Per 1 juli 2021 is een bestuurder van een stichting of vereniging persoonlijk aansprakelijk

avatar

bestuurder stichting of vereniging persoonlijk aansprakelijkVanaf 1 juli 2021 is bestuurder stichting of vereniging persoonlijk aansprakelijk

Zet jij je als bestuurslid in voor een vereniging of stichting? Dan moet je weten dat er per 1 juli 2021 wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd met gevolgen voor onder meer jouw aansprakelijkheid. Jouw vereniging of stichting doet er verstandig aan om met de wijzigingen aan de slag te gaan, zodat jij met een gerust hart het bestuurswerk kunt voortzetten. Hierna informeren we je als advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam op hoofdlijnen over de belangrijkste wijzigingen en hoe je aan de nieuwe regels kunt voldoen.

Waarom wijzigingen in het bestuur en toezicht?

Op 1 juli 2021 veranderen de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Deze nieuwe basisregels zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties te professionaliseren en te verbeteren en zo veel als mogelijk in lijn te brengen met de regels die gelden voor de bv en de nv. Zo moet schade door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten worden voorkomen.

Wat verandert er voor een bestuurder van een stichting of vereniging?

De meest in het oog springende wijziging betreft de aansprakelijkheid. Het uitgangspunt van de WBTR is dat elk bestuurslid (commissaris) altijd het belang van de vereniging (stichting etc.) dient. Deze taakstelling is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling. Als dat niet gebeurt en er gaat iets mis, is elk bestuurslid (commissaris) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen het bestuurslid (commissaris) dat (die) zich niet aan de regels heeft gehouden aansprakelijk is, maar ook de andere bestuurders (commissarissen).

De regels voor bestuurders van rechtspersonen in faillissement gelden vanaf 1 juli 2021 ook voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Bij faillissement kan de curator jou als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als jouw vereniging (stichting etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen.

Enkele andere belangrijke wijzigingen voor een stichting of vereniging

Heb je als bestuurder/commissaris bij een bepaald onderwerp een persoonlijk tegenstrijdig belang met het belang van de vereniging, stichting of de coöperatie? In dat geval kan je niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;

Het meervoudig stemrecht binnen het bestuur wordt beperkt, waardoor één bestuurder nooit alle zeggenschap heeft.

Moeten de statuten van een stichting of vereniging worden aangepast?

De WBTR kent een overgangstermijn, waarbij bepaalde nieuwe regels mogen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar. Dit neemt niet weg dat je moet beoordelen of de statuten aan de regels van de WBTR voldoen. Is dit niet het geval, dan moeten de statuten uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding (1 juli 2021) van de WBTR worden aangepast. Het niet voldoen van de statuten aan de WBTR kan verstrekkende gevolgen hebben voor jou als bestuurder. Begin dus op tijd! Controleer de statuten van jouw vereniging of stichting, maak goede heldere afspraken en leg deze goed vast. Zo beperkt je de risico’s voor jou als bestuurder!

Meer weten over aansprakelijkheid van een stichting of vereniging? Bel onze advocaat.

Wil je meer weten over de nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van jouw vereniging of stichting? Of heb je hulp nodig bij het aanpassen van de statuten? Bel of mail een van onze advocaten ondernemingsrecht in Amsterdam. Wij helpen je graag verder.

 

Call Now Button