Burn-out verzwegen bij sollicitatie

avatar

Je hebt een burn-out of één gehad, maar je hebt dit verzwegen bij de sollicitatie. Je vraagt je af: Ben ik nu in de problemen? Het antwoord lees je in deze blog.

Tijdens een sollicitatie mag een werkgever geen medische vragen stellen en moet het meestal dus doen met de informatie die de sollicitant ter beschikking stelt. Alleen bij bepaalde functies is vóór aanstelling een medische keuring toegestaan. Mag een sollicitant ook zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie van belang zijn?

Het enkele feit dat iemand een ziekte of handicap heeft, maakt de sollicitant nog niet ongeschikt om die bepaalde functie uit te oefenen. Alleen als een werknemer weet dat hij eigenlijk medisch ongeschikt is voor de werkzaamheden of dat de kans groot is dat de werknemer in die nieuwe werkzaamheden aanmerkelijk ziekteverzuim zal krijgen, moet hij dat van te voren mededelen. Het is wel een beetje vanzelfsprekend dat als je ongeschikt bent voor de functie vanwege een ziekte of handicap dat je dat meld aan de werkgever. De Hoge Raad zegt dit hierover:

‘… het verzwijgen tijdens een sollicitatiegesprek van een kwaal waarover de werkgever geen daarop gerichte vraag heeft gesteld, [kan] alleen als een zodanige dringende reden worden beschouwd, indien de arbeider wist of had moeten begrijpen dat deze kwaal hem ongeschikt maakt voor de betrekking waarnaar hij solliciteerde.’

Lagere rechters

Door lagere rechters wordt deze lijn gevolgd: op een sollicitant rust de plicht om de werkgever tijdens de sollicitatie op de hoogte te brengen van

  • een (chronische) ziekte
  • of status van arbeidsgehandicapte,

als de ziekte of handicap de sollicitant ongeschikt maakt voor de functie waar hij op solliciteert en de sollicitant dit ook weet, althans had behoren te beseffen.

Gevolgen verzwijgen van een burn-out

Je hebt verzwegen bij de sollicitatie dat je een burn-out hebt. De gevolgen hiervan zijn:

 

burn-out verzwegen bij sollicitatie
Call Now Button