Ziekte en vakantiedagen opbouwen en afboeken

avatar

Vakantieuren afboeken op vakantiedagen, mag dat? Advocaat Amsterdam arbeidsrechtVakantieuren afboeken op vakantiedagen, mag dat?

Mag uw werkgever zonder uw toestemming ziektedagen met vakantiedagen verrekenen? Bel onze advocaten arbeidsrecht! Een werkgever mag u alleen bovenwettelijke (extra) vakantiedagen afboeken van ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren met u afspreken. Sector kanton Rechtbank Arnhem heeft op 22 februari 2013 beslist dat het een werkgever niet is toegestaan om vakantieuren af te boeken op de vakantiedagen als een zieke werknemer vakantie viert.

Ziektedagen als vakantiedagen afboeken mag niet

  • De kantonrechter deelt de mening van werkgever niet. Niet gesteld of gebleken is dat partijen (vooraf) schriftelijk zijn overeengekomen dat ziektedagen als vakantiedagen gelden als omschreven in art. 7:637 lid 1 (oud) BW.
  • Ingevolge art. 7:636 lid 1 (oud) BW kunnen ziektedagen alleen als vakantie worden aangemerkt, indien de werknemer daarmee mondeling of schriftelijk instemt.

Geen akkoord werknemer om vakantiedagen af te schrijven tijdens ziekte

Dat [werkneemster] hiermee heeft ingestemd, heeft Biolegio niet aangevoerd. Kennelijk is zij van mening dat zij vakantieuren mag afboeken wanneer een werknemer feitelijk vakantie viert tijdens ziekte.

Geen vakantie genoten tijdens arbeidsongeschiktheid

Dit standpunt is echter in strijd met de (oude en nieuwe, vanaf 1 januari 2012 geldende) wettelijke regeling van vakantie en verlof, nog daargelaten dat [werkneemster] betwist dat zij vakantie heeft genoten tijdens haar ziekte.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, ziekte en het opbouwen van vakantiedagen.

Call Now Button