Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021

avatar

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021 advocaat amsterdam

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2021 met 3% omhoog. 

Elk jaar wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering van alimentatie en is geregeld in artikel 1:402a BW. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie. Voor 2021 is dat indexeringspercentage 3,0 %. 

Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de wettelijke indexering. Is hiervan geen sprake, dan dient met ingang van 1 januari 2021 het percentage van 3 % te worden gehanteerd. De aanpassing van de alimentatie geschiedt niet automatisch. Het nieuwe bedrag moet op basis van het bovenstaande worden berekend. 

De verhoging ingevolge de indexering kan worden berekend op de website van het LBIO: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/.

Call Now Button