VVE mag kamerverhuur verbieden

avatar

Rechtbank Rotterdam heeft op 13 maart 2013 geoordeeld dat een VVE kamerverhuur dan wel slaapplaatsverhuur door een van haar leden mag verbieden.  De rechtbank achtte de VVE geslaagd in het bewijs dat Poolse arbeidsmigranten die als uitzendkrachten via een uitzendbureau werkten, tijdelijk en in wisselende samenstellingen de appartementen bewoonden.

Splitsingsreglement

De Vereniging van Eigenaren had een beroep gedaan op de strekking van artikel 17 lid 4 van het Splitsingsreglement. Dit artikel luidt: “Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé-gedeelte te gebruiken overeenkomstig de bestemming. De bestemming van de privé-gedeelten van de appartementsrechten: (a) met de indices 18 tot en met 252 en 528 tot en met 544 is die van woning; (…) Voorts is het niet toegestaan de privégedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.

Pension- of kamerverhuurbedrijf

De rechtbank oordeelde dat het niet is toegestaan de privé-gedeelten van de appartementsrechten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf en dat de vordering tot beëindiging van kamerverhuur, waaronder begrepen de verhuur per slaapplaats met gebruik van gemeenschappelijke zaken, en de vordering tot het treffen van zodanige afdoende maatregelen dat in het vervolg de in artikel 17 van het Splitsingsreglement genoemde regels worden nagekomen, wordt toegewezen.

Aldus werd de eigenaar op straffe van een dwangsom veroordeeld om dit gebruik binnen 2 maanden te staken.

Bed & Breakfast

Al eerder, in 2010, heeft de kantonrechter te Amsterdam een besluit van een VVV om Bed & Breakfast toe te staan vernietigd in het kader van belangenafweging (rustig woongenot), hoewel het appartement de bestemming bedrijfsruimte had:

‘Bed & breakfastactiviteiten impliceren dat steeds verschillende gasten voor kortere perioden van de privé vertrekken gebruik maken. Daardoor zal er noodzakelijkerwijs een intensiever gebruik van de gemeenschappelijke gang en trap worden gemaakt dan bij een normaal woongebruik, waarbij aannemelijk is dat dit ook in de nachtelijke uren zo zal zijn. Aangenomen kan worden dat sprake zal zijn van een veelvuldige in- en uitloop van gasten gedurende het verblijf en bij aankomst en vertrek met bagage’.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Call Now Button