arts moest ontslaan, zodat deze ook recht op een transitievergoeding zou krijgen.[Lees meer]

Schorsing, vrijstelling van werk en op non-actiefstelling bij een arbeidsconflict

avatar

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp en juridisch advies bij schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk. Schorsing of op non actiefstelling van een werknemer is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing of non-actiefstelling is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Neem voor advies over schorsing of op non actiefstelling contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Werknemer op non actief of geschorst? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Gratis juridisch advies bij ontslag

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam