Wijziging alimentatie

avatar

Alimentatie wordt per 1 januari 2019 vanwege indexering met 2% verhoogd

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit is de wettelijke indexering van alimentatie. In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze aanpassing ieder jaar wordt doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie en wordt elk jaar omstreeks november bekend gemaakt. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2,0%.

De verhoging ingevolge de indexering kan worden berekend op de website van het LBIO, te weten:  https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie

De aanpassing van de alimentatie vanwege de indexering geschiedt niet automatisch. Het nieuwe bedrag dat dient te worden betaald of ontvangen moet op basis van het bovenstaande worden berekend, tenzij anders tussen partijen overeengekomen.

Call Now Button