Vaststellingsovereenkomst niet duidelijk? De rechter beslist

avatar
Advocaat ontslagregeling Amsterdam
Vaststellingsovereenkomst niet duidelijk, wat beslist de rechter?

Wat gebeurt er als een bepaling uit een vaststellingsovereenkomst niet duidelijk is? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij dagelijks juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten. Soms is in een vaststellingsovereenkomst niet duidelijk geregeld waar een werknemer recht op heeft. Dan is er sprake van een discussie omtrent de uitleg van de vaststellingovereenkomst. Waar moet je als werknemer dan op letten? De werknemer moet er rekening mee houden dat de rechter op een gegeven moment de knoop moet doorhakken. Wat is dan volgens de rechter een redelijke uitleg van de overeenkomst? Bij de uitleg van een bepaling van een schriftelijke overeenkomst door de rechter gaat het niet alleen om de zuiver taalkundige uitleg van de die bepaling. Dus niet alleen wat er grammaticaal op papier is gezet. De rechter kijkt verder dan wat er op papier staat.

Wat mochten partijen bij een vaststellingsovereenkomst redelijkerwijs van elkaar verwachten?

Veel belangrijker is wat de partijen (werkgever en werknemer) in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en wat zij ten aanzien daarvan redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dat is gebaseerd op een uitspraak  van de Hoge Raad uit 1981 (ECLI:NL:HR:1981:AG4185; Haviltex) en 2013 (ECLI:NL:HR:2014:BY8101(Lundiform/Mexx).

Alle omstandigheden van het geval tellen mee

Dat alles geldt dus ook voor een vaststellingsovereenkomst. Alle omstandigheden van het geval worden bij de uitleg betrokken. Bij de uitleg speelt ook mee wat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Wel blijft de taalkundige betekenis van de bewoordingen van belangt (zie Hoge Raad, 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427 (DSM Chemie)).

Naar welke omstandigheden kijkt de rechter bij een geschil over een beëindigingsovereenkomst?

Bij de uitleg kijkt de rechter ook naar de aard van de overeenkomst, de omvang en gedetailleerdheid van de contractsbevestiging, de manier van totstandkoming ervan, de vraag of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden en de overige bepalingen ervan (zie Hoge Raad, 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4909 (L’Orage/Uni-Invest) en Hoge Raad, 19 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 (Meyer Europe/Pontmeyer)).

Kortom, er bestaat heel wat rechtspraak over de vraag hoe een overeenkomst moet worden geïnterpreteerd.

Onduidelijkheid over doorbetaling salaris in VSO

Rechtbank Noord Holland vond ook uiteindelijk niet alleen de taalkundige/grammaticale uitleg, dus wat er op papier was gezet, belangrijk. Dat ging over de vraag of de werkgever het salaris tot 1 augustus 2020 had moeten betalen, omdat de arbeidsovereenkomst per die datum werd beëindigd. De rechter keek echter ook naar de overige stukken voor de vraag of partijen hebben beoogd dat alleen een transitievergoeding en de kosten van rechtsbijstand moesten worden betaald. De kantonrechter vond dat uit een brief bleek dat de werknemer voorgesteld had om aan haar de transitievergoeding en de eigen bijdrage te betalen, in plaats van doorbetaling van het loon tot de einddatum. 

Misrekening: geen recht op WW ondanks vaststellingsovereenkomst

De kantonrechter woog mee dat beide partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst werden bijgestaan door een professioneel gemachtigde. De advocaat van de werknemer had aangegeven genoegen te nemen met enkel een transitievergoeding en de eigen bijdrage omdat zijn cliënte vanaf 2 juli 2020 een WW-uitkering ontving, Dat laatste bleek een misrekening te zijn die volgens de VSO voor rekening kwam van de werknemer. De rechter oordeelde daarom dat de werkgever met het betalen van de transitievergoeding en de eigen bijdrage, de vaststellingsovereenkomst is nagekomen en dat hij verder niets meer hoeft te betalen.

Uit het bovenstaande blijkt dat het belangrijk is dat de afspraken in een vaststellingsovereenkomst duidelijk worden neergelegd. Laat u zich daarom bij een vaststellingsovereenkomst professioneel bijstaan en roep daarbij de hulp in van een ervaren advocaat. 

Vaststellingsovereenkomst niet duidelijk, wat beslist de rechter?Maak een afspraak met een  ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies in arbeidszaken en vaststellingsovereenkomsten. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Call Now Button