Website over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)

avatar

Advies en vraag Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)Website waar u vragen kunt stellen over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)

Onze advocate in Amsterdam mr. Krystle Aaron-de Bies lanceert begin september 2018 haar persoonlijke website: vragenoverhetamar.nl.

Het doel van vragenoverhetamar.nl

Vragenoverhetamar.nl is een website waarop het mogelijk is vrijblijvend en kosteloos vragen te stellen over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Het AMAR is een reglement waarin de rechtspositie ofwel juridische positie van militairen wordt geregeld. Het doel is om met vragenoverhetamar.nl een zo volledig mogelijk, gestructureerd en gemakkelijk te raadplegen online naslagwerk voor de dagelijkse praktijk te realiseren.

De vraagsteller van vragenoverhetamar.nl

Zowel militairen als burgermedewerkers van Defensie kunnen op vragenoverhetamar.nl een vraag stellen. Maar ook militairen buiten dienst alsook andere geïnteresseerden in de rechtspositie van de militair ambtenaar worden uitgenodigd om vragen te stellen.

Werkwijze vragenoverhetamar.nl

Wekelijks zullen de gestelde vragen over het militaire ambtenarenrecht door onze advocate gespecialiseerd in militaire zaken mr. Krystle Aaron-de Bies worden beantwoord en door haar op vragenoverhetamar.nl worden gepubliceerd. De vraagsteller krijgt het antwoord niet rechtstreeks toegezonden. Bij de publicatie van de antwoorden blijft de vraagsteller altijd anoniem.

De gepubliceerde antwoorden op vragenoverhetamar.nl zijn algemeen van aard en hebben niet als doel in de plaats te treden van enig juridisch advies voor een specifiek geval.

Onderwerpen op vragenoverhetamar.nl

Voor wat betreft de te bespreken onderwerpen houdt vragenoverhetamar.nl de structuur aan van het Algemeen militair ambtenarenreglement. De onderwerpen die op vragenoverhetamar.nl zullen worden behandeld zijn dan ook zeer divers. Zo kan de vraagsteller aan onze advocate in Amsterdam vragen stellen over

 • aanstelling,
 • opleiding,
 • functietoewijzing,
 • functioneringsgesprekken,
 • ambtsberichten,
 • doorstroom naar fase III,
 • schorsing,
 • ontslag,
 • nieuwe eindedienstregeling,
 • schadevergoeding,
 • werk- en rusttijden,
 • verlof,
 • de wet normalisering rechtspositie of anderszins.

Ook toekomstige wijzigingen van het AMAR worden door onze advocate militaire rechtspositie in Amsterdam op de voet gevolgd, waarna de meest belangrijke wijzigingen op vragenoverhetamar.nl door haar zullen worden besproken.

Bij vragen over de inhoud van vragenoverhetamar.nl of bij een andere vraag op het gebied van het militaire ambtenarenrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialiste op het gebied van de militaire rechtspositie in Amsterdam.

U kunt ook bij mr. Krystle Aaron-de Bies terecht voor vragen op het gebied van het Militair Strafrecht.

Contact met advocaat militaire rechtspositie en militair strafrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag of militair strafrecht, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ambtenarenrecht. Onze specialist militair ambtenarenrecht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam, voormalig officier bij de marechaussee (KMar), geeft juridisch advies en kan u als advocaat in alle voorkomende militaire juridische procedures bijstaan.

Call Now Button