Opzegging arbeidsovereenkomst werknemer

avatar

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 december 2014 een uitspraak van de kantonrechter Heerlen vernietigd. De kantonrechter oordeelde volgens het hof ten onrechte dat een werknemer, die verdacht werd van verduistering en daarvoor een terugbetalingsregeling voor € 8.000,– had aangeboden, gehouden kan worden aan de schriftelijke verklaring dat zij instemde met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst.[Lees meer]

Werknemer gebonden aan eigen ontslagbrief

avatar

Ontslagbrief ontvangen? Onze advocaten in Amsterdam zijn arbeidsjurist en specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies over alle vormen van ontslag en checken gratis een aangeboden ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Een ontslagbrief met vaststellingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. Vaak gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Ontslag met wederzijdse goedkeuring is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig[Lees meer]

Call Now Button