Ziekmelden bij een langdurige verkoudheid?

avatar

ziekmelden werkgever advocaat arbeidsrecht

Moet ik mij ziekmelden bij een verkoudheid?

Ziekmelden is vaak een issue tijdens de corona-pandemie. Een van de maatregelen tijdens de corona-pandemie is dat men met een verkoudheid thuis dient te blijven. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam een uitspraak waarin de rechter moest oordelen of het langdurig thuisblijven vanwege een verkoudheid gezien moet worden als een ziekmelding.

Niet ziek, maar wel verkouden tijdens Corona?

Voordat onze arbeidsrecht specialist overgaat tot bespreking van het oordeel van de rechter zullen we de feiten van de zaak eerst kort uitleggen

Een werknemer gaf op 1 april 2020 aan dat hij niet naar zijn werk kon komen vanwege een verkoudheid. Het advies van het RIVM in verband met Covid-19 [ofwel Corona] was toen nog dat men thuisblijft zolang men verkouden is. Het probleem was dat de man zich niet ziek wilde melden. De betreffende werknemer stelde zich op het standpunt dat hij namelijk niet ziek was. Normaal gesproken [vóór de Covid-situatie] zou hij wél werken met een verkoudheid.Verder wilde de man niks aan de werkgever kwijt over zijn verkoudheid.

De Arboarts over de medische toestand van de werknemer

De werkgever wilde graag duidelijkheid over de toestand van de werknemer zodat hij en het team wisten wanneer de werknemer terugverwacht kon worden. Naarmate de dagen voorbijgingen en de man nog steeds thuis zat omdat hij verkouden was, vroeg de werkgever hem of hij zich ziek kon melden. De ziekmelding kon dan immers worden onderzocht door een Arboarts. De werknemer bleef weigeren en gaf aan thuis te kunnen werken.

Dit was echter niet mogelijk gezien zijn functie als verkoopmedewerker. Na over en weer discussiëren meldde de man zich ziek en liet zich onderzoeken door de bedrijfsarts. Na dit onderzoek melde de man zich officieel ziek en bleef hij werkzaam bij de werkgever tot het einde van zijn contract dat op 1 september 2020 afliep. De werkgever was inmiddels ook gestopt met het betalen van zijn loon.

Het oordeel van de kantonrechter over verplicht thuis zijn en ziekmelding

De rechter erkende dat het destijds een grijs gebied was of het verplicht thuis zijn gezien moest worden als een ziekmelding. De rechter was wel van oordeel dat de werknemer na zes weken duidelijkheid moest geven over of hij wel of niet arbeidsongeschikt was. Zes weken is immers een lange periode van afwezigheid op het werk

Enige controlemiddel: het inschakelen van een Arboarts of bedrijfsarts

Tijdens een ziekmelding heeft de werkgever als enige controlemiddel het inschakelen van een Arboarts. Als de werknemer zich niet ziekmeldt, zou dat de werkgever beletten om de werknemer te helpen.De rechter was dan ook van oordeel dat van een werknemer verwacht mag worden dat hij, bij voortdurende en langdurige verkoudheid, op een gegeven moment op verzoek van de werkgever toch een ziekmelding doet, zodat de bedrijfsarts kan beoordelen of de betreffende werknemer arbeid kan verrichten.

Ook oordeelde de rechter dat de werknemer zijn re-integratie zelf in de weg zat door steeds een gesprek met de werkgever uit de weg te gaan.

Verantwoordelijkheid van de werknemer bij ziekmelding

Wat hier ook van zij, er kan geconcludeerd worden dat de verkoudheid tijdens de Covid-pandemie een grijs gebied is. De werkgever moet accepteren dat men in dat geval niet naar werk kan komen, maar het is dan ook wel de verantwoordelijk van de werknemer om daar zorgvuldig mee om te gaan. Een ziekmelding was in deze zaak op zijn plaats.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ziekmelden

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam of heeft u, als werkgever of werknemer, vragen over ziekmelden tijdens de Covid-pandemie of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? In dat geval kunt u contact opnemen met ons advoccatenkantoor. Mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies en haar collega’s zijn zeer ervaren in het arbeidsrecht en zijn u graag van dienst bij een ziekmelding en reintegratie.

 

Advocaat Amsterdam

ziekte ziekmelden arbeidsongeschikt Advocaat Amsterdam arbeidsrecht

Call Now Button