Wat is passend werk bij ziekte?

avatar

Wat is passend werk bij ziekte advocaat AmsterdamWat is passend werk bij ziekte? De werknemer moet arbeid aanvaarden die direct aansluit bij de eigen werkzaamheden of op hetzelfde niveau ligt. Hoe langer de werknemer echter ziek is, des te meer de werkgever kan of mag verwachten van zaken als reistijd en werkniveau. Daarbij kun je denken aan zaken als:

  • arbeidsverleden
  • opleiding
  • gezondheidstoestand
  • afstand en reistijd tot het werk
  • loon van de medewerker in zijn oude functie

Sector kanton Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2013 beslist dat een medewerkster die laatstelijk in dienst was als medewerker klantenservice, bij ziekte genoegen moet nemen met een plaats aan de kassa. Dat vond de rechter passend werk.

Passende arbeid bij ziekte

De medewerkster was aangenomen als verkoopster maar kon door ziekte geen staand en lopend werk meer verrichten. Om die reden was zij met haar instemming te werk gesteld op de afdeling Klantenservice, waar zij zittend werk kon doen. Omdat voor die afdeling een nieuw concept was ontwikkeld onder de aanduiding Service Area, waar de medewerkers zich actief begeven naar de klanten die daar binnen komen, kon de medewerkster daar niet meer zittend functioneren. Daarom werd zij te werk gesteld bij de kassa van afdeling herenmode. De medewerkster vond dit geen passend werk en eiste wedertewerkstelling in haar vorige functie.

Goed werkgeverschap bij aanbieden passend werk

De rechtbank overwoog dat de werkgever de werkplaats aan de kassa heeft aangepast door het plaatsen van een stoel en een voetensteun en dat V & D in beginsel de volle vrijheid heeft om de bedrijfsvoering in de warenhuizen naar eigen goeddunken in te richten. Werknemers kunnen daartegen alleen bezwaar maken, wanneer dit in strijd zou zijn met goed werkgeverschap.

Naar het oordeel van de kantonrechter gaat het vereiste van goed werkgeverschap niet zo ver dat de werkgever van die maatregelen had moeten afzien vanwege het feit dat de werkneemster als gevolg van haar beperkte mobiliteit niet op de beoogde wijze in het nieuwe concept kon participeren.

Passend alternatief

Wel bracht het vereiste van goed werkgeverschap met zich dat de werkgever zich ten behoeve van de werkneemster zou inspannen om haar alsnog een passend alternatief te bieden. Of de tewerkstelling bij de kassa van de afdeling Herenmode in dit kader als een passende maatregel mag worden beschouwd, kon in het midden blijven omdat de vordering uitsluitend gericht was op tewerkstelling in de Service Area.

De kantonrechter meende dat in in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd dat zij het nieuwe concept zou doorkruisen door de werkneemster daar een zittende werkplek aan te bieden. Het werk bij de kassa was dus passend werk.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over passend werk bij ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals passend werk.

 

Call Now Button