Billijke vergoeding bij ontslag op staande voet: ontslagvergoeding

avatar

Ontslag op staande voet en billijke vergoeding advocaat amsterdamOntslag op staande voet en billijke vergoeding (ontslagvergoeding)

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. De term “ontslag op staande voet” staat niet in de wet, de wet spreekt slechts over een onverwijlde opzegging om een dringende reden (artikel 7:677 BW). Maar als de dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW en is daarmee een billijke vergoeding mogelijk (artikel 7:681 BW). De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 (ECLI:NL:HE:2017:1187) overwogen gaat het er uiteindelijk om dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Bij het begroten van de billijke vergoeding komt het sindsdien aan op alle omstandigheden van het geval.

Billijke vergoeding: ernstig verwijtbaar gehandeld

Gerechtshof Den Bosch is aan de hand van de richtlijn die de Hoge Raad in deze uitspraak heeft aangegeven, ingegaan op de manier waarop een billijke vergoeding moet worden berekend. Werknemer was ruim 15 jaar in dienst en 55 jaar oud. Volgens het hof had de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld met betrekking tot de gang van zaken leidend tot het ontslag op staande voet. Er was geen dringende reden om het dienstverband met werknemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, daarnaast getuigde ook hetgeen daaraan was voorafgegaan niet van goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap en ontslagvergoeding

Werkgever had doen voorkomen dat een aanvraag voor een ontslagvergunning gereed lag op het moment dat de werknemer werd medegedeeld dat hij boventallig was. Na een ziekmelding werd er meteen een spoedcontrole aangevraagd. Daarna beschuldigt werkgever de werknemer ten onrechte van concurrerende activiteiten, zonder hoor en wederhoor.

Het hof oordeelde dat zonder het ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst nog langere tijd zou kunnen voortduren. Weliswaar had de werknemer ander werk heeft gevonden; maar dit betreft een contract voor bepaalde tijd, één jaar.

Omstandigheden van het geval bij ontslag op staande voet

Ook de werknemer op zijn beurt had volgens het Hof verwijtbaar gehandeld:

  • omdat hij boos heeft gereageerd jegens een leidinggevende
  • en omdat hij meer uren voor een klant heeft gewerkt dan hij had opgegeven.

Alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend stelt het hof een billijke vergoeding vast van € 50.000 bruto.

Risico bij ontslag op staande voet

Ondanks dat de hoge billijke vergoedingen enigszins op hun retour leken door de uitspraak van de Hoge Raad, die heeft bepaald dat de billijke vergoeding niet zuiver als een boete mag worden beschouwd, maar dat de geleden schade concreet moet worden berekend en gemotiveerd, betekent dit beslist niet dat de werkgever bij ontslag op staande voet geen risico loopt. Ontslag op staande voet wordt dan ook alleen aanbevolen

  • als de dringende reden door de werkgever echt kan worden bewezen
  • en als verder aan alle voorwaarden voor ontslag op staande voet wordt voldaan.

Zelfs als de werkgever bij de kantonrechter gelijk krijgt, kan in hoger beroep alsnog een billijke vergoeding worden opgelegd. Voorzichtigheid blijft dus geboden, vooral als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

Contact met advocaat ontslag op staande voet in Amsterdam

advocaat-ontslag-staande-voet-amsterdam-billijke-vergoedingOnze advocaat ontslagrecht in Amsterdam staat werkgevers en werknemers terzijde bij ontslag op staande voet en ontslagvergoedingen. 

Neem bij (dreigend) ontslag op staande voet contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht.

 
advocaat amsterdam