Wat is een verstoorde arbeidsverhouding bij ontslag?

avatar

Wat is een verstoorde arbeidsverhouding bij ontslag? Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam
Wat is een verstoorde arbeidsverhouding bij ontslag?

Wat is een verstoorde arbeidsverhouding bij ontslag? Een verstoorde arbeidsverhouding kan voor een werkgever aanleiding zijn om de kantonrechter te verzoeken het arbeidscontract met de werknemer te ontbinden. Er moet dan sprake zijn van een situatie ‘zodanig dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Door ontslag via de rechter komt er dan een einde aan de arbeidsrelatie. Deze ontbindingsgrond (ernstig verstoorde arbeidsverhouding; de g-grond) staat in artikel 7:669 lid 3 g van het Burgerlijk Wetboek.

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht een uitspraak toe waar in een arbeidscontract op basis van een verstoorde arbeidsrelatie is ontbonden door de kantonrechter.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding

Een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is een van de ‘redelijke gronden’ die de wet aan de werkgever biedt voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Een advocaat kan dan ontslag aanvragen. Het is gebaseerd op het tot 1 juli 2015 geldende Ontslagbesluit. Het ontslagbesluit gaf de beleidsregels en regelgeving weer voor de ontslagprocedure bij het UWV. Aan de hand van het ontslagbesluit kon het UWV dan beoordelen of een verstoorde arbeidsverhouding mag leiden tot een ontslagvergunning voor de werkgever.

Volgens het oude Ontslagbesluit moest de werkgever aannemelijk maken dat sprake was van een ‘ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding’.

Ontslagrecht: niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

In de WWZ, het huidige ontslagrecht, is dit nog steeds van kracht. Alleen nu heet een verstoorde arbeidsverhouding: ‘zodanig dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Niet altijd is bij een verstoorde arbeidsverhoudingen aan alle voorwaarden voor voldaan. Dat zal per geval verschillen. Voor de vraag of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhoudingen is:

  • niet alleen het oordeel van de werknemer van belang
  • ook als alleen de werkgever vindt dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord,
  • kan de kantonrechter op grond hiervan het arbeidscontract ontbinden.

Verhouding met de leidinggevende is verstoord

Een voorbeeld van een verstoorde arbeidsverhouding is te vinden in een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:601. Ook al vond de werknemer dat hij nog goed kon samenwerken met zijn collega’s, dat nam niet weg dat de verhouding met de leidinggevenden wel degelijk is verstoord.

Het komt ook aan op de waardering van de situatie door de werkgever

Het hof vond dat de opinie van de werknemer dat er geen verstoorde arbeidsverhouding is, wel meeweegt, maar niet doorslaggevend is. Het komt ook aan op de waardering van de situatie door de werkgever. De werknemer werd voorgehouden dat zijn houding en uitlatingen effect hebben op anderen. Een brief waarin hij liet weten dat zijn leidinggevende niet de competentie heeft om hem te beoordelen, werd hem kwalijk genomen.

Werkgever hoeft niet hoeft te accepteren dat zijn gezag niet wordt aanvaard

Het hof voegde eraan toe dat een werkgever niet hoeft te accepteren dat zijn gezag niet wordt aanvaard door de werknemer en dat de werknemer beoordelingen van de werkgever in twijfel trekt. Omdat er geen sprake was van een positieve gedragsverandering bij de werknemer, was er sprake was van een zodanig ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Verstoorde arbeidsverhouding Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam Contact met advocaat in Amsterdam over een verstoorde arbeidsverhouding en ontslag

Voor meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij een ernstig verstoorde arbeidsrelatie, kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button