Ondernemingsrecht

Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

Onze advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in alle rechtsverhoudingen die een onderneming of een bedrijf aangaat. De advocaat ondernemingsrecht is juridisch adviseur en specialist in het interne en externe ondernemingsrecht van de ondernemerspraktijk: voor bedrijven, eenmanszaak en startende ondernemers. Daarbij kan gedacht worden aan externe zaken van ondernemingen en rechtspersonen zoals het aangaan van verplichtingen, het sluiten van arbeidsovereenkomsten, het huren van een pand, intellectuele eigendom, of het financieren van de productie van goederen. Daarnaast begeleidt onze advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam ook de interne structuren van een bedrijf. Hoe gaan de directie en de aandeelhouders (de eigenaren van het bedrijf) met elkaar om? Wat gebeurt er als een directie lid of statutair directeur niet goed functioneert en wie beslist uiteindelijk wat goed is voor het bedrijf. Onze advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht geeft juridisch advies en voert gerechtelijke procedures (ook arbitrage) op het gebied van:

 • opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • financiering en herstructurering
 • overnames en verkoop van ondernemingen
 • faillissement en sursėance
 • mededingingsrecht, IT, software en intellectuele eigendom
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemingsrecht: organen, directie en aandeelhouders

De directie, die het belang en de voorgang van het bedrijf als uitgangspunt heeft, of de aandeelhouders, die geld/kapitaal in het bedrijf hebben gestoken en dus van die investering een bepaald rendement verwachten, bepalen het beleid van een onderneming.

Deze organen binnen een bedrijf kunnen verschillende belangen en uitgangspunten hebben die soms lijnrecht tegen over elkaar kunnen staan en tot een geschil of procedure kunnen leiden.

Om dat te voorkomen worden vaak vooraf al contracten gesloten, zoals een aandeelhouders – statuut of een directie – statuut waarin afspraken gemaakt worden wie, wat en op welk ogenblik mag en waarvoor wie verantwoordelijk is en wie beslissen mag en kan nemen binnen het bedrijf.

De advocaat ondernemingsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam weet daarin op een goede en adequate manier te adviseren, of dat nu aan de directie is of aan de aandeelhouders, of aan het bedrijf in het algemeen.

Rechtspersonen: BV en NV

Een onderneming of bedrijf kan in verschillende vormen – rechtspersonen- voorkomen. Gedacht kan worden aan een:

 • besloten vennootschap ( BV ), de meest voorkomende vorm,
 • maar ook de Naamloze Vennootschap ( NV )  wordt veelvuldig gebruikt.

Een van de meest kenmerkende verschillen tussen de BV en de NV is dat de aandelen – de eigendomsbewijzen – in een NV niet op naam staan en dus door iedereen die een aandeel heeft en daarmee dus een recht op dat aandeel kan aantonen – aandeel aan toonder -, de op dat aandeel verkregen rechten kan uitoefenen en dat aandeel ook kan verhandelen. Vaak zijn het de grotere bedrijven die in een NV vorm geregeld zijn en waarvan de aandelen op een beurs verhandeld worden.

De BV heeft een gesloten structuur, dus die aandelen staan op naam en de overdracht – al dan niet door verkoop –  is aan bepaalde voorwaarden en regels gebonden.

Beide bedrijfsvormen hebben dus een directie en aandeelhouders, dus de bestuurders en de eigenaren van het bedrijf. Wij adviseren als advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam over de rechtsvorm die het beste bij de onderneming past.

VOF en maatschap

Daarnaast komen de VOF, de vennootschap onder firma, en de maatschap ook regelmatig als rechtsvorm voor. Deze laatste – de maatschap – wordt gebruikt voor het gezamenlijk uitoefenen van een bepaald ( vrij ) beroep, zoals door

 • artsen
 • advocaten
 • notarissen
 • octrooigemachtigden
 • of gerechtsdeurwaarder

Die samen onder 1 naam hun beroep uitoefenen.

CV en start-up als onderneming

Een minder vaker voorkomende rechtsvorm is de Commanditaire Vennootschap ( CV ). Een al zeer oude en met name in het verleden vaker gebruikte rechtvorm die zijn grondslag al in de gouden eeuw had bij de VOC, maar in de laatste eeuw wat in de vergetelheid is geraakt. Deze rechtsvorm is echter weer wat in opkomst door de grote hoeveelheid Start Ups, die financiering nodig hebben en via private equity investeerders of andere investering rondjes kapitaal aantrekken, waarbij het voor derden niet belangrijk is wie de onderneming heeft gefinancierd, of indien de financiers geen behoefte hebben – uit overwegingen van privacy – om bekend te maken dat bepaalde nieuwe initiatieven door hun worden gefinancierd.

Het voordeel is bovendien dat de zogenaamde niet bekende – De stille vennoot -, ook maar tot een bepaald bedrag risico loopt. In de KvK staat hoe groot dat bedrag is en daardoor kunnen derden die zaken met de commanditaire vennootschap doen ook meteen weten wat het kapitaal is van het bedrijf!

Beginnende ondernemers

De advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam is bij uitstek ook de adviseur voor beginnende ondernemers, Start – Ups en bestaande bedrijven bij de keuze van een goede rechtsvorm om het bedrijf uit te oefenen. Ook hierbij staat het belang en het succesvolle voortbestaan van het bedrijf voorop; de keuze van een goede rechtsvorm en het besef bij de onderneming om een juiste rechtsvorm te kiezen kan dus van belang zijn bij een toekomstig succesvolle onderneming. Wij werken bij juridisch advies over het ondernemingsrecht samen met accountants, notarissen, fiscalisten en andere adviseurs vanuit ons advocatenkantoor in Amsterdam.

advocaat-Ondernemingsrecht-en vennootschapsrecht-Amsterdam Contact met advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht in Amsterdam

Voor juridisch advies, het opstellen van contracten of procederen over ondernemingsrecht of vennootschapsrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam.

 

 

 

 

 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam