Proeftijd en ontslag, hoe zit dat?

avatar

U wilt advies over proeftijd en ontslag. Niet in alle gevallen is ontslag in een proeftijd geldig. Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam verlenen wij rechtshulp en geven wij juridisch advies bij arbeidsconflicten over proeftijd, zoals ontslag tijdens de proeftijd. Een proeftijd is immers bedoeld om werkgever en werknemer met elkaar kennis laten maken en te zien of de werknemer geschikt is voor de functie. Dat betekent dat de werkgever ruimere mogelijkheden heeft om de werknemer tijdens de proeftijd ontslaan. De werkgever hoeft hier ook geen redenen voor op te geven. Zelfs ontslag tijdens ziekte is mogelijk. Echter aan het ontslag tijdens proeftijd zijn wel grenzen gesteld. De werkgever mag bijvoorbeeld geen misbruik maken van de bevoegdheid om de werknemer tijdens de proeftijd ontslaan.

Zo mag de werkgever niet ontslaan als duidelijk is dat de achterliggende oorzaak een handicap of chronische ziekte van de werknemer is, of bijvoorbeeld zwangerschap. In dat geval kan sprake zijn van discriminatie. Verder moet de werkgever zich wel houden aan het uitgangspunt van de proeftijd, namelijk het kunnen beoordelen of de werknemer inderdaad geschikt is. Soms is de proeftijd dermate kort, dat ook aan die eis is niet is voldaan.
[Lees meer]

Advocaat toevoeging bij ontslag in Amsterdam

avatar

Ontslagen en u zoekt een toevoeging advocaat? Bent u particulier, dan kunt u bij ontslag een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij ontslag of een arbeidsconflict komt u in aanmerking voor een advocaat op toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij ontslag of een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 89). Voor het overige is het advies van de toegevoegde advocaat arbeidsrecht bij ontslag gratis. [Lees meer]

Changes in Dutch dismissal law, non-competition clauses, payroll and employment contracts in 2020

avatar

As of 1 January 2020, the Labour Market Balance Act (WAB) will change Dutch labour law in the areas of permanent staff, dismissal, successive employment contracts, non-competition clauses, unemployment benefits and more. What exactly is going to change? Our employment lawyer in Amsterdam, P.Chr. Snijders, lists the most important changes for employers and employees.

What will change in Dutch labour law in 2020?

The Work and Security Act (WWZ) has already brought about a great deal of change in labour law in The Netherlands, particularly in Dutch dismissal law. The Labour Market Balance Act should further regulate the Dutch labour market. The vast majority of the WAB will enter into force on 1 January 2020.[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband, Hoge Raad hakt de knoop door

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over onder andere de transitievergoeding na twee jaar ziekte en over een slapend dienstverband. Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Dat betekent dat werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn (arbeidsongeschikt) bij ontslag ook recht hebben op de transitievergoeding als ontslagvergoeding. Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hij hoeft de werknemer niets meer te betalen, tenzij het UWV bepaalt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. In dat geval kan het UWV de werkgever verplichten om het salaris nog maximaal een jaar door te betalen. De werkgever kan om verkorting van deze termijn verzoeken. Wat zijn de rechten van een werknemer na 2 of 3 jaar ziekte? De Hoge Raad heeft daar op 8 november 2019 een duidelijk antwoord op gegeven.
[Lees meer]

Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

avatar

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rijtje. [Lees meer]

Kosten advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Kan een werkgever een functie of arbeidscontract eenzijdig wijzigen?

avatar

Mag een werkgever zomaar een arbeidscontract veranderen? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven u juridisch advies. De bekende arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er vaak ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao of een andere regeling voor arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er als er veranderingen nodig zijn?[Lees meer]

Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Call Now Button