ZZP-er en toch werknemer?

avatar

ZZP of werknemer?

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam geven juridisch advies over alle soorten arbeidsrelaties. Rechtbank Amsterdam heeft op 28 april 2014 bepaald of een zzp-er die voor AT5 als journalist werkte, als werknemer kan worden beschouwd.  De journalist vond dat zij kon worden aangemerkt als werknemer en recht had op ontslagbescherming.

Heeft zzp’er recht op ontslagbescherming?

Als een zzp-er (free lancer, opdrachtovereenkomst) als werknemer kan worden aangemerkt heeft deze recht op ontslagbescherming. Het gaat hier om personen die werkzaamheden verrichten op basis van een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals een opdrachtovereenkomst) en die voldoen aan de volgende criteria:

  1. de werknemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten
  2. de arbeid wordt in de regel niet voor meer dan twee opdrachtgevers verricht,
  3. bij de arbeid worden niet meer dan twee helpers (anders dan gezinsleden) ingeschakeld
  4. de arbeid is voor de werknemer niet van bijkomende aard.

Meer dan twee andere opdrachtgevers bij een opdrachtovereenkomst

Betrokkene beschikte over een VAR-wuo verklaring. Op haar LinkedIn pagina stonden verwijzingen naar andere opdrachtgevers. In de periode dat zij voor AT5 werkte had zij ook facturen aan andere opdrachtgevers verzonden. Om die reden kwam de rechtbank tot het oordeel dat zij in de regel voor meer dan twee andere opdrachtgevers werkzaam was. Ook vond de rechtbank niet duidelijk of zij verplicht was de arbeid persoonlijk te verrichten.

Conclusie over verschil werknemer of zzp’er

De vraag is of de rechtbank hier een juiste beslissing heeft gegeven. Uit Hoge Raad ECLI:NL:HR:2011:BT7500 volgt dat voor het toetsingsmoment voor de vraag of de opdrachtnemer ontslagbescherming van het (inmiddels afgeschafte) BBA geniet, het moment van beëindiging van de arbeidsverhouding doorslaggevend is. De rechter moet voor de vraag of er recht is op ontslagbescherming, dus kijken naar moment van ontslag en bepalen of de zzp-er op dat moment minder dan twee opdrachtgevers heeft. De rechtbank heeft in dit geval de hele periode van werkzaamheden als toetsingsmoment genomen, wat in strijd lijkt met het uitgangspunt van de Hoge Raad.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ZZP.

Call Now Button