Wet bestrijding betalingsachterstand handelstransacties van kracht

avatar

Verhoging wettelijke handelsrente

Als de ondernemer of overheidsinstantie een factuur niet tijdig betaalt, dan is de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met één procentpunt.

Minimumvergoeding voor invorderingskosten

Ook is ten minste € 40 verschuldigd aan incassokosten. Het is niet relevant of deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Maximumbetalingstermijn

Betalingstermijn zijn maximaal 60 dagen. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen partijen een langere betalingstermijn overeenkomen. Partijen moeten dan beargumenteren dat deze termijn niet kennelijk onbillijk is voor de schuldeiser.

Overheidsinstanties

Ook als een overheid niet tijdig aan een ondernemer betaalt, geldt de wettelijke handelsrente (artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek) en een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Daarvan kan worden afgeweken tot hoogstens 60 dagen.

Sinds 1 januari 2013 bedraagt de wettelijke handelsrente 7,75 %.

De Wet is van toepassing  op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

Call Now Button