Strafrecht advocaat

Advocaat strafrecht Amsterdam

strafrecht advocaat amsterdam

 

Strafrecht Advocaat Amsterdam

Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in strafzaken en behartigt als specialist (internationaal) strafrecht de belangen van een verdachte bij rechtbanken en gerechtshoven, in Amsterdam of elders in Nederland. Dit kan gaan om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Onze strafrechtadvocaten beschikken over jarenlange expertise en hebben ruime ervaring in alle facetten van de strafadvocatuur.

Vanuit ons advocatenkantoor in Amsterdam verlenen onze strafadvocaten landelijke rechtsbijstand aan verdachten. Vanaf het verhoor op het politiebureau (ook in het kader van piket) of na ontvangst van een dagvaarding, tot het einde van de strafzaak. U kunt er verzekerd van zijn dat de strafrecht advocaat onze cliënten, ook op pro deo basis, voor het beste resultaat gaat en u op de best mogelijke manier bijstaat.

Strafproces

Het strafproces begint met een gerechtelijk vooronderzoek gevolgd door een dagvaarding waarbij een verdachte (persoon of bedrijf) door justitie wordt vervolgd.

Strafrecht

Wij staan als specialist verdachten bij in alle onderdelen van het strafrecht. Bij verhoor en andere contacten met politie (recherche) en justitie, schikkingsvoorstellen, het uitvoeren van een taakstraf, bureau HALT, opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis, opheffen van beperkingen, het opkomen voor de rechten van gedetineerden, het horen van getuigen en het doen van zelfstandig onderzoek. Indien nodig schakelen wij de beste deskundigen voor de verdediging in. Ook zijn wij gespecialiseerd in artikel 12 Sv. procedures (klagen tegen niet-vervolging van een delict).

Specialist strafrecht

De advocaat belast met de behandeling van strafzaken is gespecialiseerd in juridische bijstand aan verdachten in alle soorten van overtredingen en misdrijven die in de strafwet zijn beschreven, zoals:

 • Geweld (moord, doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging)
 • Zeden (strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting, aanranding, ontucht)
 • Vermogensdelicten (zoals diefstal, heling, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen)
 • Criminele organisatie (lid zijn van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven)
 • Harddrugs (Opiumwet, drugshandel, henneplantage, cocaine- heroïnetransport)
 • Wapens (Wet Wapens en Munitie; wapenbezit of wapenhandel)
 • Diefstal (eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal)
 • Verkeer (ongevallen/gevaar op de weg; aanrijding WVW, snelheidsovertreding, rijden onder invloed)
 • Fraude (afpersing, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, uitkeringsfraude / bijstandsfraude, faillissementsfraude, belastingfraude)
 • TBS (TBS met dwangverpleging bij een ernstig delict, als er ten tijde van het delict een stoornis was en er gevaar is voor de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen)
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (maatregel tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van illegale inkomsten)
 • Economisch strafrecht (valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen)
 • Jeugdstrafrecht (onderhoud ten parkette, o.t.p., of  zitting bij de kinderrechter)
 • Gijzeling
 • Overlevering (voorlopige hechtenis als een buitenlandse staat om de uitlevering of overlevering van een verdachte verzoekt)
 • Benadeelde partij / slachtoffer (slachtoffer van een misdrijf als benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte) helpen wij met onze strafrecht advocaat.

Strafrecht advocaat: ervaren specialist in strafzaken

Onze gespecialiseerde advocaten strafrecht in Amsterdam staan verdachten uiteraard bij op de zitting bij alle gerechtelijke instanties:

Militair Strafrecht, Militaire Kamer

Onze strafrecht advocaat Mr. Krystle Aaron-de Bies is gespecialiseerd in het militaire strafrecht. Door haar jarenlange ervaring als juriste bij Defensie kan zij militairen en andere medewerkers van defensie deskundig advies geven en/of bijstand verlenen, ook in geval ven verdenking van een strafbaar feit op het gebied van strafrecht. Als een Nederlandse militair en strafbaar feit pleegt en daarom voor de rechter moet komen, wordt hij berecht door de militaire kamer van de rechtbank Gelderland te Arnhem.

Dat geldt niet alleen voor ‘militaire’ strafbare feiten (zoals het niet opvolgen van een dienstbevel, ongeoorloofde afwezigheid, wachtdelicten en dienstweigering), maar ook voor ‘gewone’ strafbare feiten die in privétijd worden gepleegd. Een militair die bijvoorbeeld in zijn of haar vrije tijd een diefstal pleegt en daarvoor strafrechtelijk wordt vervolgd, zal in de meeste gevallen terecht moeten staan bij deze kamer. Voor beide categorieën strafbare feiten komt men voor de militaire kamer. Er zijn specifieke uitzonderingen op deze regel. Eén van deze uitzonderingen bestaat als het strafbare feit samen met een niet-militair is gepleegd.

Raadsman in het strafproces

Ook vertegenwoordigt onze strafrechtadvocaat cliënten bij andere (tucht)procedures die samenhangen met het strafproces.

De advocaat strafrecht van ons advocatenkantoor staan cliënten ook bij in de volgende gevallen:

 • als uw rijbewijs wordt ingevorderd,
 • als zaken in beslag zijn genomen,
 • als u een strafbeschikking krijgt.

Schadevergoeding na vrijspraak en detentie

Na afloop van een strafproces kan onze strafrecht advocaat schadevergoeding vorderen van de overheid. Onze advocaten strafrecht in Amsterdam zullen in zo’n geval een procedure starten om alle gemaakte kosten in het kader van de verdediging vergoed te krijgen.

Wanneer:

 • u vrijgesproken bent,
 • u niet verder vervolgd wordt,
 • uw in beslag genomen zaken ten onrechte zijn vernietigd,

zullen wij als strafrecht advocaat schadevergoeding van de Staat der Nederlanden vorderen voor ten onrechte ondergane hechtenis.

Pro deo advocaat in Amsterdam

Wij treden als strafrecht advocaat pro-deo en op betalende basis op. Indien nodig nemen wij de zaak over van een andere advocaat.

Strafrecht Advocaat Amsterdam strafadvocaat beste strafrechtadvocaat specialistContact met gespecialiseerde advocaat strafrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over strafrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde strafrecht advocaat in Amsterdam.

 

 

 

 

advocaat-strafrecht-specialist-amsterdam-strafrechtadvocaat

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam