Is een werknemer ook akkoord met een lager loon als hij een lagere functie accepteert?

avatar

advocaat werknemer ook akkoord met een lager loon als hij een lagere functie accepteert amsterdamLagere functie dus ook lager loon?

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders geeft juridisch advies over lager loon dat bij een andere functie hoort. Wanneer mag een werkgever er op vertrouwen dat een werknemer met een andere functie ook een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden heeft aanvaard? Het komt voor dat een werkgever een functiewijziging opdraagt die een lager loon met zich brengt. Op een gegeven moment kan de werkgever stellen dat de werknemer hier stilzwijgend akkoord mee is gegaan. De Hoge Raad heeft 23 november 2018 de vraag beantwoord wanneer vast staat dat de werknemer het salaris dat bij die nieuwe functie hoort, moet accepteren.

Reorganisatie en andere functie met teruggang in salaris

In 2010 had bij de werkgever een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, omdat de productiecapaciteit ontoereikend zou zijn en om de kwaliteit te verbeteren. De werkgever heeft de reorganisatie aan het voltallige personeel meegedeeld. Besloten is het accent te verleggen van een productiebedrijf naar een assemblagebedrijf. Het loongebouw werd met ingang van 1 juli 2013 aangepast. Dat leidde ertoe dat de medewerker de functie van Algemeen productiemedewerker C kreeg met een teruggang in salaris van € 461,43. 20 Werknemers hebben met de regeling ingestemd.

Werknemer niet akkoord met de wijziging van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden

De betrokken werknemer heeft echter kenbaar gemaakt niet akkoord te gaan met de wijziging van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, bestaande uit het toekennen van een andere functie en verlaging van het loon. De werkgever gaf daarop aan dat indien de wijzigingen niet worden geaccepteerd, deze eenzijdig zullen worden doorgevoerd. De werknemer stapte naar de kantonrechter en stelde dat hij onveranderd recht heeft op zijn maandsalaris van € 2.762,88 bruto. De kantonrechter heeft deze vorderingen toegewezen. De werkgever ging in hoger beroep en het Hof heeft de vorderingen van alsnog afgewezen. Het Hof vond dat de werknemer al heeft ingestemd met de andere functie en dat derhalve een aparte instemming met een lager salaris niet nodig is.

Instemming met de andere functie

De werknemer stelde cassatie in bij de Hoge Raad en betwistte dat hij de gewijzigde functie heeft aanvaard. Hij is de nieuwe functie als goed werknemer immers ‘onder protest’ gaan verrichten omdat hem de functiewijziging is opgedrongen. De Hoge Raad stelde de werknemer in het gelijk.

Heeft de werknemer welbewust met die nieuwe functie ingestemd?

De Hoge Raad oordeelde dat een werkgever er pas er mag vertrouwen dat een werknemer een functie heeft aanvaard die voor die werknemer een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden meebrengt,

  • als op grond van verklaringen of gedragingen van de werknemer
  • mag worden aangenomen dat deze welbewust met die nieuwe functie heeft ingestemd
  • Het enkele feit dat een werknemer de bij die functie behorende werkzaamheden is gaan verrichten, is  onvoldoende voor ‘welbewuste instemming’ met een lager loon.

Daarbij was van belang dat een werknemer weinig keus had omdat hij verplicht is de bedongen arbeid te verrichten, en hij het risico loopt dat het niet verrichten van opgedragen werkzaamheden als werkweigering zal worden aangemerkt.

Hier komt nog bij dat de werknemer uitdrukkelijk heeft verklaard niet in te stemmen met de indeling in de andere functie met het lagere loon.

Aard van de rechtsverhouding: werknemer moet werken

Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad, zoals een uit 2010:

‘Gelet op de aard van die rechtsverhouding mag een werkgever er evenwel slechts dan op vertrouwen dat een werknemer heeft ingestemd met een voor hem nadelige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden als hem duidelijkheid is verschaft over de inhoud van die wijziging en op basis van verklaringen of gedragingen van die werknemer een welbewuste instemming met die wijziging mag worden aangenomen’.

Kortom, ook al accepteert een medewerker een andere lagere positie, dat hoeft nog niet te betekenen dat hij ook akkoord is met het lagere salaris dat bij die functie hoort. Veelal heeft de werknemer weinig keus, als hij weigert te werken kan dat hem immers op ontslag komen te staan. Vooral als hij de nieuwe functie onder protest accepteert, mag de werkgever niet te snel vertrouwen dat ook het lagere salaris akkoord is.

 

advocaat werknemer ook akkoord met een lager loon als hij een lagere functie accepteert amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over lager loon

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, salaris (loon) en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button