Advocaat ZZP-er en concurrentiebeding Amsterdam

avatar

concurrentiebeding zzp in Amsterdam zelfstandig ondernemerConcurrentiebeding geldig voor zzp-er?

Is een non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers geldig? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in het non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers.  Een zzp’er die als eenmanszaak in de ICT werkte als softwareontwikkelaar is niet zonder meer gebonden aan een non-concurrentiebeding, zo heeft gerechtshof den Haag bepaald. In afwachting van een tussen partijen overeen te komen schriftelijke overeenkomst was een zzp-er zijn werkzaamheden van zijn eenmanszaak begonnen en had hij aan zijn opdrachtgever gefactureerd.

Contractueel concurrentiebeding door de zzp-er overtreden

De opdrachtgever vorderde schadevergoeding omdat het contractuele concurrentiebeding door de zzp-er was overtreden. De opdrachtgever stelde zich daarbij op het standpunt dat hij erop mocht vertrouwen dat de zzp-er stilzwijgend akkoord is gegaan met het contractuele concurrentiebeding. Bovendien betreft het volgens de opdrachtgever een concurrentiebeding dat in de branche gangbaar is.

Concurrentiebeding en het grondrecht van vrije arbeidskeuze van een zelfstandig ondernemer

Gerechtshof den Haag volgde deze redenering niet. Een concurrentiebeding is volgens het hof een bezwarend beding dat inbreuk op het grondrecht van vrije arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet). Hoewel voor freelancers dit niet wettelijk is geregeld, zoals voor werknemers, vindt het hof dat de zelfstandige ondernemer toch enige bescherming verdient.

Voor werknemer geldt dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen (artikel 7:653 lid 1 BW). Dit waarborgt dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen (zie bijv. ECLI:NL:HR:2008:BC0384, r.o. 3.4).

ZZP: instemming met een concurrentiebeding mag niet te snel worden aangenomen

Het hof overwoog dat een zzp’er, die persoonlijk gehouden was de overeengekomen werkzaamheden moet verrichten, een vergelijkbare positie heeft als een werknemer bij de totstandkoming van de overeenkomst. Om die reden mag instemming van een zzp’er met een concurrentiebeding niet te snel worden aangenomen.

Het enkele feit dat de zzp-er op basis van het ‘SDB contract’ aan de slag is gegaan vond het hof onvoldoende om aan te nemen dat de zelfstandige daardoor gebonden is aan het concurrentiebeding in het conceptcontract.

Voorwaarden rechtsgeldig concurrentiebeding ZZP: schriftelijkheidsvereiste

Een concurrentiebeding in het arbeidsrecht is pas geldig als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet meerderjarig zijn (achttien jaar of ouder),
  • Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen met de werknemer

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan is werknemer niet aan een concurrentiebeding gebonden. Dit schriftelijkheidsvereiste houdt in dat de werknemer kennis heeft kunnen nemen van het concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst of ander document waarin het beding is neergelegd moet door de werknemer zijn ondertekend. Is dat niet het geval, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Dat laatste geldt dus in bepaalde gevallen ook voor de zzp-er.

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig is als de werkgever in een schriftelijke toelichting bij het beding duidelijk maakt dat het concurrentie- en/of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

advocaat concurrentiebeding zzp in AmsterdamContact met advocaat concurrentiebeding voor zzp in Amsterdam

Voor meer informatie over het concurrentiebeding bij zzp-ers kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

 

Call Now Button