Strafrecht

Advocaat strafrecht Amsterdam

strafrecht advocaat amsterdam
Strafrecht Advocaat Amsterdam

Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in strafzaken en behartigt als specialist (internationaal) strafrecht de belangen van een verdachte bij rechtbanken en gerechtshoven, in Amsterdam of elders in Nederland. Dit kan gaan om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Onze strafrechtadvocaten beschikken over jarenlange expertise en hebben ruime ervaring in alle facetten van de strafadvocatuur. Vanuit ons advocatenkantoor in centrum Amsterdam verlenen onze strafadvocaten landelijke rechtsbijstand aan verdachten. Vanaf het verhoor op het politiebureau (ook in het kader van piket) of na ontvangst van een dagvaarding, tot het einde van de strafzaak.

U kunt er verzekerd van zijn dat de strafrecht advocaat onze cliënten, ook op pro deo basis, voor het beste resultaat gaat en u op de best mogelijke manier bijstaat.

strafadvocaat amsterdamStrafproces

Het strafproces begint met een gerechtelijk vooronderzoek gevolgd door een dagvaarding waarbij een verdachte (persoon of bedrijf) door justitie wordt vervolgd.

 

Strafrecht

Wij staan als specialist verdachten bij in alle onderdelen van het strafrecht. Bij verhoor en andere contacten met politie (recherche) en justitie, schikkingsvoorstellen, het uitvoeren van een taakstraf, bureau HALT, opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis, opheffen van beperkingen, het opkomen voor de rechten van gedetineerden, het horen van getuigen en het doen van zelfstandig onderzoek. Indien nodig schakelen wij de beste deskundigen voor de verdediging in. Ook zijn wij gespecialiseerd in artikel 12 Sv. procedures (klagen tegen niet-vervolging van een delict).

strafadvocaat amsterdamStrafrechtadvocaat: ervaren specialist in strafzaken

Onze gespecialiseerde advocaten strafrecht in Amsterdam staan verdachten uiteraard bij op de zitting bij alle gerechtelijke instanties:

 

 

advocaat strafrecht amsterdam specialistSpecialist strafrecht

De advocaat belast met de behandeling van strafzaken is gespecialiseerd in juridische bijstand aan verdachten in alle soorten van overtredingen en misdrijven die in de strafwet zijn beschreven, zoals:

 

 • Geweld (moord, doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging)
 • Zeden (strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting, aanranding, ontucht)
 • Vermogensdelicten (zoals diefstal, heling, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen)
 • Criminele organisatie (lid zijn van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven)
 • Harddrugs (Opiumwet, drugshandel, henneplantage, cocaine- heroïnetransport)
 • Wapens (Wet Wapens en Munitie; wapenbezit of wapenhandel)
 • Diefstal (eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal)
 • Verkeer (ongevallen/gevaar op de weg; aanrijding WVW, snelheidsovertreding, rijden onder invloed)
 • Fraude (afpersing, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, uitkeringsfraude / bijstandsfraude, faillissementsfraude, belastingfraude)
 • TBS (TBS met dwangverpleging bij een ernstig delict, als er ten tijde van het delict een stoornis was en er gevaar is voor de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen)
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (maatregel tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van illegale inkomsten)
 • Economisch strafrecht (valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen)
 • Jeugdstrafrecht (onderhoud ten parkette, o.t.p., of  zitting bij de kinderrechter)
 • Gijzeling
 • Overlevering (voorlopige hechtenis als een buitenlandse staat om de uitlevering of overlevering van een verdachte verzoekt)
 • Benadeelde partij / slachtoffer (slachtoffer van een misdrijf als benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte).

advocaat strafrecht amsterdamRaadsman in het strafproces

Ook vertegenwoordigt onze strafrechtadvocaat cliënten bij andere (tucht)procedures die samenhangen met het strafproces.

De advocaat strafrecht van ons advocatenkantoor staan cliënten ook bij in de volgende gevallen:

 • als uw rijbewijs wordt ingevorderd,
 • als zaken in beslag zijn genomen,
 • als u een strafbeschikking krijgt.

Schadevergoeding na vrijspraak en detentie

Na afloop van een strafproces kan onze advocaat strafrecht schadevergoeding vorderen van de overheid. Onze advocaten strafrecht in Amsterdam zullen in zo’n geval een procedure starten om alle gemaakte kosten in het kader van de verdediging vergoed te krijgen.

Wanneer:

 • u vrijgesproken bent,
 • u niet verder vervolgd wordt,
 • uw in beslag genomen zaken ten onrechte zijn vernietigd,

zullen wij als strafrechtadvocaat schadevergoeding van de Staat der Nederlanden vorderen voor ten onrechte ondergane hechtenis.

Pro deo advocaat in Amsterdam

Wij treden als advocaat strafrecht pro-deo en op betalende basis op. Indien nodig nemen wij de zaak over van een andere advocaat.

Advocaat-Strafrecht-Amsterdam-strafadvocaat-beste-strafrechtadvocaat-specialist-topadvocaat-strafzaak-pro deoContact met gespecialiseerde advocaat strafrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over strafrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde strafrecht advocaat in Amsterdam centrum.

 

 

 

 

advocaat-strafrecht-specialist-amsterdam-strafrechtadvocaat

 
advocaat amsterdam