Verkorting partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar

avatar

Verkorting partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie. De wet geldt vanaf 1 januari 2020. Dit houdt in dat partneralimentatieafspraken, al dan niet vanwege een beschikking van de rechter voorafgaand aan deze datum, niet door de nieuwe wet worden gewijzigd.

De duur van de partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Bij een huwelijk van bijvoorbeeld 4 jaar is er dus een mogelijke alimentatieverplichting voor de duur van maximaal 2 jaar.

In de nieuwe wet zijn uitzonderingen gemaakt:
– Huwelijken die langer duren dan 15 jaar en waarbij een partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt, geeft deze partner nog recht op maximaal 10 in plaats van 5 jaar partneralimentatie;
– Indien sprake is van huwelijkspartners met kinderen onder de 12 jaar blijft de maximale alimentatieduur 12 jaar en loopt door totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Naast bovenstaande uitzonderingen kent de nieuwe wet een zogenaamde hardheidsclausule waarop 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke beëindiging van de partneralimentatie beroep kan worden gedaan. De alimentatie-ontvanger dient alsdan te stellen dat beëindiging van de uitkering ‘’naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’’ niet kan worden gevergd. De rechter kan dan een verlenging van de termijn vaststellen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze echtscheidingsadvocaat.

Call Now Button