Ontslag en recht op WW

avatar

Ontslag en recht op WW advocaatOnze advocaten ontslagrecht in Amsterdam centrum geven juridisch advies over het einde van de arbeidsovereenkomst en het recht op WW. De Verzamelwet SZW is in werking getreden in 2016 met o.a. verstrekkende gevolgen voor het recht op WW. Het recht op een WW-uitkering ontstaat sinds 1 januari 2016 na het verstrijken van de geldende opzegtermijn. Voorheen werd, als bij het einde van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn niet in acht werd genomen, de duur van de WW-uitkering verkort met de duur van de niet in acht genomen opzegtermijn. Bij een beëindiging van een arbeidscontract moet rekening worden gehouden met deze opzegtermijn, om te voorkomen dat het UWV pas WW uitkeert na verloop van de opzegtermijn.

Recht op WW controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst en het recht op WW,, het opstellen of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum: 020-5221999.

 

Gevolgen van de Verzamelwet en het recht op WW

De Verzamelwet heeft gevolgen:

  • voor ex-werknemers die een WW uitkering aanvragen met betrekking tot de fictieve opzegtermijn;
  • het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als die geen tussentijdse opzegmogelijkheid heeft;
  • bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tegen of na  het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Van belang is verder dat er gevolgen worden verbonden aan het met wederzijds goedvinden beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als die geen tussentijdse opzegmogelijkheid heeft. Als de werknemer er mee instemt dat het contract vóór de einddatum met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst) wordt beëindigd, heeft de werknemer géén recht op een WW-uitkering totdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. De werknemer neemt dus een groot risico door op deze manier voortijdig uit dienst te gaan.

Pensioengerechtigde leeftijd

Sinds 1 juli 2015 hoeft een werkgever geen toestemming aan het UWV te vragen als hij een arbeidsovereenkomst wil opzeggen tegen of na  het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (art. 7:669 lid 4 BW). Evenmin is in dat geval een transitievergoeding verschuldigd. De pensioengerechtigde leeftijd kan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn of een andere, afwijkende, pensioenleeftijd. De tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt kan zowel de AOW- gerechtigde leeftijd zijn, of een lagere of hogere leeftijd, mits in overeenstemming met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

 

advocaat-ww-amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam