Werktijdverkorting Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) loonkosten door Corona-virus

avatar

Onlangs de deze regeling ingetrokken omdat er een ongekend groot beroep op is gedaan door werkgevers. Werktijdverkorting aanvragen is nu dus niet meer mogelijk. Lopende vergunningen blijven echter van kracht. Als men verlenging wil, moet men als werkgever gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten: UWV betaalt maximaal 90% van de loonsom

Werkgevers kunnen nu een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen voor werknemers met een vast en met een flexibel contract. De tegemoetkoming geldt voor 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 3 maanden.

Voorwaarden NOW-regeling

De werkgever mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV zolang hij de tegemoetkoming ontvangt. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Maximaal 90% van de loonsom

Een werkgever krijgt maximaal 90% van de loonsom van het UWV terug.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dan vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor sommige aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

De exacte datum waarop werkgevers een aanvraag kunnen indienen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Oproepcontract en uitzendbedrijven

De tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam