Ontslag wegens internet op het werk

avatar

Regelmatig gebruik maken van internet op het werk in een winkel ondanks waarschuwingen van de werkgever, kan tot ontslag op staande voet leiden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft hier op 15 september 2017 een uitspraak over gedaan. Voor de vraag of de werknemer terecht was ontslagen, overwoog de kantonrechter dat hierbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Van meer bang was echter dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het internet gedurende werktijd.[Lees meer]

Advocaat privacy arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Privacy op het werk is een onderdeel van het arbeidsrecht waar onze advocaten regelmatig mee te maken krijgen. Het Europese Hof heeft op 13 januari 2016 bepaald dat een werkgever de inhoud van een Yahoo messenger van een werknemer mag inzien. Het betrof een Roemeense werknemer die in dienst was als ingenieur en verantwoordelijk voor verkoop. Op verzoek van zijn werkgever had hij een Yahoo Messenger-account voor de beantwoording van vragen van klanten geopend. De werkgever had het verkeer op de Yahoo Messenger gevolgd van 5 tot 13 juli 2007. Daaruit bleek dat de werknemer de account had gebruikt voor persoonlijke doeleinden, dit in strijd met de interne regels: “Het is ten strengste verboden om de orde binnen de lokalen van de onderneming te verstoren en vooral … om computers, kopieerapparaten, telefoons, telex en faxapparaten voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.” De werknemer had dit privégebruik aanvankelijk betwist. Uit een transcript van de berichten bleek echter het tegendeel. Daarop is de werknemer ontslagen.[Lees meer]

Privacy op het werk door werkgever

avatar

Wanneer is er schending van privacy van gegevens door de werkgever – onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies over inbreuk op privacy. Artikel 8 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) geeft bescherming van het privé-leven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Het EHRM heeft bepaald dat ook telefoonverkeer onder de bescherming van artikel 8 valt. Artikel 8 EVRM beschermt ook tegen inbreuken door werkgevers. [Lees meer]

Geloofsuitingen en discriminatie tijdens werktijd

avatar

Op 15 januari 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld dat het dragen van een christelijk symbool (kruisje) door een grondstewardess tijdens werktijd valt onder de godsdienstvrijheid zoals neergelegd in artikel 9 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst).[Lees meer]

Call Now Button