Advocaat privacy arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Advocaat privacy arbeidsrecht AmsterdamPrivacy en arbeidsrecht op het werk

Privacy op het werk is een onderdeel van het arbeidsrecht waar onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam regelmatig mee te maken krijgt. Vaak kom t de vraag aan de orde in hoeverre een werkgeversinzage mag hebben in de emails van de werknemer. Het Europese Hof heeft op 13 januari 2016 bepaald dat een werkgever de inhoud van een Yahoo messenger van een werknemer mag inzien. Het betrof een Roemeense werknemer die in dienst was als ingenieur en verantwoordelijk voor verkoop. Op verzoek van zijn werkgever had hij een Yahoo Messenger-account voor de beantwoording van vragen van klanten geopend. De werkgever had het verkeer op de Yahoo Messenger gevolgd van 5 tot 13 juli 2007.

E-mail voor persoonlijke doeleinden

Daaruit bleek dat de werknemer de account had gebruikt voor persoonlijke doeleinden, dit in strijd met de interne regels: “Het is ten strengste verboden om de orde binnen de lokalen van de onderneming te verstoren en vooral … om

  • computers,
  • kopieerapparaten,
  • telefoons,
  • telex
  • en faxapparaten

voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.” De advocaat van de werknemer had dit privégebruik aanvankelijk betwist. Uit een transcript van de berichten bleek echter het tegendeel. Daarop is de werknemer ontslagen.

De advocaat van de werknemer stelde bij de rechtbank dat de werkgever de grondwet en het Wetboek van Strafrecht had overtreden. De rechtbank oordeelde dat de werknemer geacht werd op de hoogte te zijn van de interne regels en dat de werkgever geen andere manier had om dit te controleren door het e-mailverkeer te onderzoeken. In alle instanties werd de werknemer in het ongelijk gesteld.

E-mail als bedrijfsmiddel

Het Europese Hof volgde deze lijn. Het overwoog dat een werkgever bevoegd is om na te gaan of werknemers aan hun professionele verplichtingen voldoen. In dat kader was de werkgever ook bevoegd om te controleren of de communicatie op Yahoo Messenger voor persoonlijke doeleinden was gebruikt, omdat de werknemers gewaarschuwd waren om bedrijfsmiddelen niet voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Inzage van de correspondentie was de enige manier om dit legitieme doel te bereiken en vormde geen inbreuk op het privé-leven van de werknemer.

Controle door werkgever tijdens werkuren

Gezien het strikte verbod tot het gebruik van computers voor persoonlijke doeleinden kon de werknemer verwachten dat hij zou worden gecontroleerd en dat de werkgever zijn Yahoo Messenger-account, die hij op verzoek van zijn werkgever had geopend, op enig moment zou inzien. Daarbij speelde ook een rol dat de werknemer had verklaard dat hij alleen zakelijk via de messenger had gecorrespondeerd en dat op grond van die bewering de werkgever de account had ingezien.

Proportioneel

Verder vond het Hof het redelijk dat de werkgever personeel controleert of het tijdens werkuren daadwerkelijk aan het werk is. Ook vond het Hof het van belang dat alleen de messenger was ingezien en niet de overige persoonlijke zaken op de computer. Aangezien de inzage ook in tijd beperkt was, was deze inbreuk ook proportioneel. Tenslotte overwoog het Hof dat de werknemer niet duidelijk had gemaakt waarom hij persoonlijke berichten via de zakelijke account van zijn werkgever moest versturen.

advocaat-privacy-amsterdamContact advocaat privacy Amsterdam

Neem voor meer informatie over privacy op het werk contact op met onze gespecialiseerd advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button