Kosten advocaat arbeidsconflict

avatar

Wat zijn de kosten van een advocaat bij een arbeidsconflict?

kosten advocaat arbeidsconflict

Wat zijn de kosten van een advocaat bij een arbeidsconflict? Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.

Gesubsidieerde rechtsbijstand en een advocaat arbeidsrecht

Het grote voordeel van het inschakelen van een advocaat bij een arbeidsconflict, is dus dat u in dit geval zelf niet voor alle kosten opdraait. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als een jurist inschakelt, die geen advocaat is.

Voor het geval u als particulier in geval van een arbeidsconflict niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u de advocaat zelf betalen (vindt de overheid). Dan geldt bij arbeidszaken ons starttarief van € 175,00 per uur exclusief btw. U kunt er van op aan dat wij de uren nauwkeurig bijhouden en dat er in 1 uur tijd behoorlijk wat werk wordt verricht. U ontvangt van ons een gespecificeerde factuur. Als mogelijk, kunnen wij een financiële afspraak maken voor bijvoorbeeld het voeren van een procedure. En zo mogelijk verhalen wij uw kosten op de werkgever.

Rechtsbijstandverzekeraar bij een arbeidsconflict

Als u verzekerd bent bij een rechtsbijstandverzekeraar, dan heeft u het recht om een eigen advocaat uit te kiezen in geval van een arbeidsconflict. Het is dan wel vereist dat er een procedure wordt gevoerd, dus bijvoorbeeld:

  • ontbindingszaak bij de kantonrechter of het UWV
  • een kort geding wegens onbetaald salaris,
  • wegens schorsing op non-actief stelling,
  • of een procedure wegens ontslag op staande voet.

U hoeft in dat geval geen genoegen te nemen met een advocaat die de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij voor u aan wijst: u kunt gewoon onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam in geval van een procedure vragen om de zaak te behandelen. Als advocaat arbeidsrecht regelen wij dat verder met uw rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij. Bij sommige  rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappijen moet u een kleine eigen bijdrage betalen.

Kosten bij ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst

Mocht het zo zijn dat er sprake is van ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan is het gebruik dat de werkgever de kosten van de advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict betaalt. Dat is niet omdat de werkgever u zo aardig vindt, maar om te voorkomen dat er na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst discussies ontstaan over de vraag of deze overeenkomst geldig is. In het algemeen geldt dat als een werknemer bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is bijgestaan door een advocaat, de werknemer achteraf niet meer op deze vaststellingsovereenkomst terug kan komen, als de bedenktijd is verstreken.

Bijna altijd is het bedrag (budget) dat de werkgever ter beschikking stelt voor juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst, voldoende om u volledig te informeren en ook om onderhandelingen aan te gaan met de werkgever als de vaststellingovereenkomst niet naar wens is.

Kosten arbeidsconflict voor een werkgever

Bent u werkgever, dan geldt voor u een uurtarief (starttarief) van € 200 ex btw. In geval van procedures of het opstellen van contracten kan onze advocaat arbeidsrecht een vast tarief met u afspreken.

Kosten en no cure no pay bij advocaat arbeidsrecht

Advocaten zijn gebonden aan veel regels. Wij mogen met cliënten in arbeidszaken geen prijsafspraken maken op basis van ‘no cure no pay’. Dat is alleen toegestaan in letselschade- en overlijdensschadezaken. Deze proefperiode geldt tot 1 januari 2019.

Kosten advocaat arbeidsconflictContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de gemiddelde kosten bij een arbeidsconflict

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over de kosten van een advocaat arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Juridisch nieuws van onze advocaten in Amsterdam

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam