Zelf ontslag vragen bij de rechter, heb ik dan recht op een vergoeding?

avatar

Zelf ontslag vragen, heb ik recht op een vergoeding?

Wat gebeurt er als een werknemer zelf ontslag vraagt bij de rechter? Wanneer partijen een arbeidsgeschil hebben dat zij zelf niet op kunnen lossen dan zullen zij hiervoor naar de rechter moeten. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de kantonrechter dan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een verzoek van de werknemer komt minder vaak voor. Voor de werkgever geldt dat hij voor een ontbindingsverzoek maar een aantal wettelijk bepaalde gronden heeft. Voor een verzoek van de werknemer geldt in beginsel dat deze meestal wel wordt gehonoreerd. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter een verzoek tot ontbinding van de werknemer behandelde. 

Werknemer niet akkoord met vervangende functie

Volgens onze arbeidsrechtspecialist leidde arbeidsongeschiktheid ertoe dat de werknemer zijn functie niet meer kon uitoefenen. Zijn werkgever bood hem vervolgens een andere functie aan die wel passend zou zijn binnen zijn beperkingen. De werknemer weigerde deze functie te accepteren, omdat het uiteindelijk zou leiden tot een lagere beloning. Partijen werden het niet eens over hoe zij deze problemen moesten oplossen waardoor de werknemer de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Grondrecht vrijheid van arbeidskeuze

Zoals eerder aangegeven worden ontbindingsverzoeken van werknemers in beginsel altijd gehonoreerd. Volgens onze arbeidsrechtadvocaat heeft dit te maken met de grondwet. Daarin is namelijk een grondwettelijk gewaarborgde vrijheid opgenomen tot arbeidskeuze.

Wettelijke ontslaggronden

De kantonrechter oordeelde in de zaak dan ook dat het verzoek van de werknemer in beginsel moest worden gehonoreerd. Ter zitting stelde de werkgever nog dat niet was voldaan aan een voldragen ontslaggrond. De rechter volgde de werkgever niet in zijn argumentatie. De vraag of sprake is van een voldragen ontslaggrond geldt enkel indien een werkgever een verzoek tot ontbinding doet.

Schadvergoeding als werknemer om ontslag vraagt bij de rechter

De werknemer verzocht ook om een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Deze werden echter niet toegewezen door de kantonrechter. Indien een werknemer een verzoek doet tot ontbinding komt de transitievergoeding of een billijke vergoeding pas in beeld indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Het moet dan gaan om duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die duidelijk strijdig zijn met goed werkgeverschap. Aangezien de werknemer zelf het aanbod van de werkgever had geweigerd, oordeelde de rechter dat de werkgever geen blaam trof.

Bedenktijd billijke vergoeding en een transitievergoeding

Nu aan de door de werknemer verzochte ontbinding geen vergoedingen worden verbonden, terwijl hij verzocht om te ontbinden met toewijzing van een billijke vergoeding en een transitievergoeding, werd hij in de gelegenheid gesteld om het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te trekken.

Tegenverzoek werkgever

De werkgever stelde ook nog een tegenverzoek in. Indien de werknemer zijn verzoek zou intrekken verzocht de werkgever zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wees dit verzoek toe omdat er inmiddels sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

Werknemers die zelf willen vertrekken bij hun werkgever via de rechter, moeten dus oppassen. In veel gevallen betekent het dat er geen recht op een schadevergoeding is.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de ontbinding van een arbeidsovereenkomst

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en ontbinding.

arbeidsrecht ontslag advocaat amsterdam

Call Now Button