Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

Onze advocaten ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam mr. Roland E. Gerritsen is gespecialiseerd in alle rechtsverhoudingen die een onderneming of een bedrijf aangaat. Mr. Roland E. Gerritsen heeft meer dan 30 jaar ervaring. Als advocaat ondernemingsrecht Amsterdam is hij werkzaam als juridisch adviseur en specialist in het interne en externe ondernemingsrecht van de ondernemerspraktijk.

Bel een advocaat ondernemingsrecht: 020 – 522 1999  

Voor zowel bedrijven, eenmanszaak als startende ondernemers. Daarbij kan men denken aan externe zaken van ondernemingen en rechtspersonen zoals het aangaan van verplichtingen, het sluiten van arbeidsovereenkomsten, het huren van een pand, intellectuele eigendom, of het financieren van de productie.

Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam voor structuur bedrijf

Daarnaast adviseren onze advocaten ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam over de interne structuren van een bedrijf of onderneming.

 • Hoe gaan de directie en de aandeelhouders (de eigenaren van het bedrijf) met elkaar om?
 • Wat gebeurt er als een directie lid of statutair directeur niet goed functioneert?
 • Wie beslist uiteindelijk wat goed is voor het bedrijf?

Onze ervaren advocaten ondernemingsrecht Amsterdam geven juridisch advies en voeren gerechtelijke procedures (ook arbitrage) op het gebied van:

 • opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • financiering en herstructurering
 • overnames en verkoop van ondernemingen
 • faillissement en sursėance
 • mededingingsrecht, IT, software en intellectuele eigendom
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemingsrecht advocaat: organen, directie en aandeelhouders

De directie, die het belang en de voorgang van het bedrijf als uitgangspunt heeft, of de aandeelhouders bepalen het beleid van een onderneming.

Deze organen binnen een bedrijf kunnen verschillende belangen en uitgangspunten hebben. Deze kunnen  lijnrecht tegen over elkaar staan en dat kan tot een geschil of procedure kunnen leiden.

Om dat te voorkomen sluit men vaak vooraf al contracten, zoals een aandeelhouders – statuut of een directie – statuut waarin afspraken zijn opgenomen.

De aangewezen advocaat ondernemingsrecht Amsterdam, van ons advocatenkantoor, weet daarin op een goede en adequate manier te adviseren. Zowel aan de directie als aan de aandeelhouders, dan wel aan het bedrijf in het algemeen.

Juridisch advies over rechtspersonen: BV en NV

Een onderneming of bedrijf kan in verschillende vormen – rechtspersonen- voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • besloten vennootschap (BV), de meest voorkomende vorm,
 • maar ook de Naamloze Vennootschap (NV) is populair.

Een van de meest kenmerkende verschillen tussen de BV en de NV is dat de aandelen in een NV niet op naam staan. Vaak zijn het de grotere bedrijven die in een NV vorm geregeld zijn en waarvan de aandelen op een beurs verhandelbaar zijn.

De BV heeft een gesloten structuur, dus die aandelen staan op naam en de overdracht – al dan niet door verkoop –  is aan bepaalde regels gebonden.

Beide bedrijfsvormen hebben een directie en aandeelhouders, dus de bestuurders en de eigenaren van het bedrijf. Wij adviseren als advocaat ondernemingsrecht Amsterdam over de rechtsvorm die het beste bij een onderneming past.

Advies voor VOF en maatschap

Daarnaast komen de VOF, de vennootschap onder firma, en de maatschap ook regelmatig als rechtsvorm voor. Deze laatste –de maatschap- gebruikt men voor het gezamenlijk uitoefenen van een bepaald (vrij) beroep, zoals:

 • artsen
 • advocaten
 • notarissen
 • octrooigemachtigden
 • of gerechtsdeurwaarder

Die samen onder een gezamenlijke naam een beroep uitoefenen.

CV en start-up als ondernemingsvorm

Een minder vaker voorkomende rechtsvorm zijn de Coöperatie en de Commanditaire Vennootschap (CV). Deze rechtsvorm is in opkomst door de grote hoeveelheid Start Ups, die via private equity investeerders of andere investering kapitaal aantrekken. Daarbij is het voor derden niet belangrijk wie de onderneming heeft gefinancierd, of indien de financiers geen behoefte hebben – uit overwegingen van privacy – om bekend te maken dat bepaalde nieuwe initiatieven zijn gefinancierd.

Het voordeel is bovendien dat de zogenaamde niet bekende –stille- vennoot tot een bepaald bedrag risico loopt. In de KvK staat hoe groot dat bedrag is.

Beginnende ondernemers begeleiden

De advocaten ondernemingsrecht Amsterdam zijn bij uitstek ook uw adviseur voor beginnende ondernemers, startups en bestaande bedrijven bij de keuze van een goede rechtsvorm om het bedrijf uit te oefenen. Ook hierbij staat het belang en het succesvolle voortbestaan van het bedrijf voorop. De keuze van een goede rechtsvorm en het besef bij de onderneming om een juiste rechtsvorm te kiezen kan dus van belang zijn bij een toekomstig succesvolle onderneming.

Wij werken bij juridisch advies over het ondernemingsrecht samen met accountants, notarissen, fiscalisten en andere adviseurs vanuit ons advocatenkantoor in Amsterdam.

advocaat ondernemingsrecht amsterdamContact met advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam

Voor juridisch advies, het opstellen van contracten of procederen over ondernemingsrecht of vennootschapsrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht Amsterdam, mr. Roland E. Gerritsen.

 

 

 

bankrecht advocaat

Call Now Button