Mag een werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen op het werk?

avatar
Advocaat ontslagregeling Amsterdam
Mag een werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen op het werk?

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het verplicht dragen van een mondkapje op het werk. Is een mondkapje verplicht op het werk?

Werkgever mag redelijke instructies geven

Een werkgever mag volgens de wet een werknemer redelijke instructies geven. Dit instructierecht is neergelegd in artikel 7:660 BW. Daarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften over het verrichten van de arbeid, en die gaan over de goede orde in de onderneming. Deze verplichting is een uitvloeisel van het gezag dat de werkgever heeft over de werknemer. Kenmerkend voor dit instructierecht is dat de werkgever voorschriften eenzijdig oplegt. Zo kan een werkgever dus eenzijdig een instructie geven aan haar werknemers, waar haar werknemers zich in beginsel aan moeten houden tenzij de OR intervenieert. 

Valt het instellen van de mondkapjesplicht onder het instructierecht?

Een medewerker van een patisserie/chocolaterie/ijssalon was het met de verplichting om een mondkapje te dragen niet eens en stapte met zijn advocaat naar de rechter. Dat gebeurde omdat de werkgever, toen de medewerker bleef weigeren om een mondkapje tijden het werk te dragen, het loon stopte. Ook werd de toegang tot het werk verboden.

De werkgever had op 13 oktober 2020 de mondkapjesplicht ingesteld en beriep zich daarbij op haar instructierecht als werkgever. 

De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk. De rechter meende dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de panden van werkgever twee legitieme doelen dient.

Advocaat werkgever: ik moet zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving

Ten eerste voerde de advocaat van de werkgever aan dat een werkgever de individuele belangen van haar werknemers moet beschermen en zorg moet dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ook gedurende de corona pandemie moet een werkgever dus alles doen wat nodig is en binnen haar macht ligt om besmetting van haar werknemers te voorkomen. De rechter was het daarmee eens. 

Bedrijfsbelang beschermen

Verder heeft een werkgever een bedrijfsbelang te beschermen, omdat zij onder meer een loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte als werknemers ziek worden (door corona). De werkgever moet dus gedurende de quarantaine/ziekte het personeel doorbetalen, aldus de advocaat van de werkgever.

De kantonrechter oordeelde dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Bovendien was de plicht om een mondkapje te dragen afgegeven op advies van de branchevereniging. 

Eén lijn trekken binnen bedrijf

Ook vond de kantonrechter dat de werkgever er belang bij heeft om ten aanzien van de instructie één lijn te trekken binnen bedrijf. Het dragen van een mondkapje kan immers alleen effectief zijn als iedereen zich daar inpandig aan houdt. Een solitaire medewerker kan niet zomaar zijn eigen plan gaan trekken. De inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer, zoals de advocaat van de werkgever had aangevoerd, vond de kantonrechter zeer beperkt, temeer omdat hij het grootste deel van zijn tijd in de vrachtauto zat. 

De kantonrechter vond het redelijk dat de loonbetaling op werd geschort  en hem de toegang tot het werk werd ontzegd zolang de werknemer de instructie niet opvolgt.

Werkgever moet zorgen voor veiligheid op het werk

Kort gezegd bepaalt de wet dat de werkgever moet zorgen dat een werknemer niet aan teveel gevaren wordt blootgesteld. Dat geldt ook bij corona. De werkgever moet een werknemer hier tegen beschermen. Dat alles staat in artikel 7:658 lid 1 BW. Op grond van dit artikel rust op de werkgever de (zorg)plicht om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

ervaren advocaat in Amsterdam bij vragen over mondkapjesplicht op het werk werkgever advocaat jurist advocatenkantoor Maak een afspraak met een  ervaren advocaat in Amsterdam bij vragen over mondkapjesplicht op het werk. 

Onze advocaat arbeidsrecht ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies in arbeidszaken. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam