Ontslag en recht op WW

avatar

Ontslag en recht op WW advocaatOnze advocaten ontslagrecht in Amsterdam centrum geven juridisch advies over het einde van de arbeidsovereenkomst en het recht op WW. De Verzamelwet SZW is in werking getreden in 2016 met o.a. verstrekkende gevolgen voor het recht op WW. Het recht op een WW-uitkering ontstaat sinds 1 januari 2016 pas na het verstrijken van de geldende opzegtermijn. Voorheen werd, als bij het einde van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn niet in acht werd genomen, de duur van de WW-uitkering verkort met de duur van de niet in acht genomen opzegtermijn. Bij een beëindiging van een arbeidscontract moet rekening worden gehouden met deze opzegtermijn, om te voorkomen dat het UWV pas WW uitkeert na verloop van de opzegtermijn.

Opzegtermijn en WW

Met andere woorden, krijgt u bijvoorbeeld ontslag met een vaststellingsovereenkomst, dan wordt WW pas betaald als de voor u geldende opzegtermijn is verstreken. Die is afhankelijk van hoe lang u bij deze werkgever in dienst bent. Alleen hele maanden tellen daarvoor mee.

Verzekerd, 26 wekeneis, 5 uur verlies, beschikbaarheid en geen eigen schuld

Verder stelt het UWV de volgende voorwaarden als u een WW uitkering aanvraagt:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dat betekent dat uw werkgever u heeft aangemeld bij het UWV toen u begon met werken, tenzij u de pensioengerechtigd leeftijd hebt bereikt.
  • U verliest door het ontslag 5 uur of meer van uw arbeid per week. Dus ook bij gedeeltelijke werkloosheid kunt u een WW-uitkering aanvragen. Als u gemiddeld minder dan 10 uur per week werkte, dan bent u pas officieel voor het UWV werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren (en loon) over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen daarbij mee.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk, dus niet ziek en u kunt solliciteren en zonder beperkingen elders aan de slag gaan.
  • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een werkweek loopt van maandag tot en met zondag).
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet of als u zelf ontslag heeft genomen.

Uit dienst met een vaststellingsovereenkomst en WW

advocaat-ww-amsterdamGaat u uit dienst met een vaststellingsovereenkomst? Vooral dan is het van belang om uw rechten op een WW uitkering goed te aten checken door een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. U komt dan niet bij het UWV voor verrassingen te staan.

Gevolgen van de Verzamelwet en het recht op WW

De Verzamelwet heeft gevolgen:

  • voor ex-werknemers die een WW uitkering aanvragen met betrekking tot de fictieve opzegtermijn;
  • het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als die geen tussentijdse opzegmogelijkheid heeft;
  • bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tegen of na  het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Gaat u met wederzijds goedvinden het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan (een tijdelijk contract), als die geen tussentijdse opzegmogelijkheid heeft, dan heeft u een probleem. Als de werknemer er mee instemt dat het contract vóór de einddatum met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst) wordt beëindigd, heeft de werknemer géén recht op een WW-uitkering totdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd isverstreken. De werknemer neemt dus een groot risico door op deze manier voortijdig uit dienst te gaan.

Pensioengerechtigde leeftijd

Sinds 1 juli 2015 hoeft een werkgever geen toestemming aan het UWV te vragen als hij een arbeidsovereenkomst wil opzeggen tegen de pensioengerechtigde leeftijd (art. 7:669 lid 4 BW). Evenmin is in dat geval een transitievergoeding verschuldigd. De tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt kan zowel de AOW- gerechtigde leeftijd zijn, of een lagere of hogere leeftijd, mits in overeenstemming met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Recht op WW controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst en het recht op WW, het opstellen of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam: 020-5221999.

Call Now Button