Hoger beroep zinvol bij letselschade

avatar

Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank

Op 29 januari 2014 oordeelde Rechtbank Limburg dat een nachtelijke overval op een apotheek geen reden was om een medewerker, die uit angst naar buiten was gesprongen en daarbij ernstig gewond was geraakt, schadevergoeding toe te kennen. Volgens de rechtbank kon het de apotheek niet worden verweten dat er van het pand geen vesting was gemaakt. In hoger beroep dacht het Hof Den Bosch hier heel anders over.

De uitspraak van de rechtbank is door ons al eerder besproken.

Zorgplicht werkgever

Het hof meende, anders dan de rechtbank, dat niet snel mag worden aangenomen dat de apotheek heeft voldaan aan de zorgplicht voor het personeel.

Omdat de apotheek 24 uur per dag open is met contant geld en medicijnen, waaronder opiaten, en gelet op de vestigingsplaats (in dezelfde tijd waren in de regio al eerder meerdere apotheken doelwit van inbraken) diende de apotheek wel degelijk rekening te houden met een overval.

Ook vond het hof dat de achterzijde van het pand onvoldoende was beveiligd: geen rolluik of gewapend glas en standaard, hang- en sluitwerk en een open hek. Ook waren er onvoldoende instructies hoe te handelen bij onraad.

Het hof vond het ook aannemelijk dat de gevolgen voor de werkneemster minder ernstig zouden zijn geweest als zij goed was geïnstrueerd.

Schade voorkomen

Omdat de apotheek niet alle maatregelen genomen heeft en niet alle aanwijzingen heeft gegeven om de schade die het gevolg is van een overval te voorkomen, is de apotheek tekortgeschoten in haar zorgplicht en alsnog aansprakelijk voor de door de medewerker  geleden schade. Het hoger beroep heeft dus zin gehad.

Call Now Button