Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

avatar

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden
Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Wat is ontslag wederzijds goedvinden? Ontslag met wederzijds goedvinden is een geregeld ontslag, waarbij werkgever en werknemer samen een afspraak over ontslag schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan alle details over het geregelde ontslag, zoals de einddatum en de opzegtermijn.

Juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over wat ontslag met wederzijds goedvinden is: de vaststellingsovereenkomst. Wij beoordelen en controleren als advocaat ontslag met wederzijds goedvinden ofwel de beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen. Alleen een ontslag met wederzijds goedvinden dat voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op een WW uitkering.

Onderwerpen bij ontslag met wederzijds goedvinden

Onderwerpen bij ontslag met wederzijds goedvinden waar onze advocaat ontslagrecht over onderhandelt zijn:

  • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
  • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
  • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
  • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
  • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
  • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
  • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
  • het recht op WW uitkering.

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Een belangrijk onderdeel van het ontslag met wederzijds goedvinden is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk zodat een werknemer in dienst is geweest.

Ontslag met wederzijds goedvinden door vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat de transitievergoeding alleen kan worden opgelegd door de kantonrechter bij ontslag, en ook verschuldigd is als het UWV de arbeidsovereenkomst laat beëindigen. De werknemer kan na beëindiging van de overeenkomst een transitievergoeding bij de rechter aanvragen. Bij vaststellingsovereenkomsten is er echter een andere situatie. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan er worden onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Hier geldt immers de contractsvrijheid.

Transitievergoeding als uitgangspunt bij ontslag

De transitievergoeding is hier dus niet wettelijk voorgeschreven. Wel is de transitievergoeding vaak het uitgangspunt bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hoewel dus niet voorgeschreven, wordt de transitievergoeding wel vaak als norm beschouwd bij beëindigingsregelingen. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden. Als de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt, ligt het niet voor de hand dat er genoegen wordt genomen met de transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden. De verplichte vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen als advocatenkantoor de transitievergoeding voor u uit.

Kantonrechtersvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Ons advocatenkantoor kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Is de transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst? Het antwoord is nee. Het toekennen van een vergoeding is op zich niet verplicht is bij ontslag door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt.

Advocatenkantoor voor beëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Gebruikelijk is dat in een beëindigingsovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen.

Kosten vaststellingsovereenkomst

Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst bij ontslag met dezerzijds goedvinden voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook met behulp van de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

Ontslag met wederzijds goedvinden Amsterdam advocaatContact met advocatenkantoor bij ontslag met wederzijds goedvinden en transitievergoeding in Amsterdam

Neem contact op met mr. P.Chr. Snijders voor advies over geregeld ontslag. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Call Now Button