Advocaat collectief ontslag Amsterdam

avatar

Collectief ontslag: advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

Advocaat collectief ontslag AmsterdamAls advocaat en jurist arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over alle vormen van ontslag. Als een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen binnen 3 maanden voor 20 of meer werknemers binnen 1 werkgebied ontslag aanvraagt, is er sprake van collectief ontslag. Per 1 april 2014 geldt bij collectief ontslag een nieuwe ontslagvolgorde. Voortaan worden werknemers die ook recht hebben op AOW, als eerste ontslagen. Daardoor verdringen zij geen andere ouderen die nog geen recht hebben op ouderdomspensioen.

Wet melding collectief ontslag

Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen: slechte financiële situatie, minder werk, automatisering of een bedrijfsverhuizing. De werkgever moet zich dan houden aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (Wmco), bijvoorbeeld door vooraf de vakbonden te raadplegen en het ontslag eerst te melden bij het UWV. Als de werkgever voldoet aan zijn meldingsplicht moet hij één maand wachten voordat hij verdere stappen kan zetten. De wachttijd geldt niet als de vakbonden zijn geraadpleegd en akkoord zijn met de beëindiging.

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake als een werkgever:

  • binnen een periode van 3 maanden
  • 20 of meer werknemers
  • vanwege bedrijfseconomische redenen wil ontslaan
  • binnen 1 werkgebied (een district van het UWV WERKbedrijf).

In dat geval moet de werkgever met de vakbonden in overleg treden over het opstellen van een sociaal plan. Als achteraf blijkt dat er niet aan de verplichtingen van de WMCO is voldaan  kan de rechter de ontslagen ongeldig verklaren. Afspiegelingsbeginsel wordt aangepas

Afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag

Het ‘afspiegelingsbeginsel’ bij reorganisatieontslag is aangepast. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt wie als eerste ontslagen mag worden. Volgens dit principe moet de werkgever per categorie uitwisselbare functies rekening houden met de leeftijdsopbouw binnen die groep. Het personeel wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Binnen elke categorie wordt de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag voorgedragen.

AOW en collectief ontslag

Sinds 1 april 2014 moet de werkgever, nadat hij de uitwisselbare functiegroepen heeft bepaald, eerst vaststellen of er in deze functiegroepen werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, komen de AOW’ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervolgens moeten de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Om dit mogelijk te maken, heeft de wetgever de leeftijdscategorie van ‘55 jaar en ouder’ gewijzigd in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’

Vervallen er bijvoorbeeld 25 banen en hebben 30 werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag. Het kabinet past hiervoor het Ontslagbesluit aan.


Contact met advocaat collectief ontslag Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat collectief ontslag in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, collectief ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button