Kan de rechter de wettelijke verhoging (boete) bij achterstallig loon matigen?

avatar

wettelijke verhoging loonvordering boete achterstallig salaris advocaat amsterdam

 

Als een werkgever te laat is met het betalen van loon, kan de werknemer bij de kantonrechter met hulp van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam een loonvordering instellen. De werkgever moet het salaris dan betalen met een boete die de kantonrechter op kan leggen: de wettelijke verhoging. Die bedraagt maximaal 50% van het achterstallige loon. Echter, de rechter heeft hierin de vrije hand. Op grond van de wet (art. 7:625 BW) moet de werkgever in principe de wettelijke verhoging vaak betalen. Vaak wijst de rechter deze verhoging dan ook toe, om de werkgever te prikkelen voortaan het loon op tijd te voldoen. Maar geldt deze boete in alle gevallen? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht mr. Paul Snijders in Amsterdam, geeft hier een toelichting op. 

Correct voldoen van het loon

Het correct voldoen van het loon vormt immers een van de meest elementaire verplichtingen van een werkgever. Werknemers zijn met betrekking tot hun levensonderhoud veelal afhankelijk van dat loon. Dat geldt zowel voor oproepkrachten als voor werknemers die in vaste dienst zijn en die fulltime werken. De arbeidsrechter, de kantonrechter, rekent een werkgever het niet betalen van het verschuldigde loon daarom meestal zwaar aan. Daarom moet de werkgever vaak als gevolg van een rechtszaak de wettelijke verhoging betalen.

Financiële problemen en toch wettelijke verhoging

In een rechtszaak die zich afspeelde in begin 2022 oordeelde de kantonrechter nog dat het feit dat een werkgever als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen verkeerde, geen rechtvaardiging is om het loon niet te betalen. Het toewijzen van de wettelijke verhoging, en daarmee het geven van een prikkel om het loon tijdig te betalen, is daarom hier bij uitstek op zijn plaats, vond de kantonrechter in Rotterdam, zodat voor matiging van de wettelijke verhoging geen aanleiding was en de wettelijke verhoging onverkort toegewezen werd.

Betalingsonmacht: minder wettelijke verhoging

Dezelfde kantonrechter dacht er een paar maanden laten heel anders over. De kantonrechter oordeelde toen, dat hij ook de bevoegdheid om deze verhoging te matigen. In die uitspraak heeft de rechter dat dan ook gedaan.  De werkgever kon het loon immers niet eerder betalen. Betalingsonmacht was de reden van de te late betaling. Met het oog hierop matigde de kantonrechter de wettelijke verhoging over het salaris van de maand april 2022 tot 20%, dat wil zeggen tot een boete van € 659,51 bruto.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over loonbetalingen

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schorsing en loonbetalingen. 

 

Advocaat Amsterdam

 

 

wettelijke verhoging loonvordering achterstallig salaris advocaat amsterdam

Call Now Button