Vaststellingsovereenkomst en zieke werknemer

avatar

vaststellingsovereenkomst ziekte amsterdam advocaat arbeidsrecht
Ziekte (arbeidsongeschikt) en vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten vaststellingsovereenkomst in Amsterdam zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij checken en beoordelen de aangeboden vaststellingsovereenkomst voor de werknemer in Amsterdam en omgeving op alle onderdelen en onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst als nodig. Ook geven wij als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies over de aangeboden overeenkomst bij ziekte. Niet in alle gevallen is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een garantie voor het ontvangen van een uitkering van het UWV. Met name als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid die korter heeft geduurd dan twee jaar, kan het aanvragen van een uitkering op problemen stuiten. Alleen in uitzonderingsgevallen wil het UWV dan nog wel eens akkoord gaan met een dergelijk tussentijds ontslag, maar het risico dat er helemaal geen uitkering wordt verleend blijft erg groot.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Ontslag tijdens ziekte

Vrijwillig akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte binnen twee jaar door middel van een vaststellingsovereenkomst, ook bij een reorganisatie, is dus niet verstandig. Om de reden adviseren wij zieke werknemers altijd om zich juridisch goed voor te laten lichten door een van onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam over de gevolgen van een vaststelling overeenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid. Vaak levert het problemen op met het UWV:

  • Het UWV vat dit als een benadelingshandeling op,
  • met als gevolg dat de ziektewetuitkering door het UWV wordt geweigerd.

Uitgangspunt hierbij is dat een zieke werknemer gedurende twee jaar recht heeft op doorbetaling van het salaris. Door vrijwillig akkoord gaan met ontslag binnen de periode van twee jaar, doet de werknemer ten onrechte afstand van zijn recht op salaris. De enige manier om te voorkomen dat de werknemer zonder uitkering vertrekt, is door zich voor de eind datum weer beter te melden. Bij ernstige vormen van arbeidsongeschiktheid is dat echter niet altijd mogelijk. Mocht de werknemer desondanks ziek uit dienst gaan, dan zal het UWV een sanctie toepassen bij de aanvraag van de ziektewetuitkering. Meestal komt dit er op neer dat de gehele uitkering wordt geweigerd.

Zieke werknemer: boventalligheid en reorganisatie

Wat gebeurt er als een zieke werknemer wegens

een beëindigingsovereenkomst tekent maar de werknemer niet waarschuwt voor de gevolgen? Maakt het verschil of in de beëindigingsovereenkomst staat vermeld dat de werkgever niet garandeert dat de werknemer een uitkering zal ontvangen van het UWV? Kan de werkgever zijn schade dan verhalen op de werkgever als hij geen WW ontvangt?

Ontslagvergunning

Pas na 2 jaar ziekte kan de werkgever aan het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen met een ontslagvergunning. Daarbij moet duidelijk zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden, en dat binnen deze periode het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht door de werknemer. Dit moet blijken uit de gegevens van de arbodienst en het UWV. Rechtbank Overijssel heeft op 23 december 2015 een uitspraak gedaan over de gevolgen als een zieke werknemer tijdens de eerste 2 ziektejaren akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

advocaat vaststellingsovereenkomst

Wederzijds goedvinden bij reorganisatie

Betrokkene was in dienst van een thuiszorgorganisatie als huishoudelijke hulp en ziek thuis. In het kader van een reorganisatie kreeg zij een brief toegestuurd waarin stond dat

In de brief staat ook dat de voorkeur is om in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Dit wordt ook wel met wederzijds goedvinden ofwel in minnelijk overleg genoemd.

Juridisch advies van een advocaat over een vaststellingsovereenkomst

De werknemer had de overeenkomst zonder juridisch advies door een advocaat getekend. Daarin stond o.a. dat de werknemer er van op de hoogte was dat werkgever niet kon garanderen dat de werknemer een uitkering zou ontvangen.

Vaststellingsovereenkomst en UWV

Betrokkene ontving van het UWV geen ziektewetuitkering omdat zij zelf ontslag had genomen. Het UWV vond dat zij de arbeidsovereenkomst uit moest dienen. Daarop spande zij met een advocaat een kort geding aan tegen de ex-werkgever waarin zij zich beriep op dwaling.

Ziektewet-uitkering na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

De rechtbank overwoog dat in de brief waarin gevraag was om de vaststellingsovereenkomst te tekenen, niets was opgenomen over de gevolgen voor de Ziektewet-uitkering. Van de werknemer kon niet worden verwacht dat zij uit zichzelf op de hoogte was van de consequentie voor het recht op een ziektewetuitkering. Een goed werkgever had haar daarover volledig moeten informeren, voorafgaand aan de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, aldus de rechtbank.

Vaststellingsovereenkomst vernietigen wegens dwaling

Als de werknemer had geweten dat zij mogelijk niet voor een ziektewetuitkering in aanmerking kwam, dan had zij het aanbod van de werkgever om de overeenkomst te tekenen niet aanvaard. Dit betekent dat de beëindigingsovereenkomst met succes wegens dwaling buitengerechtelijk was vernietigd door de advocaat van de werknemer. De medewerker bleef daardoor in loondienst en heeft recht op haar salaris conform de regels voor het tweede ziektejaar.

Vaststellingsovereenkomst en recht op uitkering: WW en ziektewet

Een vaststellingsovereenkomst waarmee een arbeidscontract eindigt met wederzijds goedvinden, geeft alleen recht op een uitkering als aan de eisen van het UWV wordt voldaan. De eisen die het UWV aan het recht op WW (werkloosheidswet) en ZW (ziektewet) bij een vaststellingsovereenkomst stelt, zijn verschillend. In dit geval vond de zieke werknemer de rechtbank aan zijn zijde, maar lang niet in alle gevallen wordt de werknemer de hand boven het hoofd gehouden als een vaststellingsovereenkomst zonder goed juridisch advies vooraf wordt getekend.

vaststellingsovereenkomst ziekte advies advocaat amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over vaststellingsovereenkomst en ziekte

Neem contact op met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken. Laat u (gratis) adviseren door een advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht over uw recht op uitkering en of de overeenkomst wel WW-proof is, ook bij ziekte, voordat u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst.

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam