Hoger beroep tegen een verstekvonnis

avatar

Het betrof een kort gedingprocedure tussen een eiseres en drie gedaagden. Twee gedaagden zijn niet in de procedure verschenen, één gedaagde wel. Tegen de 2 niet verschenen gedaagden werd verstek verleend.

Vonnis op tegenspraak

In het vonnis werd overwogen:’ Nu Capexo -anders dan Agrofrutero en Cool Control- in rechte is verschenen, wordt op de voet van artikel 140 lid 2 Rv tussen alle partijen één vonnis in conventie gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd’.

Een van de niet-verschenen gedaagden tegen wie verstek was verleend ging in verzet en vorderde dat het vonnis zou worden vernietigd. De rechter wees dit af:

‘Op grond van artikel 143 Rv lid 1 kan een gedaagde die bij verstek is veroordeeld, verzet in stellen tegen het betreffende vonnis. In de onder 2.1 genoemde procedure was Capexo, een medegedaagde van Agrofrutero, wel verschenen. Om die reden is op grond van artikel 140 lid 2 Rv tussen alle partijen in die procedure één vonnis gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak moet worden beschouwd. Het gevolg daarvan is dat tegen het vonnis van 28 mei 2013 geen verzet openstaat en Agrofrutero dus hoger beroep had moeten instellen om tegen het vonnis van 28 mei 2013 op te komen. Nu uit de wet noch jurisprudentie de mogelijkheid van conversie van rechtsmiddelen voortvloeit, dient Agrofrutero niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen’.

Verzet

Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter, als aan alle formaliteiten is voldaan, het gevorderde “bij verstek” toewijzen. Wil een bij verstek veroordeelde partij zich vervolgens nog verweren, dan biedt de wet hem de mogelijkheid om tijdig bij dezelfde instantie in verzet te gaan waardoor de zaak opnieuw door dezelfde rechter wordt behandeld.

Meerdere gedaagden

Dit is anders als er meerdere gedaagden zijn en (tenminste) één van hen in op de inleidende dagvaarding in het geding verschijnt. Dan wordt het te wijzen vonnis ingevolge artikel 140 lid 2 Rv geacht geen verzetvonnis te zijn, maar een vonnis op tegenspraak voor alle gedaagde partijen, verschenen of niet. Tegen dat vonnis staat, ondanks het feit dat er geen verweer is gevoerd door sommige gedaagden, alleen nog hoger beroep open. Stelt men toch verzet in bij de rechter die het vonnis heeft gewezen, dan wordt men niet-ontvankelijk verklaard.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam