Werkgever maakt onderscheid in loondoorbetaling bij ziekte, discriminatie volgens het College voor de Rechten van de Mens

avatar

Tijdens ziekte hebben werknemers recht op doorbetaling van hun loon. In een cao kan geregeld zijn hoe dit wordt geregeld. Indien een cao-bepaling discriminatoir is, mag de werkgever deze bepaling niet zomaar opvolgen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Maria Ok, aan de hand van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens uit waarom dit zo is.

Ruim zes maanden arbeidsongeschikt

De werknemer werkte als boodschappenbezorger. Tijdens zijn werk kreeg hij een fietsongeluk waardoor hij voor ruim zes maanden arbeidsongeschikt raakte.

E-commerce Nederland cao van toepassing

Op de arbeidsovereenkomst van de werknemer was de E-commerce Nederland cao van toepassing. In de cao stond opgenomen dat werknemers die korter dan één jaar in dienst zijn 70% van hun salaris krijgen uitbetaald bij ziekte, van één tot drie jaar is dat 85% en bij langer dan drie jaar is het 100%. De werknemer was het hier niet mee eens. Hij had een tijdelijk contract en vond dit discriminerend.

Geen verbod op gunstige regelingen

Volgens de werkgever was het niet onrechtmatig om de werknemer minder salaris uit te betalen. Voor uitbetaling bij ziekte maakte het volgens de werkgever niet uit of werknemers beschikken over een tijdelijk contract of een vast contract. Het zijn de dienstjaren die hier een verschil in maken. De werkgever stelt dat hij de werknemer niet benadeelt. Ook gebeurt het volgens de werkgever vaker dat een werknemer naarmate de tijd gunstigere arbeidsvoorwaarden krijgt. Volgens de werkgever was dat niet verboden en vond de werkgever dat de bepaling bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van personeel en binding van medewerkers.

Verbod op onderscheid tussen werknemers met vaste contracten en werknemers met tijdelijke contracten

Volgens onze arbeidsrecht advocaat is het voor werkgevers verboden om onderscheid te maken in de arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met vaste contracten en werknemers met tijdelijke contracten. De uitbetaling bij ziekte kwalificeert als een arbeidsvoorwaarde. Hierin mag de werkgever dus geen onderscheid maken.

Het College voor de Rechten van de Mens is het niet eens met de werkgever. Volgens het College voor de Rechten van de Mens wordt indirect onderscheid gemaakt met de regeling. Ondanks dat de cao niks zegt over werknemers met vaste of tijdelijke contracten is dit wel een indirect gevolg. Immers werknemers met een vast contract zijn in verhouding vaak langer in dienst dan werknemers met een tijdelijk contract.

Uitbetaling bij ziekte is een arbeidsvoorwaarde

Het verbod is volgens onze arbeidsrechtspecialist niet absoluut. Het is niet verboden als de werkgever een goede reden heeft voor het onderscheid. Volgens het Collega voor de Rechten van de Mens kon de werkgever dit niet goed beargumenteren. Dat onderscheid in algemene zin gebeurt, legt nog niet uit waarom het in dit specifieke geval wel was toegestaan. De werkgever kon ook niet toelichten waarom het onderscheid de duurzame verbinding met het personeel zou bevorderen. Het tegendeel bleek echter waar. Er was geen duurzame verbinding aangezien er geen enkele werknemer een vast contract had.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over doorbetaling bij ziekte

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en doorbetaling bij ziekte.

Advocaat Amsterdam

Werkgever maakt onderscheid in loondoorbetaling bij ziekte, discriminatie volgens het College voor de Rechten van de Mens advocaat arbeidsrecht amsterdam

Call Now Button