Opdrachtgever mag ZZP’er niet discrimineren

avatar

Ook zelfstandig ondernemers beschermd tegen discriminatie  

Een Poolse zzp’er verrichtte werkzaamheden voor een bedrijf. Hij kreeg daarvoor contracten voor bepaalde tijd, een opdrachtovereenkomst. De ondernemer had, samen met zijn partner, een kerstliedje gepubliceerd op YouTube ter bevordering van de tolerantie voor partners van hetzelfde geslacht. Daarna kreeg hij van zijn opdrachtgever te horen dat zijn opdracht niet werd verlengd. De ondernemer pikte dat niet en eiste schadevergoeding wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Hij stelde dat er op die manier zijn werk onmogelijk werd gemaakt. De opdrachtnemer deed een beroep op het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. De verzoeker beriep zich daarbij op een Europese richtlijn.  

Gelijke behandeling en vrije keuze van contractspartijen

De Europese Unie stelt regels op die moeten zorgen voor gelijke behandeling van o.a. werknemers. Daarbij staat de Europese Unie ook voor de vrije keuze van contractspartijen. Dat betekent dat partijen zelf mogen kiezen met wie ze een overeenkomst aangaan. Een Poolse rechter vroeg zich af hoe deze twee regels zich in dit geval tot elkaar verhouden en vroeg het Europese Hof van Justitie om uitleg.

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, het arrest  van de Europese Hof van Justitie. 

Partners van hetzelfde geslacht en discriminatie

Volgens onze arbeidsrechtspecialist heeft de Europese richtlijn als doel met betrekking tot “arbeid en beroep” een algemeen kader te creëren voor de bestrijding bedoeld tegen discriminatie op grond van onder meer seksuele geaardheid. Hierdoor kan in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast worden zodat eenieder, dus ook ZZP’ers, beschermd worden tegen ongelijke behandeling. 

Voorzien in levensonderhoud

De richtlijn ziet op een breed scala aan beroepsactiviteiten. Daaronder vallen volgens het hof ook de werkzaamheden van zelfstandigen om in hun levensonderhoud te voorzien. Er valt dus een onderscheid te maken in werkzaamheden van zelfstandige die onder de richtlijn vallen en werkzaamheden van zelfstandigen die erbuiten vallen. Om onder de richtlijn te vallen moeten de activiteiten dus een zekere stabiliteit kennen. 

Op regelmatige basis werkzaamheden

In de onderhavige zaak merkt onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam op dat de Poolse zelfstandig en op regelmatige basis werkzaamheden deed voor zijn opdrachtgever. Door deze werkzaamheden kon hij ook rondkomen en voorzien in zijn levensbehoeften. Het Hof overwoog dat de weigering om een overeenkomst te sluiten met een ZZP’er wegens zijn seksuele geaardheid binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt. 

Bescherming van de richtlijn 

Uit het voorgaande mag dus worden opgemaakt dat de werkzaamheden van de Poolse verzoeker vallen onder de Europese richtlijn. Hij geniet dus ook de bescherming ervan. Het is nu weer aan de Poolse rechter om de richtlijn toe te passen op het verzoek van de Poolse zelfstandige. De Poolse rechter moet nu oordelen of de annulering discriminerend was of niet. Zo ja, dan moet de opdrachtgever waarschijnlijk schadevergoeding betalen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over het opzeggen van een werkovereenkomst  

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en discriminatie. 

 

zzp discriminatie advocaat amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam 

Call Now Button