Wat is voorwaardelijk ontslag op staande voet?

avatar

Wat is voorwaardelijk ontslag op staande voet?

Voorwaardelijk ontslag op staande voet is mogelijk. Een van de uitgangspunten van het arbeidsrecht is immers dat er gezocht moet worden naar een bevredigende manier van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ontslag op staande voet dient gezien te worden als laatste redmiddel. Het is mogelijk dat de werkgever zijn werknemer een keuze geeft in het geval ontslag op staande voet mogelijk is. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat een werkgever ook met een voorwaardelijk ontslag op staande voet ‘op tijd’ is als hij kort daarna de werknemer definitief ontslaat. 

Bedreigingen op de werkvloer

Arbeidsrecht specialist mr. Paul Snijders bespreekt de feiten. Een werknemer van een bedrijf bedreigde zijn collega meermaals met de dood. Dit was niet de eerste keer en de man was elke keer gewaarschuwd voor zijn gedrag. Als het nog een keer zou gebeuren zou een ontslag op staande voet volgen. Dit gebeurde ook, maar het ontslag werd ‘voorwaardelijk’ gegeven. Als de werknemer zich opnieuw niet wist te gedragen, zou hij echt worden ontslagen.

Voorwaardelijk ontslag op staande voet, onze arbeidsrecht advocaat legt uit

De man vocht zijn ontslag aan omdat het voorwaardelijk was gegeven. De werkgever had namelijk bij de mededeling van het ontslag ook medegedeeld dat er een alternatief was. De werknemer kreeg namelijk de mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan, maar dan moest de man daar wel op tijd op ingaan. Dit heeft de werknemer niet gedaan. Toen werd hij alsnog ontslagen.

Onverwijld ontslag bij voorwaardelijk ontslag op staande voet,

Volgens onze arbeidsrecht specialist is een van de eisen van een rechtsgeldig ontslag op staande voet dat het onverwijld moet zijn gegeven. Dit betekent dat het ontslag vrijwel direct moet worden gegeven na de gebeurtenis die heeft geleid tot het ontslag.

De rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet met voorwaarde alsnog onverwijld was gegeven. De werkgever had namelijk vrijwel direct nadat hij bekend was geworden met de gebeurtenis aangegeven dat de man een ontslag op staande voet kreeg, maar dat hij ook kon kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. De gedachte hierachter is dat daarmee de mogelijkheden voor het vinden van een andere, meer bevredigende oplossing dan ontslag op staande voet worden vergroot. Kortom, een ontslag onder voorwaarden is dan ook op tijd gegeven, ook als de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet tekent en alsnog ontslag krijgt.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over voorwaardelijk ontslag op staande voet?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over voorwaardelijk ontslag.

 

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over voorwaardelijk ontslag op staande voet?

 

Call Now Button